Uždaviniai (2)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais.
272 dokumentai
Trikampio ir žvaigždės grandinių skaičiavimas
Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir iš šaltinio naudojamą srovę, kai žinomos visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2012 06 25
Mechanikos gniuždymo ir tempimo uždavinys
Tempimas ir gniuždymas. SĄLYGA Sudaryti ašinių jėgų įražų ir normalinių įtempių diagramas, patikrinti stiprumą. Paskaičiuoti kvadratinio skerspjūvio (kraštinės ilgis a=20mm. ) strypo absoliutinę išilginę deformaciją, kai ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2014 03 04
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys Nr. Klausimai Ar Kremonija galėjo naudoti atsakomąsias priemones Bretonijos atžvilgiu ? Atsakymą pagrįskite. Ar Kremonija galėjo Tarptautinio teisingumo teismo prašyti žalos ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2017 03 01
Tempiamo ir gniuždomo laiptuoto strypo skaičiavimas
Užduotis. Apskaičiuokite brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą – gniuždomą strypą:. )sudarykite įrąžų – ašinių jėgų (n), norminių įtempimų (σ) ir skerspjūvių pasislinkimo (δ) diagramas. ). Raskite strypo ...
Medžiagų mokslo uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2010 12 13
Finansų uždaviniai
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos , apskaitos ir finansų institutas. Užduotis. Gyventojų pajamų ir su juo susijusių mokesčių bei įmokų apskaičiavimas. Užduotis. Pelno mokesčio ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 05 05
Smulkių siuntų išlaidos
Kokią poziciją pagal išlaidas užimtų C įmonė? A įmonės išlaidos 470,60 Lt, B įmonės išlaidos 298 Lt. Remdamiesi per savaitę siųstų siuntų duomenimis (1 lentelė) ir įmonių smulkių siuntų vežimo kainų nustatymo lentele (2 ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 03 31
Apskaita biudžetinėse įstaigose uždaviniai
Finansų ir apskaitos katedra. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Praktikos ataskaita. Darbo vadovė. Panevėžys,. Užduotis. Finansų ir apskaitos katedra. Apskaitos biudžetinėse įstaigose praktika.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 38 puslapiai
2013 11 14
Baudžiamosios teisės uždaviniai ir jų analizė
Užduotis. Atsakymas. Dėl plėšimo kvalifikavimo. Dėl nužudymo kvalifikavimo. Dėl straipsnių individualizavimo. Užduotis. Atsakymas. Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo. Dėl plėšimo inkriminavimo subjektyviųjų ir objektyviųjų ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 23 puslapiai
2013 12 11
Reikia:. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis į didžiąją knygą. Sudaryti uab "piramidė". M. Liepos. D. Bandomąjį balansą. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Apskaičiuokite darbo ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2012 11 09
Ekologinės gamybos lankstinukai
Įsėliniai augalai ekologiniuose ūkiuose. Įsėliniai augalai. Pagrindinis reikalavimas įsėliniams augalams. Įsėlinių augalų teikiama nauda. Įsėliniai augalai – vienas iš kovos su piktžolėmis būdų. Įsėliniai augalai Raudonasis ...
Ekologijos uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2015 12 16
Ekonominės prognozės
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Ilgalaikė ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2010 03 03
Gelžbetonio perdengimo skaičiavimas
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunotos plokštės ir surenkamojo perdenginio plokštės skaičiavimas stiprumui. Užduotis: suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio bei surenkamojo perdenginio stiprumą. Perdenginio schema. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 01 17
Ginčo sprendimas
UAB ,,Kursas‘‘ ir UAB ,,Afektas‘‘ sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią susitarė bendrai statyti pastatą. Sutartyje buvo nustatyta, kad UAB ,,Kursas‘‘ avansu (kaip būsimas pagal sutartį įmokas) perves į UAB ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 06 16
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2)
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas. Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinį rangavimo metodą. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2015 02 11
Mikroekonomikos uždaviniai
Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos krievė oligopolijoje susidaro, kai. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2011 06 22
Programavimo C kalba užduotys praktikai
Programavimo C++ kalba uždaviniai. 35 Uždaviniai pasipraktikavimui. Atlikite užduotis Nr. 1 pagal savo numerį grupės sąraše. Jei kam sąrašo gale neužteks skaičių, vėl pradėkite iš pradžių. Taip pat atlikite užduotį Nr. 3; vidinę ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2010 03 03
Statistikos užduotys
Šios užduoties tikslas. Išsiaiškinti žodžio „statistika“ kilmę ir esmę, aptarti jos raidą. Susipažinti su oficialiosios statistikos organizavimu Lietuvoje ir pagrindiniais statistinės informacijos šaltiniais. Perprasti Europos ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 31 puslapis
2013 12 16
Tarptautinė teisė uždavinys
1. Tarptautinis Teisingumo Teismas yra pagrindinė Jungtinių Tautų teismo institucija. Jis veikia pagal pridedamą Statutą, kuris yra pagrįstas Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo Statutu ir yra šios Chartijos sudėtinė dalis1. ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2015 05 12
Elektros variklio galios ir dažnio parinkimas
Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra. Pusiausvyros sąlygos? Užduotis: jėgų sistemai, kuri veikia plokščią konstrukciją sudaryti pusiausvyros lygtis. Lenkiamų elementų stiprumas, patikrinamasis ir projektinis skaičiavimas. Skersinės ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 03 21
Konstrukcijų skaičiavimai
Susipažinti su pastatų konstrukciniųschemų tipais ir jų pasirinkimo kriterijais. Mokėti sudaryti laikančių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas. Mokėti parinkti laikančios konstrukcijos medžiagą. Mokėti palyginti konstrukcinius ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2011 03 19
Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa logikos įvado namų darbas. Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis. Rūta Vainienė „ Ekonomikos terminų žodynas “ , Nr. Operacinis ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2017 05 18
Nuolatinės srovės grandinė
Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių sujungtų mišriai. Nubraižyti elektrinę schemą. Schemoje sužymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re,srovės stiprį I, įtampą U, vartojamą ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 04 27
Civilinės teisės užduotys
Ar pripažinus negaliojančiu pagrindą kuriuo prievolė pasibaigė ji atnaujinama. Ar visais atvejais tinkamas prievolės įvykdymas reiškia jos pabaigą ? Kodėl. Nuomos teisinių santykių atveju ? Naikinamasis terminas. Nuomos teisinių ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2015 09 30
Smėliagaudės parinkimas
Smėliagaudės paskirtis – išskirti smulkiąsias mineralines daleles iš nuotekų. Parenkame darbines smėliagaudes be aeracijos. Vienos smėliagaudės skerspjūvio plotas.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2011 05 29
Statikos uždavinys
Uždavinio sąlyga: apskaičiuoti konstrukcijos atramų reakcijas ir vidines jegas taške c. Uždavinio duomenys:. Uždavinio schema:. Sprendimas. Kiekvienam elementui sudarome tris pusiausvyros lygtis.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 10 06
Ūkio statistikos uždavinys
Ūkio statistikos užduotis. Pirma užduotis: makroekonominių rodiklių skaičiavimas ir tyrimas. Antra užduotis: įmonės statistika. Trečia užduotis: namų ūkių vartojimo tyrimas. Ketvirta užduotis: ūkio ekonominio augimo ir jo ciklų ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 19 puslapių
2013 02 15
CV anglų kalba
Personal information. Work experience. Working in a team of five persons. Transferable. Quick learning skills. Responsibility. Education al background. Isced. Personal skills. Additional information.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 10 26
Ekonomikos uždavinių sprendimas
Atsargų poreikio ir panaudojimo efektyvumo analizė. Užduotys. Gamybinis pajėgumas. Užduotys. Išlaidos ir sąnaudos. Užduotys. Įmonės atsargų poreikis tiesiogiai priklauso nuo gaminamos produkcijos asortimento. Bet kokiu atveju, kuo ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2010 03 03
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2010 03 03
Tarptautinės teisės uždaviniai
Tarptautinės teisės uždaviniai. Nustatykite jurisdikciją.Jurisdikciją nustatoma remiantis Briuselio I reglamentu – šalys yra iš ES valstybių narių: atsakova yra Austrijoje veikianti įmonė. Tarp šalių buvo susitarimas, jog bet koks ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 04 19
×