Užregistruotų nusikalitmų skaičiaus statistinis tyrimas


Įvadas. Santykiniai dydžiai. Bazinių ir grandininių rodiklių skaičiavimas. Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Struktūrinių vidurkių rūšys. Struktūrinių vidurkių skaičiavimo būdai. Variacijos rodikliai. Vidurkių ir variacijos rodiklių paskaičiavimas. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių samprata bei dinamikos rodikliai. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Literatūra.

Atkreipkime dėmesį, kad dinamikos santykinių dydžių ir didėjimo/kitimo tempo formulės tokios pačios, todėl ir suskaičiuoti duomenys tokie patys.

Taigi skaičiuojant skirtingu būdu, gautos reikšmės šiek tiek skiriasi. Mūsų nagrinėjama visuma nėra visiškai tiksli, todėl gaunamos paklaidos.

Visumos struktūrai apibūdinti vartojami ypatingi rodikliai, kuriuos vadiname struktūriniais vidurkiais. Tokiems vidurkiams priklauso moda ir mediana.

Moda- tai ta kintamojo reikšmė dažniausiai pasikartojanti duotoje visumoje. Ir skaičiuojama pagal formulę:

Intervalas, kurio ribos 45000 – 55000 yra modalinis, nes turi didžiausią dažnumą. Panaudoję formulę apskaičiuojame modą:

Kaip ir aritmetinis vidurkis, mediana charakterizuoja duomenų centrą. Intervalas kurio ribos 35000 – 45000 yra medianinis, panaudoję formulę apskaičiuojame medianą:

Taigi viską apibendrinus galime konstatuoti, kad apskaičiavus moda gavome 49383 nusikalstamas veikas, o apskaičiavus medianą gavome 49607 nusikalstamas veikas. Didesnį vidurkį gavome skaičiuojant medianą

Sąvoka variacija- tai skirtumas, svyravimas, pakitimas. Variacijos rodikliai skaičiuojami tam, kad galėtume nustatyti kokiu laipsniu (%) vidutinė reikšmė yra nutolusi nuo visų duotų požymio reikšmių. Neretai pasitaiko, kai dviejų visumų vidurkiai yra vienodi arba panašūs, tačiau visumos labai skirtingos. Nusikalstamų veikų kaime bei mieste analizei galima naudoti šiuos variacijos rodiklius: vidutinį tiesinį nuokrypį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį bei variacijos koficiantą.

Taigi norėdami apskaičiuoti kiek vidutiniškai nuo 2009 iki 2013 metų buvo užregistruota nusikalstomų veikų turime susumuoti visų metų įvykių skaičių ir padalintį iš duotųjų metų.

Taigi, apskaičiavus aritmetinį vidurkį galime teigti, kad 2009-2013 metais vidutiniškai nusikalstamų veikų mieste užregistruota 59698,2, o kaime 21552.

Pagrindinis variacijos rodiklis yra dispersija – išreiškiama, kaip požymio reikšmių nukrypimų nuo vidurkio kvadratų vidurkis. Dispersija neturi mato vieneto. Šis dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Skaičiuojamas viso dinamikos eilutės laikotarpio (bazinių rodiklių) absoliutinis padidėjimas, kuris išreiškiamas formule:

Matome, kad metinis absoliutinis padidėjimas su teigiamu ženklu, tai reiškia, kad nusikalstamų veikų skaičius kasmet didėjo, o neigiamas ženklas rodo mažėjimą. Tačiau kalbant apie viso nagrinėjamo laikotarpio absoliutinį padidėjimą matome, kad mieste nusikaltimai mažėja, o kaimuose didėja.

Padidėjimo tempas lygus didėjimo tempui minus vienetas, jeigu didėjimas ir padidėjimo tempai išreikšti koeficientais, arba minus 100%, jeigu jie išreikšti procentais. Skaičiuojamas pagal šią formulę:

Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė- lygi 0,01 ankstesnio lygio. Skaičiuojamas pagal šią formulę: Δ1% = 0,01 * yi-1

Taigi apibendrinus visus skaičiavimus galime teigti, kad absoliutinis lygio padidėjimas (sumažėjimas) gretimų laikotarpių visuomet didėjo , tik 2010 m (mieste) buvo sumažėjas, o skaičiuojant viso laikotarpio matyti, kad nusikalstamų veikų skaičius padidėją kaime, o mieste mažėja. Apskaičiuoti didėjimo tempai yra išreikšti procentais, ir parodo kiek kartų vieno laikotarpio lygis didesnis arba mažesnis už kokio nors praėjusio laikotarpio lygį arba kiek procentų jis sudaro ankstesnio laikotarpio lygio atžvilgiu. Taip pat svarbus rodiklis padidėjimo tempas, išreikštas procentais, šis rodiklis parodo kiek kiekvienais metais padidėjo nusikalstamų veikų skaičius. Ir paskutinis rodiklis Absoliutinė padidėjimo (sumažėjimo) vienu procentu reikšmė, kadangi ji išreikšta 0.01 proc. tai ir atsakymas gaunamas procentais. Šis rodiklis parodo padidėjimą arba pamažėjimą.

Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)- Rodo, keliais vienetais pasikeičia reiškinio lygis vidutiniškai per laiko vienetą ir apskaičiuojamas pagal formulę:

  • Statistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 192 KB
  • 2014 m.
  • 26 puslapiai (3443 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolka
  • Užregistruotų nusikalitmų skaičiaus statistinis tyrimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Užregistruotų nusikalitmų skaičiaus statistinis tyrimas. (2014 m. Gruodžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/uzregistruotu-nusikalitmu-skaiciaus-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 18:53
×