Uždaviniai (4)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

424 dokumentai
Bpt uždavinys ir jo sprendimas
Nuosprendis baudžiamajame procese. Apkaltinamasis nuosprendis, jo pagrindimas. Išteisnamasis nuosprendis. Nepertraukiamo bylos nagrinėjimo teisme bei teisėjų nekeičiamumo principų esmė ir paskirtis baudžiamajame procese. Baudžiamojio ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2013 05 02
Civilinės teisės uždavinys - situacijos
V. Pavardeniui ir S. Pavardenei dėl sudarytos sutarties iškilo klausimas: ar galima sustabdyti bet kokią prievolę? S. Pavardenė aiškino, jog yra girdėjusi, kad sustabdyti prievolę galima jei, viena iš šalių netinkamai vykdo prievolę. ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 10 03
Darbo teisės uždavinys
Ar teisėtai pasielgė darbdavys ? Atsakymą pagrįskite konkrečiais straipsniais.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2015 10 01
Funkcijos
Funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sritys. Laipsninė funkcija. Rodiklinė funkcija. Rodiklinės lygtys. Bendro dauginamojo su nežinomuoju kėlimas prieš skliaustus. Rodiklinės lygties suvedimas į kvadratinę įvedant naują kintamąjį. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 01 16
Įmonių ekonomika uždavinys
Namų darbas. Apskaičiuokite. Įmonės mėnesio gamybos apimtis. Įmonės metinį pelną, jei įmonė dirba pilnu pajėgumu.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 12 06
Kontrolinio darbo užduotis, naudojantis SPSS
Aprašykite kintamuosius SPSS programoje. Nukopijuokite duomenis iš Excel failo ir perkelkite į SPSS programą. Pavadinimų ir rangų skalės kintamiesiems sudarykite dažnių lenteles. Didžioji dauguma žmonių atsakė į klausimą, kad ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2017 03 23
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis. Darbo užduotis. Sprendimas.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2012 12 12
Chemijos uždaviniai su sprendimais
6 l azoto ir vandenilio mišinio, kuriame vandenilio du kart mažiau negu azoto, praleista pro katalizatoriø, kurio temperatūra 450 C. Slėgis reaktoriuje 30 390 Pa. Gautas amoniakas buvo neutralizuojamas sieros rūgštimi. Sunaudota 400 ml 3 ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 21
Civiinio proceso uždaviniai
Ieškovas prašė priteisti jo naudai 30 000 Eur. Pirmosios instancijos teismas iš Atsakovo ieškovo naudai priteisė 10 000 Eur. Kokios dydžio žyminį mokestį turi mokėti atsakovas pateikdamas apeliacinį skundą, kuriame skundžia ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2016 09 07
Darbo teisės uždavinys ir jo analizė
Įvadas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Papildomas darbas ir antraeilės pareigos. Darbo sutarties nutraukimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Drausminės nuobaudos. Drausminės nuobaudos parinkimas. Išvados. Informacijos ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2016 03 23
Eksponentinis išlyginimas
Uždavinys. Naudojantis lentelėje pateiktais prekių paklausos duomenimis, parinkti eksponentinio išlyginimo modelį. Prekių paklausos eksponentinio išlyginimo modelių tyrimo rezultatai. Matome, kad modelis yra geresnis, kai =0,1. Tikslinga ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2011 12 29
Infliacijos apskaičiavimas
Euro zonos vartotoju kainų infliaciją kiekvieną mėnesį apskaičiuoja Eurostatas. Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) vidutiniškai apima apie 700 prekių ir paslaugų. Jis rodo euro zonos namų ūkio išlaidų krepšelio prekėms ir ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2013 05 02
Kalbos klaidų taisymas
1. Ši liga pasitaikė eilėje atvejų. Ši liga pasitaiko neretai.2.Ligonis atvežtas sunkioje būklėje .Ligonis atvežtas sunkios būklės.3.Kraujospūdis normoje .Kraujospūdis normalus; geras.4.Pas ...
Kalbos kultūros uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 02 21
Matavimų rezultatų apdorojimo praktiniai darbai
Matavimų rezultatų apdorojimas praktiniai darbai. Kaunas , 2015 Praktinis darbas Nr. Vidutinės , vidurinės ir vidutinės kvadratinės paklaidos ir ribos paklaidos skaičiavimas. Darbui keliami uždaviniai. Linijos matavimo rezultatų ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 26 puslapiai
2016 11 13
Metalo konstrukcijos Lenkimas skaičiavimas
Metalo konstrukcijos. Lenkimas. Tikslas. Apskaičiuoti nesudėtingas konstrukcijas gebėti suprojektuoti konstrukcijos skerspjūvį, patikrinti konstrukcijos laikomąją galią, standumą. Užduotis. Parinkti metalo sijos skerspjūvio matmenis;. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 12 21
Rekomendacijos ligoniui uždavinys
Pagrindiniai gausesni valgymai pusryčiai , pietūs vakarienė. Gyvenimo būdo keitimas.
