Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje


Įvadas. Užimtumas ir jo kitimo tendencijos Lietuvoje 2010 – 2012 metais. Užimtumo sąvoka ir žinomiausios teorijos. Užimtumo kitimo dinamika Lietuvoje 2010 – 2012 metais. Nedarbas ir jo kitimo tendencijos 2010 – 2012 metais Lietuvoje. Nedarbo sąvoka bei klasikinė nedarbo teorija. Nedarbo kitimo dinamika 2010 – 2012 metais Lietuvoje. Sąsajos tarp užimtumo ir nedarbo Lietuvoje 2010 – 2012 metais. Išvados. Naudota literatūra.


Užimtumo bei nedarbo sąvokos yra labai aktualios šiandieniniame pasaulyje. Kiekvieną akimirką visame pasaulyje atsiranda asmenų, kurie įsidarbina, netenka darbo ar tiesiog dirba. Tiek užimtumas, tiek ir nedarbas yra svarbūs rodikliai kiekvienai valstybei. Kuo didesnis užimtumas ir kuo mažesnis nedarbas šalyje, tuo sėkmingiau galima vystyti ekonomiką bei prognozuoti visos valstybės ekonomikos stabilumą ateityje. Kuo daugiau laisvų darbo vietų šalyje, tuo didesnė galimybė asmenims įsidarbinti ir tuo sėkmingiau dirba visa šalies ekonomika: suskuriamas kur kas didesnis BVP, didėja investicijos, bendras šalies išsilavinimo lygis, mažėja „protų nutekėjimas“ į kitas užsienio šalis ir pan. Tuo tarpu, esant didžiuliam bedarbių ir mažam užimtųjų asmenų skaičiui šalies ekonomika stabdo plėtrą, kadangi prekių bei paslaugų yra pagaminama ir parduodama kur kas mažiau, šalies tampa ne itin patraukli investuotojams ir pan.

Taigi akivaizdu, jog abu šie dydžiai (užimtumas ir nedarbas) taip labai svarbūs ir Lietuvai. Lietuvos Statistikos departamentas kasdien stebi situaciją darbo rinkoje ir pateikia kintančius duomenis. Lietuvos vyriausybė, taipogi nelieka nuošalyje. Kasmet yra stengiamasi padėti įmonėms kurti naujas darbo vietas jas subsidijuojant, kuriamos naujos švietimo sistemos, kad jaunimas galėtų kuo tinkamesniais būdais įgyti išsilavinimą, be to 2013 metų pradžioje pakeistas ir minimalaus uždarbio Lietuvoje dydis. Taigi, Lietuvos valdžia skiria pakankamą dėmesį Lietuvpos darbo rinkai. Vis dėlto, esti spragų: didžiulis jaunimo nedarbas, per maža skatinimo dirbti sistema, pernelyg prieinamos pašalpos bedarbiams ir pan. Taipogi, opi problema Lietuvoje yra kvalifikacijų darbo vietoms neatitikimas. Daugybė jaunimo baigusių auštąjį mokslą negali įsidarbiti Lietuvos darbo rinkoje dėl patirties trūkumo, o tuo tarpu tinkami specifinėms darbo vietoms kandidatai emigruoja, tikėdamiesi užsienyje uždirbti kur kas daugiau nei Lietuvoje. Aktuali problema šiuo metu išlieka ir darbo užmokesčio tarp kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbo vietų perskirstymas.

Šiame rašto darbe yra aptariamos užimtumo bei nedarbo sąvokos, klasifikacijos, taipogi tiriama situacija Lietuvos darbo rinkoje 2010 – 2012 metais atsižvelgiant į užimtumo bei nedarbo kitimo tendencijas.

Darbo tikslas – ištirti užimtumo bei nedarbo kitimo tendencijas Lietuvoje 2010 – 2012 metais.

Darbo objektas – užimtumas ir nedarbas Lietuvoje 2010 – 2012 metais.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti užimtumo sąvokos teorinius aspektus.

Išanalizuoti užimtumo Lietuvoje 2010 – 2012 metais kitimo tendencijas.

Išnagrinėti nedarbo sąvokos teorinius aspektus.

Ištirti nedarbo kitmo tendencijas Lietuvoje 2010 – 2012 metais.

Įvertinti sąsajas tarp nedarbo bei užimtumo dydžių.

Tyrimo metodai: statistinių duomenų sisteminė ir lyginamoji analizė, grafinio vaizdavimo, loginio vertinimo metodai.

Šiandieniniame pasaulyje darbas yra neatsijiema visuomenės dalis. Milijonai žmonių visame pasaulyje kasdien dirba fizinį ar protinį darbą. Būtent todėl užimtumo problema yra tokia svarbi kiekvienai valstybei. Ekonomikos terminų žodynas (2013) užimtumo sąvoką apibūdina, kaip teisėtą darbinę asmenų veiklą, kuriant materialines vertybes ar teikiant tam tikras paslaugas valstybei ar kitam asmeniui. Užimtumas – tai skaičius asmenų, kurie užsiima darbine veikla bent kelias valandas per savaitę (Business Dictionary, 2013). Asmuo yra laikomas dirbančiu net tuomet kai jis atostogauja ar gydosi, tuo metu informuodamas savo darbdavį. Užimtieji asmenys skirstomi į keturias grupes (Human Resources, Kenyon college 2013):

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3207 žodžiai)
  • Sandra
  • Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje
    10 - 7 balsai (-ų)
Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos Lietuvoje. (2016 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzimtumo-ir-nedarbo-kitimo-tendencijos-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 20:42
×