Uždaviniai (5)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais. Nežinote kaip išspresti fizikos, matemotikos ar kitą uždavinį? Čia rasite daug uždavinių pavyzdžių iš įvairių mokslo sričių mokymuisi.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

529 dokumentai
Kalbos klaidų taisymas
1. Ši liga pasitaikė eilėje atvejų. Ši liga pasitaiko neretai.2.Ligonis atvežtas sunkioje būklėje .Ligonis atvežtas sunkios būklės.3.Kraujospūdis normoje .Kraujospūdis normalus; geras.4.Pas ...
Kalbos kultūros uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 02 21
Metalo konstrukcijos Lenkimas skaičiavimas
Metalo konstrukcijos. Lenkimas. Tikslas. Apskaičiuoti nesudėtingas konstrukcijas gebėti suprojektuoti konstrukcijos skerspjūvį, patikrinti konstrukcijos laikomąją galią, standumą. Užduotis. Parinkti metalo sijos skerspjūvio matmenis;. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 12 21
Nosinių raidžių rašyba - užduotis
Viso 80 taškų. Įrašykite praleistas raides. Įrašykite ir paaiškinkite atraminiu žodžiu duotų žodžių rašybą. Pirmasis žodis – pavyzdys. Suskliautuosius veiksmažodžius parašykite nurodytu laiku. Nosinės raidės šaknyje.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 06 08
Rekomendacijos ligoniui uždavinys
Pagrindiniai gausesni valgymai pusryčiai , pietūs vakarienė. Gyvenimo būdo keitimas.
Medicinos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 04 28
UŽDUOTIS Įrašykite tinkamas linksnių galūnes
1.Gediminas buvo geras organizatorius ir diplomatas . 2.Apsikrikštijusi Lietuva tapo pilnateisė valstybė . 3.Kasbuvo tos sutarties iniciatorius ? 4.Pirmaeilės istorijos šaltinis yra dokumentai. 5.Tai buvo Kęstučio žūties priežastis . ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2016 11 24
Žemės ūkio augalininkystės savarankiškas darbas
Ž. Ū pagrindų augalininkystės modulio savarankiško darbo užduotys. Tikslas. Gebėti grupuoti ir charakterizuoti žemės ūkio augalus, žinoti sėjomainų projektavimo principus, apskaičiuoti pasėlių struktūrą, išmanyti žemės ūkio ...
Žemės ūkio uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2014 04 01
Apskaitos uždaviniai: pajamos ir įplaukos
Pardavimo pajamos. Veiklos sąnaudos. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) Pateikiamos ūkinės operacijos. Nurodykite, kada pripažįstamos pajamos, o kada registruojamos įplaukos. Ūkinės operacijos. Pripažįst. Pajamos. Registr. Įplaukos. ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2018 03 21
Baudžiamosios teisės uždavinys iš nusikaltimų turtui
Argumentuotai pagrįskite ar paneikite Baranausko kaltinimą vagyste.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 05 19
Finansų pagrindai Individualaus darbo užduotys
Užduotis. VSD senatvės pensijos apskaičiavimas. Pusmečio Skolos likutis laikotatp. Pradžiai Mokamos palūkanos Grąžinama suma. Iš viso 93715.
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2016 12 03
Finansų valdymo uždaviniai
Finansų valdymo uždaviniai. Kiek reikia turėt TT pusfrabikačiaus gamint? Pardavimai ir paslaugos. Apskaiciuoti 10000eur verte kiekvieno is 10 men. Pabaigoje ju palukanu norma 3%. )Paprastasias palukanas 2)sudetines palukanas Gautus ats ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2019 01 23
Galvaninio elemento schemos veikimas ir skaičiavimai
Užduotis. Galvaninio elemento schema. Schemos veikimas. Elektrocheminės lygtys. Metalų potencialas ir elektrovaros jėga.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2015 12 07
Geometrijos uždaviniai
Apie 30 geometrijos uždavinių. Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių atkarpų yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių stačiakampių yra pavaizduota ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2013 05 28
Išspręstos gyventojų pajamų mokesčio praktinės užduotys
Gyventojų pajamų mokestis Užduoties tikslas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai. NPD ) × 15 proc. ( GPM. Darbovietėje , kurioje netaikomas NPD PNPD. DU × 15 proc. ( GPM. LA ( 30 proc. Individualios veiklos pajamų. Teisiškai ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2018 11 28
JAV galia: uždavinys
JAV galia uždavinys. Užduotys ir klausimai. Įvardinkite XX a. Laikotarpį, kurį atspindi pateiktieji šaltiniai. Remdamiesi šaltiniais, paaiškinkite, kokia galių pusiausvyra galiojo to meto pasaulyje. Remdamiesi A šaltinio turiniu, ...
Istorijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2019 01 09
Lietuvių kalbos kontrolinis darbas 6 klasei
Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Raskite sakiniuose daiktavrdžius , įrašykite juos į lentelę. Lentelę užpildykite. Daiktavardis Skyrius Giminė Skaičius. Įrašykite praleistas raides. Sutartiniais ženklais pažymėkite ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 08 17
Marketingas savikontrolės klausimai
Rinkodaros pagrindų kontrolinis darbas nr. apibraukite visus teisingus atsakymus 3 balai. Parinkite kiekvienai sąvokai apibrėžimą 3 balai. Atsakykite į pateiktus klausimus 4 balai.
Marketingo uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 03 13
Skaitmeninis signalų apdorojimas, kontrolinio darbo užduotys
Skaitmeninis signlaų apdorojimas. Skaitmeninis signalų apdorojimas namų kontrolinio darbo užduotys. Dalies klausimai Ką vadiname signalu? Ką vadiname determinuotais signalais? Užrašykite tokį signalą. Pavaizduokite pasirinkto dažnio ...
Elektronikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2019 09 09
Tarptautinės teisės uždavinys
Analizuojamu atveju nėra aišku, kokio dydžio yra įsiskolinimas, kokia yra pastato vertė. Tačiau siūlyčiau pasirinkti vieną ar kelis skolos sumą atitinkančias priemones, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto areštą.Manau, kad LAP ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 18 puslapių
2016 09 07
Teisė. SItuacijų analizė
Kreditorius, su kuriuo įmonė neatsiskaito turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bei nurodyti visas jam žinomas galimai įmonės nemokumą nurodančias aplinkybes.3 dalis. Preziumuojama, kad bankrotas yra ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 11 09
Vadybos uždavinys su sprendimu
Įvadas. Uždavinio charakteristika. Informacija. Sprendimas.
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2013 09 24
Baudžiamosios teisės uždavinys
Žibutės veiksmus. Paaiškinkite esminius uždaviniui spręsti pasirinktos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Savo sprendimą motyvuokite.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2015 10 01
Elektroninio verslo modeliai pagal sandorio šalis
Elektroninio verslo modeliai pagal sandorio šalis. NR. Žemiau įrašykite interneto portalo, atitinkančio elektroninio verslo modelį – “b2c “- pavyzdį, adresą. Žemiau įrašykite interneto portalo, atitinkančio elektroninio verslo ...
Verslo uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2018 02 09
Filosofijos savikontrolės užduotys nr. 3
Kokį santykį su tikrove iliustruoja teritorijos ir žemėlapio metafora? Kaip suprasti Baudrillard’o tezę, kad dabar ne tikrovė, bet reprezentacijos eina pirma ir pati tikrovė yra iš karto duota simuliuotu pavidalu? Kas religijoje, ...
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 06 03
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 2
Uždavinių sprendimai. Duota: hz=10 m; Rm=3.4•106 m; Mm=6.6•1023 kg. Rasti: hm=? Duota: r=15 m; v=5 m/s; =0.3. Rasti: a=? Duota: r=12000 km =12•106 m. Rasti: v=? Duota: vp=34.9•103 m/s; G=6.6•10-11Nm2/kg2; Ms=2•1030 kg. Rasti: T=? ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 8 puslapiai
2012 02 29
Fizikos uždavinių sprendimo metodai 3
Skyščių ir dujų judėjimas. IV tvermės dėsniai. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Judesio kiekio momento tvermės dėsnis.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 13 puslapių
2012 02 29
Gamybos kaštų, pajamų, pelno skaičiavimas
Gamybos kaštų, pajamų, pelno skaičiavimas.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2016 12 04
Marketingo uždavinys
Jūsų tikslas – pasiūlyti unikalią naujos prekės (paslaugos) arba esamos prekės (paslaugos) modifikavimo idėją, kurią galėtumėte realiai įgyvendinti ir ji susilauktų sėkmės rinkoje. Atlikdami užduotis galite konsultuotis su savo ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 05 22
Matematikos galvosukiai
Įvairūs matematikos galvosūkiai. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną? Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2011 12 29
Nike krepšinio batelių makro aplinkos analizė
Nike krepšinio batelių makro aplinkos analizė mokslinė – technologinė aplinka nike flywire “. Suglaudintas oras („ Nike ZOOM AIR “). Nike Fuse. Nike lunarlon. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 04 20
Pelno lūžio taškas
Tik užduotys. Apskaičiuokite, kokią produkcijos apimtį turi parduoti įmonė, negaudama nei pelno, nei nuostolio? Kaip pasikeistų lūžio taškas? Apskaičiuokite lūžio tašką arklidei. Apskaičiuokite veiklos pelną, jei vidutiniškai ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 04 12
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo