Uždaviniai (3)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

530 dokumentų
Hidraulinių nuostolių koeficientai ir jų skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį. Posūkis. Susiaurėjimas. Sklendė. Įtekėjimas iš vamzdžio į rezervuarą. Vietinių nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 12 09
Dvejybinis įrašas apskaitoje - uždavinys
Dalis Dvejybinis įrašas apskaitoje 1 Pratimas. Reikia ūkines operacijas. Didžioji knyga sąskaitos. 2004. liepos 1. įsteigta UAB „ “. Per liepos mėnesį buvo atliktos šios ūkinės operacijos. UAB „ “ veikla žirgų nuoma. Per ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2018 03 21
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 22
Termodinamikos uždaviniai ir sprendimas
8. Kai slėgis buvo 760mmHg, po siurblio stūmokliu esantis oras užėmė 200cm³ tūrį. Kokiam slėgiui esant šis oras užims 130cm³ tūrį, jei jo temperatūra nepasikeis?14. Inde, kurio tūris 2 m³, yra 0,9 kg vandens garų ir 1,6 ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2017 03 05
Ekonomikos uždavinių sprendimas
Atsargų poreikio ir panaudojimo efektyvumo analizė. Užduotys. Gamybinis pajėgumas. Užduotys. Išlaidos ir sąnaudos. Užduotys. Įmonės atsargų poreikis tiesiogiai priklauso nuo gaminamos produkcijos asortimento. Bet kokiu atveju, kuo ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 01 12
Gelžbetonio perdengimo skaičiavimas
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunotos plokštės ir surenkamojo perdenginio plokštės skaičiavimas stiprumui. Užduotis: suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio bei surenkamojo perdenginio stiprumą. Perdenginio schema. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 01 17
Jurgio Savickio novelės: užduotys
Jurgio Savickio novelės: užduotys Pamoka. Apsakymo „ Vagis “ interpretacijos. Novelės tema lietuvių literatūroje nėra nauja dar priėš šią novelę. Biliūnas rašė savo novelę „ Vagis “.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2017 05 04
Žmogiškųjų išteklių valdymo užduotys
Vardas. Jonas. Gimimo data. Pavardė. Jonaitis. Tabelio Nr. Išsimokslinimas. Aukštasis. Pareigybė. Marketingo specialistas. Darbo pradžia įmonėje.
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 15 puslapių
2018 12 13
Funkcijos
Funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sritys. Laipsninė funkcija. Rodiklinė funkcija. Rodiklinės lygtys. Bendro dauginamojo su nežinomuoju kėlimas prieš skliaustus. Rodiklinės lygties suvedimas į kvadratinę įvedant naują kintamąjį. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 01 16
Ieškinys: Dėl paramos pilnamečiui asmeniui priteisimo
Vilniaus miesto apylinkės teismui. Ieškinys Vilnius 2018 11 27 dėl paramos pilnamečiui asmeniui priteisimo ieškinio suma 350 eu kas mėnesį. Priedai.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 01 16
Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa logikos įvado namų darbas. Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis. Rūta Vainienė „ Ekonomikos terminų žodynas “ , Nr. Operacinis ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2017 05 18
Apskaitos uždavinys
Praktinė užduotis. UAB“Kvietys“ atsargas apskaito įsigijimo ir pasigaminimo savikaina, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdo FIFO įkainojimo metodą. Per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą sudaro tiesioginės ir ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2016 08 11
Apskaitos užduotis
Balanso sąskaitų likučiai. Iš viso     Per gruodžio mėnesį vyko tokios ūkinės operacijos. D. – 0579. Praktinės dalies vertinimas. Pavadinimas Gerai Patenkinamai Blogai. Viso 120 85.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2016 11 08
Konstrukcijų skaičiavimai
Susipažinti su pastatų konstrukciniųschemų tipais ir jų pasirinkimo kriterijais. Mokėti sudaryti laikančių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas. Mokėti parinkti laikančios konstrukcijos medžiagą. Mokėti palyginti konstrukcinius ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2011 03 19
Programavimo C kalba užduotys praktikai
Programavimo C++ kalba uždaviniai. 35 Uždaviniai pasipraktikavimui. Atlikite užduotis Nr. 1 pagal savo numerį grupės sąraše. Jei kam sąrašo gale neužteks skaičių, vėl pradėkite iš pradžių. Taip pat atlikite užduotį Nr. 3; vidinę ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 09 18
Raštija Lietuvoje
Lietuvos metraščiai padėjo pamatus LDK istoriografijai ir literatūrai. Juose randame ir legendinį pasakojimą apie Gedimino sapną bei Vilniaus įkūrimą, Kęstučio ir Birutės istoriją, kitus pasakojimus, kuriuos vėliau ne kartą ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 10 17
Skaitiniai inžinerijos metodai
Teorinė dalis. Optimizavimo uždavinio matematinis modelis.