Medicinos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 04 28
10 klasės chemijos uždavinių sprendimo pavyzdžiai
10 klasės chemijos uždavinių sprendimo pavyzdžiai.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 03 09
Apskaitos užduotis
Balanso sąskaitų likučiai. Iš viso     Per gruodžio mėnesį vyko tokios ūkinės operacijos. D. – 0579. Praktinės dalies vertinimas. Pavadinimas Gerai Patenkinamai Blogai. Viso 120 85.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2016 11 08
Baudžiamosios teisės uždavinys iš nusikaltimų turtui
Argumentuotai pagrįskite ar paneikite Baranausko kaltinimą vagyste.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 05 19
Finansų pagrindai Individualaus darbo užduotys
Užduotis. VSD senatvės pensijos apskaičiavimas. Pusmečio Skolos likutis laikotatp. Pradžiai Mokamos palūkanos Grąžinama suma. Iš viso 93715.
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2016 12 03
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 04 20
Maršruto skaičiavimas
Optimalaus vežimo maršruto skaičiavimas. Užduotis. Rasti atstumą per visus krovimo taškus tik be taško B , kad automobilio nuvažiuotas kelias būtų minimalus, kai pradžios ir pabaigos taškas yra A. Sprendimas. Išvada. Apskaičiavus ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 09 30
Pardavimų ir pirkimų apskaita
Finansinė apskaita. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pratimas. Apskaičiuoti, kiek iš viso prekių buvo galima parduoti birželio mėnesį. Apskaičiuoti parduotų prekių savikainą. Pratimas. Pratimas. Pratimas. Ūkines operacijas ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 15 puslapių
2018 01 20
Tarptautinės teisės uždavinys
Analizuojamu atveju nėra aišku, kokio dydžio yra įsiskolinimas, kokia yra pastato vertė. Tačiau siūlyčiau pasirinkti vieną ar kelis skolos sumą atitinkančias priemones, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto areštą.Manau, kad LAP ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2016 09 07
Baudžiamosios teisės uždavinys
Žibutės veiksmus. Paaiškinkite esminius uždaviniui spręsti pasirinktos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Savo sprendimą motyvuokite.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2015 10 01
Chemijos uždaviniai su elektrolize
1. Elektrolizuojant 500g nežinomos procentinės koncentracijos CuCl2 buvo leidžiama el. srovė tol, kol vieno iš elektrodų masė padidėjo 7g ir daugiau nebekito. Apskaičiuokite CuCl2 procentinę koncentraciją (pradinę) elektrolizuotame ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 03 16
Dvejybinis įrašas apskaitoje - uždavinys
Dalis Dvejybinis įrašas apskaitoje 1 Pratimas. Reikia ūkines operacijas. Didžioji knyga sąskaitos. 2004. liepos 1. įsteigta UAB „ “. Per liepos mėnesį buvo atliktos šios ūkinės operacijos. UAB „ “ veikla žirgų nuoma. Per ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2018 03 21
Filosofijos savikontrolės užduotys nr. 3
Kokį santykį su tikrove iliustruoja teritorijos ir žemėlapio metafora? Kaip suprasti Baudrillard’o tezę, kad dabar ne tikrovė, bet reprezentacijos eina pirma ir pati tikrovė yra iš karto duota simuliuotu pavidalu? Kas religijoje, ...
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 06 03
Fizikos olimpiados 12 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 12 klasė. Automobilis važiuoja lyjant lietui. Kai jo greitis 20 km/h į jo nuožulnų priekinį stiklą pataiko 250 lietaus lašų ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 20
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 2
Uždavinių sprendimai. Duota: hz=10 m; Rm=3.4•106 m; Mm=6.6•1023 kg. Rasti: hm=? Duota: r=15 m; v=5 m/s; =0.3. Rasti: a=? Duota: r=12000 km =12•106 m. Rasti: v=? Duota: vp=34.9•103 m/s; G=6.6•10-11Nm2/kg2; Ms=2•1030 kg. Rasti: T=? ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2012 02 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema