Uždaviniai

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

792 dokumentai
Buhalterinės apskaitos uždaviniai
Uždaviniai su sprendimais. Pavyzdys:200X m. kovo mėn. UAB “Rasa” užregistruotos tokios ūkinės operacijos:1.03 03 atidaryta įmonės sąskaita banke ir įnešta į ją 32 000 Lt. už parduotas akcijas.2.03 05 ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2018 03 31
10 klasės geografijos knygos klausimai ir atsakymai
9,3( 4 atsiliepimai )
Kuo aukštųjų technologijų pramonė skiriasi nuo tradicinės? Kuo skiriasi ekonomiškai stiprių ir silpnų šalių pramonė? Dėl kokių priežasčių visame pasaulyje dirba tiek daug vaikų? Kodėl lietuvoje taip sparčiai auga statybų ...
Geografijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2012 03 19
Logikos uždaviniai ir jų atsakymai
9,3( 3 atsiliepimai )
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Jūsų žinios apie įrodymą ir argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2011 12 29
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai su paaiškinimais. Kai ribiniai kaštai (mc) didesni už vidutinius kintamuosius kaštus (avc), o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra:. Kuris grafikas rodo, ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2011 03 22
Anglų opportunities education for life pratybų atsakymai
Visos padarytos anglu k. opportunities education for life pratybos. Pilni opportunities pratybų atsakymai moksleiviams.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2012 10 14
Finansų matematika uždaviniai su sprendimais
Finansų matematika uždaviniai su sprendimais. 40 finansų uždavinių su sprendimais.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 41 puslapis
2014 11 07
Mikroekonomikos uždavinių sprendimai
Uždavinių sprendimai. Užpildykite lentelę. Nustatykite kokią kainą ir gamybos apimtį pasirinks firma, jei ji yra monopolija. Pavaizduokite reagavimo funkcijas grafike, ir nustatykite bei paaiškinkite kiek prekių gamins a ir b firmos, jei ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 01 11
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
9,5( 2 atsiliepimai )
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2017 09 12
Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas
Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas. Apskaičiuoti brėžinyje parodytą dviatramę siją. Sudaryti įrąžų – lenkimo momentų (m) ir skersinių jėgų (q) diagramas. Parinkti sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2013 04 07
Elementarių logikos užduočių pratybos
Elementarių logikos užduočių pratybos. Įvadiniai paaiškinimai. Teiginių logika. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 21 puslapis
2010 03 03
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Nubraižome nagrinėjamos grandinės schemą. Pasirenkame teigiamas srovių ir kontūrų apėjimo kryptis. Nagrinėjamai grandinei (. Pav. ) užrašome kirchhoffo ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 05 23
Inžinerinės mechanikos uždaviniai su sprendimais
Mechanikos uždaviniai. 20+ uždavinių iš inžinerinės mechanikos + teorija ir paaiškinimai, uždavinių sprendimai.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 32 puslapiai
2013 04 25
Sudėtinga elektros grandinė skaičiavimas
Sudėtinga elektros grandinė. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų rezistorių varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Grandinė su mano duomenimis. Kirchofo metodas. Galių balansas. Kontūrų ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 06 08
Mikroekonomikos uždaviniai su atsakymais
Mikroekonomikos uzdavinius testiniai klausimai ir atsakymai. Pagrindinės kategorijos. Išsirinkite apibrėžimą, geriausiai apibūdinantį ekonomikos teorijos dalyką. Kokia tezė neturi ryšio su ekonomikos teorijos dalyko apibrėžimu. Ką ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 09 24
Saulės elektrinės skaičiavimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Saulės elektrinių pagrindinių parametrų skaičiavimas. Techinė užduotis. Se planuojama naudoti kristalinio silicio fotoelektrinius modulius, kurių charekteringi duomenus pateikti lentelėje. Saulės spindekjimo trukmės ir saulės energijos ...
Elektronikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 03 28
Kaštų skaičiavimas. Gamybos apimties apskaičiavimas. Darbo laiko fondo planavimas. Tiesioginės gamybos išlaidos. Žaliavos vertės nustatymas. Darbininkų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Priskaitymai socialiniam draudimui. Kaštų ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2012 02 06
Kvėpavimo programa užduotys
Remdamiesi paveikslu paaiškinkite, kas ir kaip keičia krūtinės ertmės ir plaučių tūrį įkvėpimo metu. (2 taškaiRemdamiesi paveikslu paaiškinkite, kodėl iškvėpimo metu oras veržiasi iš plaučių. (2 taškaiKurioje galvos smegenų ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 05 19
Atsargų valdymas pavyzdys
Atsargų valdymas. Užduotis. Įmonės metinė produktų apyvarta – 20 000 vnt. Prekių. Vieno užsakymo tvarkymo išlaidos sudaro 2 500 Lt. Vidutinė vieno atsargų vieneto kaina yra 1000 Lt. Atlikus atsargų saugojimo išlaidų analizę ...
Verslo uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 09 30
Chemijos knygos 8 klasei atskymai į klausimus nuo 50-80psl.
Chemijos knygos 8 klasei atskymai į klausimus nuo 50-80psl.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 02 03
Darbo užmokesčio žiniaraštis. Bendrasis žurnalas. Bandomasis balansas. Koregavimai. Ilgalaikio turto žiniaraštis. Žaliavų sunaudojimas pagal normas. Likučių žaliavų sąskaitoje pasikeitimai. Žaliavų sąnaudos pagamintai produkcijai. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 02 28
Triukšmo lygio skaičiavimas
Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygio gyvenamojo rajono pakraštyje skaičiavimas. Triukšmo slopinimo sienelės projektavimas. Garsą izoliuojantys gaubtai.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 22
Metalinės sijos skaičiavimas
Skaičiuotinės ir charakteristinės tolygiai išskirstytos apkrovos vienam tiesiniam metrui nustatymas. Sijos skaičiuojamosios schemos sudarymas ir įrąžų skaičiavimas. Reikalingo skerspjūvio atsparumo momento nustatymas. Sijos sienelės ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2014 12 02
Mišrus rezistorių jungimas
Mišrus rezistorių jungimas. Uždavinys su sprendimu. Schema. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Šaltinio vidaus varža lygi 0. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Srovių ir įtampų indeksus žymėkite ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 06 28
Balanso formos pildymas - uždavinys
Dalis Finansinės ataskaitos. Sąskaitų likučiai eurai Sąskaitų likučiai. Kitas ilgalaikis turtas. Per vienerius metus gautinos sumos. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos. Turto iš viso ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2018 03 22
Vadybos dalyko praktinių darbų individualios užduotys
Evvkb020 vadybos dalyko 6 kr. praktinių darbų individualios užduotys. Privataus sektoriaus organizacija. Viešojo sektoriaus organizacija. Proc. visoje Lietuvoje. UAB ,, Rivona ‘‘. VŠĮ ,, Plačiajuotis internetas ‘‘. LPF ,, Avilys ...
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2017 04 25
Mikroekonomikos uždaviniai. Gamybos galimybių kreivė. Elastingumas. Kaštai. Pelną maksimizuojanti gamybos apimtis
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 10 10
Egzaminų užduotys su atsakymais
Paveiksle pavaizduotas svogūno dauginimasis. Kuria raide pažymėtas lytinis svogūnų dauginimasis? Apibūdinkite genetinio kintamumo reikšmę svogūnų selekcijai. Koks procesas pažymėtas raide N. Paveiksle schemiškai pavaizduotas mažasis ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2017 05 07
Bandomasis balansas
Uab “madlena” xxx. Gegužės. D. Bandomasis balansas (lt). Paaiškinimas. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui, turi būti sudaroma finansinė atskaitomybė. Norint nustatyti, kokiu turtu disponuoja įmonė “madlena” ir kam tas ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2012 01 10
Finansų pagrindai individuali užduotis
1.Užduotis: Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Palyginkite šių projektų rizikingumą, kai šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje:AtsakymasUžduotis: Prekę X gamina dvi įmonės A ir ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 11 puslapių
2013 11 29
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo