Uždaviniai (2)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

424 dokumentai
Konstrukcijų skaičiavimas sijos skaičiavimas
Konstrukcijų skaičiavimo dalis. Siją veikiančios apkrovos. Perdangos įražų skaičiavimas. Armatūros skerspjūvio parinkimas išilginėse sijose.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 04 30
Kvėpavimo programa užduotys
Remdamiesi paveikslu paaiškinkite, kas ir kaip keičia krūtinės ertmės ir plaučių tūrį įkvėpimo metu. (2 taškaiRemdamiesi paveikslu paaiškinkite, kodėl iškvėpimo metu oras veržiasi iš plaučių. (2 taškaiKurioje galvos smegenų ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 05 19
Integralinis skaičiavimas. Uždaviniai
Neapibrėžtinis integralas. Suintegruokite. Apibrėžtinis integralas. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Netiesiginiai integralai. Integralų taikymas ekonomikoje. Gaminio ribiniai bendrieji kaštai per dieną yra čia x yra gaminių ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2012 02 20
Niutono dėsniai. Uždaviniai.
Niutono dėsnių kartojimas. 45kg masės krovinys juda horizontalia plokštuma, veikiamas 294n jėgos, kurios kryptis sudaro su horizontu 30laipsniu kampą. Krovinio trinties į plokštumą koeficientas 0,1. Koks judėjimo pagreitis? 3. 1t masės ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 03 10
Reikia:. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis į didžiąją knygą. Sudaryti uab "piramidė". M. Liepos. D. Bandomąjį balansą. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Apskaičiuokite darbo ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2018 02 24
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys Nr. Klausimai Ar Kremonija galėjo naudoti atsakomąsias priemones Bretonijos atžvilgiu ? Atsakymą pagrįskite. Ar Kremonija galėjo Tarptautinio teisingumo teismo prašyti žalos ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2017 03 01
Ekologinės gamybos lankstinukai
Įsėliniai augalai ekologiniuose ūkiuose. Įsėliniai augalai. Pagrindinis reikalavimas įsėliniams augalams. Įsėlinių augalų teikiama nauda. Įsėliniai augalai – vienas iš kovos su piktžolėmis būdų. Įsėliniai augalai Raudonasis ...
Ekologijos uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2015 12 16
Trikampio ir žvaigždės grandinių skaičiavimas
Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir iš šaltinio naudojamą srovę, kai žinomos visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2012 06 29
Mechanikos gniuždymo ir tempimo uždavinys
Tempimas ir gniuždymas. SĄLYGA Sudaryti ašinių jėgų įražų ir normalinių įtempių diagramas, patikrinti stiprumą. Paskaičiuoti kvadratinio skerspjūvio (kraštinės ilgis a=20mm. ) strypo absoliutinę išilginę deformaciją, kai ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2014 03 21
Apskaita biudžetinėse įstaigose uždaviniai
Finansų ir apskaitos katedra. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Praktikos ataskaita. Darbo vadovė. Panevėžys,. Užduotis. Finansų ir apskaitos katedra. Apskaitos biudžetinėse įstaigose praktika.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 38 puslapiai
2013 11 15
Smulkių siuntų išlaidos
Kokią poziciją pagal išlaidas užimtų C įmonė? A įmonės išlaidos 470,60 Lt, B įmonės išlaidos 298 Lt. Remdamiesi per savaitę siųstų siuntų duomenimis (1 lentelė) ir įmonių smulkių siuntų vežimo kainų nustatymo lentele (2 ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 04 01
Verslo psichologijos kontrolinis
Nupieškite komunikacijos proceso schemą ir paaiškinkite, kas yra informacijos dekodavimas ir nuo ko jis priklauso. Pateikite du grįžtamojo ryšio suteikimo pavyzdžius. Nupieškite poreikių piramidę ir į atitinkamus poreikių lygius ...
Verslo uždaviniai, Uždavinys, 25 puslapiai
2018 05 04
Civilinės teisės užduotys
Ar pripažinus negaliojančiu pagrindą kuriuo prievolė pasibaigė ji atnaujinama. Ar visais atvejais tinkamas prievolės įvykdymas reiškia jos pabaigą ? Kodėl. Nuomos teisinių santykių atveju ? Naikinamasis terminas. Nuomos teisinių ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2015 10 01
Finansų uždaviniai
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos , apskaitos ir finansų institutas. Užduotis. Gyventojų pajamų ir su juo susijusių mokesčių bei įmokų apskaičiavimas. Užduotis. Pelno mokesčio ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 05 05
Tempiamo ir gniuždomo laiptuoto strypo skaičiavimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Užduotis. Apskaičiuokite brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą – gniuždomą strypą:. )sudarykite įrąžų – ašinių jėgų (n), norminių įtempimų (σ) ir skerspjūvių pasislinkimo (δ) diagramas. ). Raskite strypo ...
Medžiagų mokslo uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2010 12 13
Elektros variklio galios ir dažnio parinkimas
Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra. Pusiausvyros sąlygos? Užduotis: jėgų sistemai, kuri veikia plokščią konstrukciją sudaryti pusiausvyros lygtis. Lenkiamų elementų stiprumas, patikrinamasis ir projektinis skaičiavimas. Skersinės ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 03 21
Elektrostatikos uždaviniai Kulono dėsnis
Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus 1 μC, nutolę 30 cm atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės sąveikos jėgą.2. Du vienodi taškiniai įelektrinti kūnai nutolę vienas nuo ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 12 31
Ekonominės prognozės
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Ilgalaikė ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2011 12 27
Mikroekonomikos uždaviniai
Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos krievė oligopolijoje susidaro, kai. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2012 02 25
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2)
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas. Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinį rangavimo metodą. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2015 02 14
CV anglų kalba
Personal information. Work experience. Working in a team of five persons. Transferable. Quick learning skills. Responsibility. Education al background. Isced. Personal skills. Additional information.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 10 27
Ekonomikos uždavinių sprendimas
Atsargų poreikio ir panaudojimo efektyvumo analizė. Užduotys. Gamybinis pajėgumas. Užduotys. Išlaidos ir sąnaudos. Užduotys. Įmonės atsargų poreikis tiesiogiai priklauso nuo gaminamos produkcijos asortimento. Bet kokiu atveju, kuo ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 01 12
Gelžbetonio perdengimo skaičiavimas
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunotos plokštės ir surenkamojo perdenginio plokštės skaičiavimas stiprumui. Užduotis: suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio bei surenkamojo perdenginio stiprumą. Perdenginio schema. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 01 17
Ginčo sprendimas
UAB ,,Kursas‘‘ ir UAB ,,Afektas‘‘ sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią susitarė bendrai statyti pastatą. Sutartyje buvo nustatyta, kad UAB ,,Kursas‘‘ avansu (kaip būsimas pagal sutartį įmokas) perves į UAB ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 06 18
Tarptautinė teisė uždavinys
1. Tarptautinis Teisingumo Teismas yra pagrindinė Jungtinių Tautų teismo institucija. Jis veikia pagal pridedamą Statutą, kuris yra pagrįstas Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo Statutu ir yra šios Chartijos sudėtinė dalis1. ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2015 05 12
Koreguojantys įrašai apskaitoje - užduotys
Dalis Koreguojantys įrašai apskaitoje 1 Pratimas. Informacija koreguojantiems įrašams atlikti. Didžioji knyga sąskaitos. – 4 pratimų finansinės ataskaitos pelno nuostolių ataskaita. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 19 puslapių
2018 03 21
Uždavinio sprendimo algoritmas ir jo vaizdavimas
Sprendžiamas uždavinys. Formulės aiškinimas. Apskaičiavimo tvarka. Uždavinio algoritmas grafine forma. Šaltiniai.
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2018 10 09
9 klasės chemijos uždaviniai ir sprendimas
Kiek molių yra 10 g vandenilio H2 ? Duota  . Kokia 01 x 1023  anglies dioksido CO2 molekulių masė. Kiek molių  ir molekulių   yra 5 g vandenilio. Kiek moliu yra 32 g deguonies molekuleje O2 ? . Kiek moliu yra 52g ličio fluoride LiF. ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2015 02 11
Egzaminų užduotys su atsakymais
Paveiksle pavaizduotas svogūno dauginimasis. Kuria raide pažymėtas lytinis svogūnų dauginimasis? Apibūdinkite genetinio kintamumo reikšmę svogūnų selekcijai. Koks procesas pažymėtas raide N. Paveiksle schemiškai pavaizduotas mažasis ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2017 05 07
Hidraulinių nuostolių koeficientai ir jų skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį. Posūkis. Susiaurėjimas. Sklendė. Įtekėjimas iš vamzdžio į rezervuarą. Vietinių nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 12 09
×
Namų darbų pagalba 24/7