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 12 puslapių
2016 06 01
Smėliagaudės skaičiavimai
Smėliagaudės sekcijos plotas apskaičiuojamas pagal formulę. Apskaičiuojamas smėliagaudės skersmuo. Nustatomas smėliagaudės gylis h1 ir bunkerio aukštis h. Susikaupusių nuosėdų kiekis per parą apskaičiuojamas pagal šią formulę. ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2015 02 09
Apgyvendinimo paslaugos, jų klasifikavimas ir teikimas
Apgyvendinimo paslaugos, jų klasifikavimas ir teikimas. Kelių žvaigždučių sistema yra taikoma vertinant/klasifikuojant svečių namų paslaugas? Kokia viešbučių klasifikavimo sistema yra taikoma Lietuvoje? Kas Lietuvoje vykdo ...
Viešojo administravimo uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 03 29
Civilinės teisės uždavinys - situacijos
V. Pavardeniui ir S. Pavardenei dėl sudarytos sutarties iškilo klausimas: ar galima sustabdyti bet kokią prievolę? S. Pavardenė aiškino, jog yra girdėjusi, kad sustabdyti prievolę galima jei, viena iš šalių netinkamai vykdo prievolę. ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 10 03
Klausimai iš I. Simonaitytės knygos „Aukštųjų Šimonių likimas“
Kūrinio temos Pasididžiavimas lietuviška kilme ir lietuvybės saugojimas. Pagrįskite teiginį dviem Šimonių giminės atstovais. Savo kilmės niekinimas. Pagrįskite teiginį dviem Šimonių giminės atstovais. Moteris savo vyro bendražygė ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 09 25
Nuolatinės srovės grandinė
Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių sujungtų mišriai. Nubraižyti elektrinę schemą. Schemoje sužymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re,srovės stiprį I, įtampą U, vartojamą ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 04 27
Nuolatinės srovės grandinės jungimas mišriai
Raskite grandinės talpą. Raskite bendrą, bei kiekvieno kondensatoriaus krūvį, įtampą, energiją. Sudarykite energijos balansą. Mišrus kondensatorių jungimas. C1 ir C8 nėra, tiksli schema tokia. Nuoseklus jungimas C6 su CNuoseklus jungimas ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2014 02 28
Statistikos užduotys
Šios užduoties tikslas. Išsiaiškinti žodžio „statistika“ kilmę ir esmę, aptarti jos raidą. Susipažinti su oficialiosios statistikos organizavimu Lietuvoje ir pagrindiniais statistinės informacijos šaltiniais. Perprasti Europos ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 31 puslapis
2013 12 21
Vidutinių pastoviųjų, kintamųjų, bendrųjų kaštų ir ribinių kaštų kreivės ir testas apie kaštus
Kurie iš šių kaštų yra alternatyvieji. Didėjant gamybos apimčiai , vidutiniai bendrieji kaštai mažėja , kai. Ribiniai kaštai lygūs. Kurias sąnaudas galite apskaičiuoti trumpuoju laikotarpiu žinodami bendrąsias sąnaudas ir gamybos ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 12 04
Apskaitos uždavinys pavyzdys
UAB “Danvita“ turi tris dirbtuvių pastatus, du naudoja savo reikmiems, trečią nuomoja įmonei „Monika“. Patalpos išnuomotos nuo 200X-03-01 iki 200Y-02-28, nuomos mokestis už visą laikotarpį 6000,00 EUR. Pagal sudarytą sutartį, ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 11 08
Chemijos uždaviniai su sprendimais
6 l azoto ir vandenilio mišinio, kuriame vandenilio du kart mažiau negu azoto, praleista pro katalizatoriø, kurio temperatūra 450 C. Slėgis reaktoriuje 30 390 Pa. Gautas amoniakas buvo neutralizuojamas sieros rūgštimi. Sunaudota 400 ml 3 ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 21
Dujotiekio projektavimas
Dujotiekio projektavimas. Suprojektuoti dujotiekio stovą 6 aukštų gyvenamajame name. Kiekviename bute prijungti keturių degiklių dujinę viryklę, kurios debitas Q1=1,18 m3/h ir vandens pašildytuvas T-1,35 kurio debitas Q2=1,35 m3/h. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 09 27
Ekonomikos uždaviniai: paklausos ir pasiūlos elastingumas
Tema. Paklausa ir pasiūla. Tema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Tema. Vartotojo elgsena. Tema. Gamyba. Gamybos kaštai. Gamybos rezultatyvumas. Pelno skaičiavimas. Tema. Optimalios gamybos apimties nustatymas tobulosios konkurencijos ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2018 11 25
Fizikos bandomasis
Fizkos bandomojo egzamino užduotis. Pagrindinės formulės. Koks kūno poslinkis per 4 s? Beorėje erdvėje krinta metalinis rutuliukas, kamštis ir paukščio plunksna. Kurio šių kūnų pagreitis didžiausias? Kūnas juda apskritimu pagal ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2012 03 26
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo