Uždaviniai (8)

Uždaviniai. Namų darbų uždaviniai su sprendimais. Matematikos uždaviniai. Užduotys su atsakymais.
273 dokumentai
Kirčiavimo pratimai Užduotys savarankiškam darbui
Įsidėmėkite Pagal 1 – ąją daiktavardžių kirčiuotę yra kirčiuojami šie muzikos terminai. Pagal 2 – ąją daiktavardžių kirčiuotę kirčiuojami šie muzikos terminai. Pirmosios grupės žodžiai galūnė – as gale turi kirtį ir ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 11 puslapių
2017 02 22
Kirčiavimo teorija ir praktika
Visi pirmosios kirčiuotės daiktavardžių linksniai kirtį turi. Jei pirmosios ir trečiosios kirčiuotės daiktavardžio linksnis kirtį turi priešpaskutiniame skiemenyje, jo priegaidė yra. Jei kirčiuotas yra tolesnis skiemuo, jo priegaidė ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 12 05
Kirčiavimo užduotys
Vardas , pavardė nustatykite pateiktų žodžių kirčiuotes ir juos sukirčiuokite. Sukirčiuokite paryškintus žodžius tai buvo nedidelė balta katytė. Radau aš ją lauke. Gailestingu balsu sumiaukė. Jos motinos žmonės. Upę įmesti ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 12 05
Klasifikavimo uždaviniai su sprendimais
Klasifikavimo uždaviniai su sprendimais. Pavyzdys: Išspręsti pirmąjį uždavinį su ta pačia sąlyga, tik X ir Y susigeneruoti (apie 1000 duomenų). Rasti įverčius: a) DTM; b) Branduolinio tankio įverčiai
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 puslapių
2010 03 03
Klasikinio tikimybės apibrėžimo taikymo uždaviniai
Tikimybių teorijos pratybos Klasikinio tikimybės apibrėžimo taikymo uždaviniai 1 UŽDAVINYS.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 05 10
Komunizmo sistemos žlugimas užduotys
Remdamiesi vadovėlio medžiaga atsakykite į klausimu.. Remdamiesi vadovėlio medžiaga , savo žiniomis ir plakatu atsakykite į žemiau pateiktus klausimus. Korėjos , Vietnamo ir Afganistano karai. Užpildyk lentel. Kas su kuo kariavo. ...
Istorijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 04 04
Konstrukcijų skaičiavimas Statyba
Juostom tenkantis lenkimo momentas apskaičiuojamas. Apskaičiuoju papildoma ašinė jėga nuo momento tenkančio kraštiniams varžtams. Skaičiuoju varžtu skaičių vienai lentynai. Sienelės varžtų parinkimas. Ašynė jėga kraštiniuose ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 03 08
Krumpliuoto diržo pavaros skaičiavimas
Nubraižyti krumpliuoto diržo pavaros schemą; parinkti diržo krumplių modulį m,varančiojo skriemulio mažiausią krumplių skaičių z1min , diržo traukos jėgą vienam diržo pločio milimetrui FN, diržo lyginamąją galią PN, ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2015 12 28
Kurso kartojimas ir gilinimas: Kalbos dalių gramatiniai požymiai
V pamokos. Kalbos dalių gramatiniai požymiai. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. „( šis darbelis ). Dgs. gal. galūnė didžiosios. VII pamokos. Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos. Pastraipos rašymas. Kūrybinis darbas. Siūti ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 04 02
Laivo korpuso propulsiniai skaičiavimai
Laivo propulsinio komplekso skaičiavimai. Buksyravimo pasipriešinimas.  
Laivybos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2016 04 12
Lietuvių kalbos gramatinės užduotys VI - VII klasei
Lietuvių kalbos gramatinės užduotys. Užduotys VI VII klasei Ugdomi gebėjimai. Žodis Kalbos dalis / veiksmažodžio forma Giminė Skaičius Linksnis Nuosaka Laikas Asmuo. Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis laikas.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 12 16
Lietuvių kalbos užduotys meilės tema
Lietuvių kalbos užduotys tema meilė Užbaikite frazes. Asociacijų kūrimas. Apibrėžimo kūrimas.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2017 05 26
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas užduotis
Nuo 16 a. Iki 18 a. Lietuvą ir Lenkiją siejo. A. Lietuvių tautos tikslas. A. Lenkija iškėlė du tikslus M. Į Vilnių atvykęs Lenkijos vadovas. “. Kreipimasis buvo dviprasmiškas Lietuvos valdžia ir visuomenė reikalavo, kad Lenkija. ...
Istorijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 01 09
M. Daukšos „Postilės“ prakalbos teksto suvokimo teksto užduotis
Užduoties pavyzdys. Atlikite. Daukšos „ Postilės “ prakalbos teksto suvokimo testą. Medžiagą panaudokite kurdami pastraipą apie gimtąją kalbą. „ prakalba į malonųjį skaitytoją “. Bendra teritorija , istoriškai susiklostę ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 04 27
Maisto energinė vertė užduotys
*Kam žmogui reikalinga energija? *Žmogus energijos gauna iš. . Maisto medžiagų energija išlaisvinama mitochondrijose vykstant. *Skaidant maisto produktus organizme energija daugiausiai išsiskiria šilumos pavidalu *Energija išsiskiria ...
Biologijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 01 09
Marketingas savikontrolės klausimai
Rinkodaros pagrindų kontrolinis darbas nr. apibraukite visus teisingus atsakymus 3 balai. Parinkite kiekvienai sąvokai apibrėžimą 3 balai. Atsakykite į pateiktus klausimus 4 balai.
Marketingo uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 03 13
Matavimo pradmenys
Praktiniai darbai. Saugos priemonės atliekant radiomontažo darbus. litavimo įrangos paruošimas darbui. Monolitinių laidų balinimas, montažinių laidų galų paruošimas litavimui. Monolitinių ir montažinių laidų litavimas į ...
Elektronikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2017 05 15
Matematikos formulė
Dvinario sudėties kėlimas kvadratu. Dvinario atimties kėlimas kvadratu. Dvinario sudėties kėlimas kubu. Dvinario atimties kėlimas kubu. Kvadratų skirtumas. Kubų skirtumas. Kubų suma. Trinario kėlimas kvadratu. Laipsnių su vienodais ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 21 puslapis
2013 09 05
Monetarinė politika (2)
Pinigų rinka. Klausimai su atsakymais ir paaiškinimais.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2013 05 23
Moralinės dilemos etikos konkurso užduotys
2016 metų etikos konkurso ,, Moralinės dilemos “ 10 klasių mokiniams I ETAPO UŽDUOTYS.
Etikos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2017 01 16
Moralinių klausimų (problemų) kėlimas užduotys
Būtinai parašykite šią informaciją apie save ir savo mokytoją į lentelę nekeisdami jos parametrų. Moralinių klausimų problemų kėlimas Išanalizavę tekstą suformuluokite 3 klausimus , iškeliančius moralines problemas. ...
Etikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2017 04 25
Oksidacijos laipsniai pratimai klasėje
Oksidacijos laipsnio skaičiavimo taisyklės. Oksidacijos laipsnio skaičiavimo taisyklės. Parašykite visų elementų oksidacijos laipsnius šiuose sudėtiniuose jonuose/ molekulėse. Parašykite sieros oksidacijos laipsnius. Nustatykite ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 08 24
Organs of Speech
Organs of Speech Task. Match the term with its definition.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2016 03 23
Pardavimo valdymas užduotis
Surinkt informaciją kas pardavinėja kalėdinius/komandinius renginius įmonėms (4-5 įmonėsPer kokius kanalus jie tai daro? Kokie jų panašumai, skirtumai. -15 idėjų, kaip parduoti komandinius renginius DerybosLT. Ką darytum kitaip jų ...
Vadybos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2017 11 27
Pardavimų ir pirkimų apskaita
Finansinė apskaita. Pardavimų ir pirkimų apskaita. Pratimas. Apskaičiuoti, kiek iš viso prekių buvo galima parduoti birželio mėnesį. Apskaičiuoti parduotų prekių savikainą. Pratimas. Pratimas. Pratimas. Ūkines operacijas ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 15 puslapių
2018 01 19
Pasakos gyvybė Liaudies daina ir dainiškoji poezija užduotys
Pasakos gyvybė Liaudies daina ir dainiškoji poezija užduotys .
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2017 05 29
Pasiruošimas kontroliniam darbui 6 kl.
Išnagrinėki šiuos žodžius fonetiškai. Suskirstyki tekstą skiemenimis ir pabrauki kirčiuotą skiemenį. Vienu brūkšniu pabraukite raides , kurios žymi skardžiuosius priebalsius. Išnagrinėki šių sakinių daiktavardžius. Sugrupuoki ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2014 10 22
Pastraipų formatavimas, ženklinimas ir numeravimas, kraštinės ir spalvinimas
Pastraipų formatavimas , ženklinimas ir numeravimas , kraštinės ir spalvinimas. Pastraipų formatavimas , kraštinės ir spalvinimas. A ir b. Moksleiviai turi teisę dalyvauti renginiuose. Moksleiviai privalo lankyti visas pamokas. Pastraipų ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 12 08
Platonas Valstybė Teisingumo samprata
4. Draugams daryti gera, o priešams — bloga. Sąlyginai pritariu šiai tiesai, tačiau manau, kad priešui nereik nieko daryti, nes jis gaus vistiek ką nusipelnęs.6. Nes žmonės trokšta galios, šlovės, garbės ir veikią ne ...
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2016 11 03
Programavimo masyvo užduotys
Per vasaros atostogas. Pirmoje pradinių duomenų failo. Nurodymai. Rezultatų failo. Pradiniai duomenys. Rezultatai. Gintaras nori pirkti. Pradinių duomenų failo. Rezultatų failo. Nurodymai. Nurodymai. Reikalavimai programai.
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2018 02 13
×