Vadovavimo gairės


Vadybos aprašymas. Vadovavimo nuostatos. Vadovo veiklos tikslai Vizija. Veiklos programai įgyvendinti reikalingi ištekliai ir atskaitomybė. Žmogiškųjų išteklių vystymas. Materialinių išteklių valdymas. Baigiamosios nuostatos.


Mano, kaip būsimo ikimokyklinės įstaigos vadovo siekis - pasitelkus vadybinius įgūdžius, apjungti numatomus ikimokyklinės įstaigos tikslus ir kryptis, kurios atsispindėtų vykdomoje veikloje, bei būtų sukurti strateginiai ištekliai ir numatomi aprūpinimo būdai. Tuo vadovaudamasi rengčiau ir realizuočiau ikimokyklinės įstaigos strategiją.

Tikiu, kad sėkmingai įgyvendinant ikimokyklinės įstaigos vadovo veiklos funkcijas bei pasidalinus vadovavimu ir lyderyste, skatinant asmenines bendruomenės narių iniciatyvas, pasiskirsčius atsakomybėmis už veiklos rezultatus, sieksiu, kad ikimokyklinės įstaigos strategija būtų aiški ir įkvepianti.

Lopšelyje-darželyje dirba 19 pedagogų: 15 turi aukštąjį išsilavinimą, iš kurių 2 įgiję edukologijos magistro laipsnį, bei 4 – aukštesnįjį išsilavinimą. Lopšelyje – darželyje dirba 9 pedagogai, įgiję vyresniojo auklėtojo kategoriją. 11 pedagogų – neatestuoti. Pedagoginis personalas – tai daugiau nei darbo jėga, tai pagrindinis įstaigos kapitalas ir resursas. Pedagogų skatinimas yra vienas iš svarbiausių dalykų ikimokyklinės įstaigos vadovams, todėl labiau svarbus moralinis jų darbo įvertinimas. Juk nesunku pagirti pedagogą, kai išgirsti, kad jis idomiai ir išradingai pravedė ugdomąją veiklą. Sieksiu sudaryti sąlygas pedagogams kelti kvalifikaciją, susijusią su dalyko, vadybinių įgūdžių tobulinimu, pedagogų dalyvavimo ikimokyklinio įstaigos valdyme. Skatinsiu grupinį ( komandinį ) darbą, bendradarbiavimą. Kai pedagogas jaučiasi svarbus ir vertinamas, o tai pasireiskia konkrečiais veiksmais, jis labiau susilieja su įstaiga, kurioje dirba, tampa jai lojalus, nenori keisti darbo net į labiau apmokamą.

  • Vadyba Aprašymai
  • 2015 m.
  • Jovita
  • 4 puslapiai (929 žodžiai)
  • Vadybos aprašymai
  • Microsoft Word 18 KB
  • Vadovavimo gairės
    10 - 8 balsai (-ų)
Vadovavimo gairės. (2015 m. Balandžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadovavimo-gaires.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:54