Užsienio šalių konstitucijų palyginimas


Teisės konspektas. Užsienio šalių konstitucijų palyginimas. JAV. Prancūzija. Didžioji Britanija. Vokietija. Kinija. Japonija.


Lėmė Anglijos torinis ir praktinis paveldas, kolonijinė patirtis. 1777 buvo sudaryta onfederacija 13 valstijų, bet jas siejo tik formalūs ryšiai..Siekiant ja reformuot susauktas Filadelfijos kongresas. 1787m K priimta Filadelfijos kongrese 13 valstijų atstovų. K įsigaliojo 1789m. Svarstant K vyravo kelios koncepcijos: mažosios valstijos siekė tobulinti esamą konf, o didžiosios - siekė federacinių ryšių, kad valstija su daugiau gyventoju turėtų daugiau atstovų parlamente. Kompromisas pasiektas nutarus isteigti dviejų rumu parlamenta.

Prancūzijos konstitucionalizmo istorija paprastai apibūdinama tokiomis sąvokomis kaip „konstitucijų laboratorija“, „konstitucijų dirbtuvės“. Po 2ojo psl karo šalyje įsivyravo valdžios nestabilumas ir autoriteto nuosmūkis, griuvo pranc kolonijos, kilo pilietinio karo gresmė. Čarliui de Goliui gavus įgaliojimus vyriausybėje buvo nustatyta K sudarymo tvarka. K projektas buvo rengiamas 4 etapais, užtruko 3 mėn. Buvo pritarta projektui, vėliau jis pateiktas referendumui ir galiausiai 1958 priimta K. tai 17oji K prancuzijai.

Sudaro daugybė teisės aktų priimtų labai skirtingais laikotarpiais ir skirtingomis aplinkybėmis. 1653m "Valdymo įrankis " - pirmasis bandymas sukurti rašytinę K. 1215m Didžioji laisvių chartija- įtvirtino parlamentarizmo pradzia. Vestminsterio statutas - nustatė periodiškumą kada turi rinktis parlamentas, 1689m Teisių bilis, 1701m sosto paveldėjimo aktas ir kt.

Šiuo metu Vokietijos federacinėje Respublikoje galioja 1949m Vokietijos Federacinės Respublikos Pagrindinis įstatymas.

Pasibaigus 2ajam psl karui Vok buvo suskirstyta į 4 okupacines zonas– JAV, Didžiosios Britanijos, Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos.

1948m sios valstybes įpareigojo Vokietijos ministrus pirmininkus sušaukti susirinkimą, kuris parengtų Konstituciją. Ministrų pirmininkų pageidavimu buvo atsisakyta rinkti tokį susirinkimą ir kartu parengti galutinį Konstitucijos tekstą. Susitarta, kad konstituciją parengs Parlamentinė taryba.

Ministrų pirmininkų sušaukta ekspertų komisija parengė konstitucijos projektą, kuris buvo Parlamentinės tarybos, pirmąkart susirinkusios Bonoje 1948m rugsėjo 1d, tolesnių darbų pagrindas.

Rengiant konstitucijos projektą buvo stengiamasi išvengti Veimaro respublikos konstitucinės patirties tūkumų, taip pat perimti ankstesnių Vokietijos konstitucijų pasiteisinusias nuostatas bei sekti europinėmis konstitucinėmis tradicijomis. Be to įtvirtinta ir naujovių – žmogui ir jo teisėms skiriama daugiausia dėmesio.

Kinijos valstybingumo istorijoje ypač svarbus imepratoriaus vaidmuo. Kiniją pradėti reformas privertė tik XXa. pradzioje pralaimėjimai karuose su Europos valstybėmis ir Japonija ir liaudies sukilimai. Į Europą studijuoti konstitucinės patirties buvo išsiūsta speciali komisija, imperatorius paskelbė įsaką, kuriuo skelbiama apie būsimo konstitucinio valdymo įvedimą - šis aktas laikytinas Kinijos konstitucijų istorijos pradžia....dabartinė K priimta 1982m Kinijos laiudies atstovų nacionaliniame susirinkime.

1-oji rasytinė pasaulyje, seniausia, 1oji priimta Tautos vardu. Trumpa. Sudaro preambulė, 7 str ir 27 pataisos. Pirmos 10 pataisų - Teisių bilis, kuriame įtvirtintos žmogaus teisės ir laisvės. 13 pataisa - panaikino vergovę. 1776 Neprikl deklar laikoma konstituciniu dokumentu, nors ir nera K suded dalis. K tikslas - sutverti tobulesnę sąjungą, garantuoti teisingumą ir vidinę rimtį, bendrą gynybą, skatinti visuotinę gerovę ir laisvę. Plg keitimą - griežta. JAV yra demokratinė, teisinė, federacinė respubl, prezidentinė.

ji įvardijama kaip 5 Respublikos Konstitucija arba kaip 1958m spalio 4 Konstitucija . Preambulė, 103str. Sudaro tokie dokumentai: 1958m K, 1789m Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, 1946m K preambulė, 2004m Aplinkos apsaugos chartija. Prancūzija yra nedaloma, pasaulietinė, demokratinė ir socialinė respublika. Respublikinės valdymo formos keisti negalima. Pasaulietinė respublika reiškia, kad gerbiama piliečių sąžinės laisvė ir dėl religijos asmens negalima diskriminuoti. Demokratija reiškiasi visuotiniais rinkimais. Socialinė - įtvirtintos politinės, pilietinės ir socialinės teisės.

JK Konstitucija yra tiksliausias terminas.JK neturi vieno teisinio akto, kurį galėtume įvardyti kaip konstituciją- tdl vadinama nerašytine, nes : 1)nėra vieno teisės akto, kuris būtų oficialiai įvardytas konstitucija, 2) gana reikšmingą vietą šios valstybės sistemoje užima konstituciniai papročiai.

Pagrindinį įstatymą sudaro preambulė, 146 str, sudėtinė dalis yra 1919m Veimaro konstitucijos str kaikurie. 1990m Susivienijimo sutarties pagrindu buvo siek tiek pakeista preambulė, pašalintos nebeaktualios nuostatos. Įtvirtinta, kad preambulė gali būti keičiama arba iš viso panaikinama. Preambulės žodžiais įtvirtinama religijos laisvė, atsisakoma ateizmo, įtvirtina tarptautinį visų valstybių lygybės principą.

Vokietija yra demokratinė, parlamentinė respublika, federalinė. K yra rašytinė, cj kad griezta. Nėra mirties bausmės.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Neringa
  • 6 puslapiai (5687 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 36 KB
  • Užsienio šalių konstitucijų palyginimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Užsienio šalių konstitucijų palyginimas. (2015 m. Spalio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/uzsienio-saliu-konstituciju-palyginimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 13:52