Uždaviniai (5)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

424 dokumentai
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 3
Skyščių ir dujų judėjimas. IV tvermės dėsniai. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 02 29
Krovinių vežimo sutarties vykdymas (CMR konvencija)
Transporto veiklos teisinis reguliavimas savarankiškas darbo užduotis nr. Krovinių vežimo sutarties vykdymas CMR konvencija. Darbo tikslas –. Apskaičiuoti vežimo išlaidas pirmajam ir antrajam vežėjui. Kokius įrašus ir kuriame ...
Transporto uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 02 02
Marketingo uždavinys
Jūsų tikslas – pasiūlyti unikalią naujos prekės (paslaugos) arba esamos prekės (paslaugos) modifikavimo idėją, kurią galėtumėte realiai įgyvendinti ir ji susilauktų sėkmės rinkoje. Atlikdami užduotis galite konsultuotis su savo ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 05 22
Matematikos galvosukiai
Įvairūs matematikos galvosūkiai. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną? Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2011 12 29
Nike krepšinio batelių makro aplinkos analizė
Nike krepšinio batelių makro aplinkos analizė mokslinė – technologinė aplinka nike flywire “. Suglaudintas oras („ Nike ZOOM AIR “). Nike Fuse. Nike lunarlon. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 04 20
Pirkimo pardavimo uždavinys civilinė teisė spec dalis
Pardavimo sutarties nuostatos. atskiros pirkimo – pardavimo sutarties rūšys.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 11 08
Prekybos įmonės vieta, įrengimas
Savarankiškas darbas nr. tema prekybos įmonės vieta , įrengimas. Rinkos tyrimo duomenų informacijos anketa Kriterijai I įmonė charakteristika , atsiliepimai , įvertinimai II įmonė. Bendras išorinis įspūdis. Bendras vidaus ...
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 10 09
Vandens debitų skaičiavimas pagal išmatuotus tekėjimo greičių duomenis
Vandens debitų skaičiavimas pagal išmatuotus tekėjimo greičių duomenis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis v. Vidutiniai tekėjimo greičiai vertikalėse Vvid. H. Elementarūs sekcijų debitai ΔQ m. Hodografų plotai A m. Elementarūs ...
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2017 04 03
Baltymai
Sugrupuokite baltymus ir jų atliekamas funkcijas. Kokios raidžių poros žymi : produktus. Fermentu. Substratus. Kokia baltymo struktūra pavaizduota, kokia funkciją gali atlikti šis baltymas. Nurodykyte fermentinės reakcijos dalyvius. Kuris ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2012 10 25
Baudžiamosios teisės uždavinys su sprendimu apie prekybą žmonėmis
BOLDS. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite kaltinimą Robertui ir Tomui.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2015 03 03
Filmas Tiltas ir Jėzaus atpirkimo istorija
Filmas „Tiltas“ ir „Jėzaus atpirkimo istorija“. Kaip pasireiškia artimo meilė? Kuo panaši ir kuo skiriasi meilė Dievui ir tėvynei? Ar mylėdamas gali sulaužyti priesaiką ir išduoti save, kitą? Kodėl žmonės kartais išduoda ...
Tikybos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2014 03 27
Finansinio turto apskaita
Finansinio turto apskaita. Finansinio turto apskaitos registrai.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2014 10 30
Finansų valdymo uždaviniai
Finansų valdymo uždaviniai. Kiek reikia turėt TT pusfrabikačiaus gamint? Pardavimai ir paslaugos. Apskaiciuoti 10000eur verte kiekvieno is 10 men. Pabaigoje ju palukanu norma 3%. )Paprastasias palukanas 2)sudetines palukanas Gautus ats ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2019 01 23
Gamybos kaštų, pajamų, pelno skaičiavimas
Gamybos kaštų, pajamų, pelno skaičiavimas.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2016 12 04
Geometrijos uždaviniai
Apie 30 geometrijos uždavinių. Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių atkarpų yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių stačiakampių yra pavaizduota ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2013 05 28
Klausimai iš I. Simonaitytės knygos „Aukštųjų Šimonių likimas“
Kūrinio temos Pasididžiavimas lietuviška kilme ir lietuvybės saugojimas. Pagrįskite teiginį dviem Šimonių giminės atstovais. Savo kilmės niekinimas. Pagrįskite teiginį dviem Šimonių giminės atstovais. Moteris savo vyro bendražygė ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 09 25
Krumpliuoto diržo pavaros skaičiavimas
Nubraižyti krumpliuoto diržo pavaros schemą; parinkti diržo krumplių modulį m,varančiojo skriemulio mažiausią krumplių skaičių z1min , diržo traukos jėgą vienam diržo pločio milimetrui FN, diržo lyginamąją galią PN, ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 01 02
Lietuvių kalbos kontrolinis darbas 6 klasei
Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Raskite sakiniuose daiktavrdžius , įrašykite juos į lentelę. Lentelę užpildykite. Daiktavardis Skyrius Giminė Skaičius. Įrašykite praleistas raides. Sutartiniais ženklais pažymėkite ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 08 17
Socialinis projektas
Įvadas. Socialinio programos idėja. Projekto misija ir bendri tikslai. Aplinkos analizė. J. A. Timmons antreprenerystės modelio pritaikymas. Marketingo strategijos. Organizacinis planas. Programai reikalingi ištekliai, finansavimo šaltiniai ir ...
Sociologijos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2013 06 18
Teisė. SItuacijų analizė
Kreditorius, su kuriuo įmonė neatsiskaito turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nurodyti visas jam žinomas galimai įmonės nemokumą nurodančias aplinkybes.3 dalis. Preziumuojama, kad bankrotas yra ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 11 09
Trumpiausias maršrutas
Įmonei turinčiai sandėlius taške A reikia pristatyti prekes ir surinkti gražintinų prekių likučius iš C, D, E, F. Atstumai tarp taškų AC=12km, AF=10km, AE=8km, AD=13km, ED=5km, FE=7km, DF=7km, FC=12km, EC=7km, CD=5km. Uždavinio tikslas. ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 04 01
UŽDUOTIS Įrašykite tinkamas linksnių galūnes
1.Gediminas buvo geras organizatorius ir diplomatas . 2.Apsikrikštijusi Lietuva tapo pilnateisė valstybė . 3.Kasbuvo tos sutarties iniciatorius ? 4.Pirmaeilės istorijos šaltinis yra dokumentai. 5.Tai buvo Kęstučio žūties priežastis . ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 11 24
Vadybos uždavinys su sprendimu
Įvadas. Uždavinio charakteristika. Informacija. Sprendimas.
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2013 09 24
Apskaitos uždavinys pavyzdys
UAB “Danvita“ turi tris dirbtuvių pastatus, du naudoja savo reikmiems, trečią nuomoja įmonei „Monika“. Patalpos išnuomotos nuo 200X-03-01 iki 200Y-02-28, nuomos mokestis už visą laikotarpį 6000,00 EUR. Pagal sudarytą sutartį, ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 11 08
Galvaninio elemento schemos veikimas ir skaičiavimai
Užduotis. Galvaninio elemento schema. Schemos veikimas. Elektrocheminės lygtys. Metalų potencialas ir elektrovaros jėga.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2015 12 07
Ieškinys: Dėl paramos pilnamečiui asmeniui priteisimo
Vilniaus miesto apylinkės teismui. Ieškinys Vilnius 2018 11 27 dėl paramos pilnamečiui asmeniui priteisimo ieškinio suma 350 eu kas mėnesį. Priedai.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2019 01 16
Potencialinė diagrama
Apskaičiuokite, kokia srovė prateka paveiksle nubraižyta elektros grandine. Apskaičiuokite visų pažymėtų taškų potencialus ir pagal juos nubraižykite potencialinę diagramą. Uždavinys ir sprendimas.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2012 06 28
Teisines situacijos sprendimas
Teisinės situacijos analizė. Situacija. Metais klientas Y kreipėsi į teismą, su prašymu priteisti iš užsakovo – Lietuvos Respublikos 10 000 Lt turtinės ir 20 000 neturtinės žalos. Prašyme užsakovas Y nurodė, kad 2012 m. Rugpjūčio ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2014 05 08
Vandens vartojimo skaičiavimas - uždavinys
Vandens vartojimo skaičiavimas. Užduotis. Vidutinė paros vandens reikmė. Maksimali paros vandens reikmė. Pramoninio rajono visų įmonių darbuotojų paros vandens reikmė. Didžiausia paros vandens reikmė. Mažiausia paros vandens reikmė. ...
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2018 04 18
Vektorinė algebra ir analizinė geometrija
Savarankiškas darbas - vektorinė algebra ir analizinė geometrija.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2015 04 06
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema