Užimtumo ir socialinių reikalų politika ES


Įvadas. Užimtumas. Krizės įtaka užimtumui. Jaunimo užimtumas. Socialinė apsauga. Europa. Eures. Tolesni es siekiai užimtumo ir socialinių reikalų politikoje. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas: Išanalizuoti svarbiausius ES vykdomos užimtumo ir socialinių reikalų politikos klausimus, įtaką šalių ekonomikai, tikslus bei politikos gerinimo priemones.

Kiekvienam žmogui reikia darbo. Mums visiems reikia užsidirbti pinigų pragyvenimui. Užimtumas kiekvienam žmogui suteikia savarankiškumo ir savigarbos, be to, padeda integruotis į visuomenę. Todėl užimtumo lygio Europoje didinimas yra prioritetinis klausimas. Jei pavyktų padidinti tam tikrą pajamas gaunančių žmonių skaičių, padidėtų socialinės įtraukties laipsnis ir sumažėtų skurdas. Norint pasiekti Europos Sąjungoje tuos tikslus, būtina, kad visos valstybės narės dirbtų kartu ir koordinuotų šios srities politikos programas. Tai yra svarbiausia priemonė socialiniam įtraukimui pasiekti. Užimtumo politika turėtų palengvinti įsidarbinimą, skatindama kokybiško užimtumo prieinamumą visoms moterims ir vyrams, kurie gali dirbti, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje, neleidžiant išstumti žmones iš darbo rinkos. Pagal nustatytus rodiklius Europos komisija kiekvienais metais parengia bendrąją užimtumo ataskaitą, kurioje vertina šalių narių pažangą įgyvendinant Europos Sąjungos užimtumo strategiją. Komisija pateikia kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas dėl to, kokių toliau reikia imtis tikslinių veiksmų užimtumo situacijai gerinti.

Europos užimtumo strategijos (EUS) paskirtis – padėti koordinuoti valstybių narių, asocijuotųjų šalių ir šalių kandidačių užimtumo politikos programas. EUS atsirado dar 1997 m., kai ES valstybės narės nusprendė nustatyti bendrus užimtumo politikos tikslus ir uždavinius. Valstybės narės ir toliau yra atsakingos už savo pačių užimtumo politiką. Europos Sąjungos vaidmuo – patarti kuriant politikos programas, stebėti ir koordinuoti jų kūrimo procesą. Įgyvendindamos sutartas užimtumo politikos programas valstybės narės gali tikėtis Europos socialinio fondo paramos.

Pagrindinė kovos su ilgalaikiu nedarbu ir darbo rinkos segmentacija priemonė ir toliau yra darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyra. Lanksčios ir saugios darbo sutartys, aukščiausios klasės užimtumo tarnybos, veiksminga socialinės apsaugos sistema, visus šiuos elementus remiantis veiksmingas aukšto lygio mokymasis visą gyvenimą turi prisidėti prie sklandžių užimtumo pokyčių – ir pereinant iš švietimo sistemos į darbo rinką, ir grįžtant į ją po nedarbo laikotarpio.

Dėl ekonomikos krizės jaunimo nedarbas ES pasiekė beprecedentį lygį. Todėl ES ir jos valstybės narės susitarė dėl visapusiško požiūrio siekiant kovoti su jaunimo nedarbu. Šiuo metu diegiamos konkrečios priemonės, kuriomis siekiama padėti jauniems europiečiams vėl pradėti dirbti arba mokytis.

2012m. pradžioje, kai jaunimo nedarbas pasiekė 22,4 %, ES pradėjo vykdyti Jaunimo galimybių iniciatyvą. Europos komisija visų pirma sutelkė dėmesį į aštuonias ES valstybes nares, kuriose jaunimo nedarbas buvo didžiausias (30 % arba didesnis). Su šiomis valstybėmis susitarta dėl geriausių būdų panaudoti neišleistas ES lėšas siekiant visų pirma išspręsti jaunimo nedarbo problemą. 2012 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pabrėžė, kad sprendžiant šią problemą, skubiai reikia imtis ryžtingesnių priemonių. Ji pateikė priemonių jaunimo užimtumui didinti rinkinį, visų pirma jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria užtikrinama, kad per 4 mėnesius nuo mokslų baigimo formaliojo švietimo įstaigoje arba nuo tapimo bedarbiu jaunesni kaip 25 metų jaunuoliai gautų kokybiško darbo pasiūlymą, galėtų tęsti mokslus arba atlikti praktiką ar stažuotis.

ES jaunimo nedarbo lygis daugiau nei dukart aukštesnis už suaugusiųjų nedarbo lygį (23,5 % palyginti su 11 %); 2013 m. rugsėjo mėn. bedarbiais buvo 5,6 mln. 15–24 metų amžiaus europiečių.

7,5 mln. jaunuolių nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose.

Kokybiška pameistrystė ir stažuotės: pagerinti perėjimą nuo mokymosi prie darbinės veiklos.

Darbo jėgos judumas: padėti jauniems europiečiams lengviau susirasti darbą arba pameistrystės ar stažuotės vietą kitoje ES šalyje.

  • Microsoft Word 50 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3972 žodžiai)
  • Kolegija
  • Milda
  • Užimtumo ir socialinių reikalų politika ES
    10 - 7 balsai (-ų)
Užimtumo ir socialinių reikalų politika ES. (2016 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzimtumo-ir-socialiniu-reikalu-politika-es.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:49
×