Vadovavimo ir lyderystės skirtumai darbo vietoje


Lyderystės referatas. Įvadas. Teorinė darbo dalis. Grynojo eksporto samprata. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas nuo 2000 iki 2013 metų. Grynasis eksportas ir jo įtaka BVP. Praktinė analitinė darbo dalis. Realiojo prekių ir paslaugų grynojo eksporto įtaka metiniam BVP augimui. Lietuvos eksporto struktūra 1996-2008 metais. Eksporto tendencijos. Eksporto partneriai. Išvados. Literatūros šaltiniai.


BVP skaičiuojamas trimis skirtingais metodais: pajamų, gamybos ir išlaidų.

BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas = grynasis eksportas)

Analizuojant išlaidų metodą aišku, kad grynasis eksportas BVP įtakoja tik ketvirtadaliu, tačiau dažnai girdime, kad vis lėčiau augant vidaus paklausai, pagrindiniu ekonomikos plėtros veiksniu tampa grynasis eksportas.

Taigi svarbu išsiaiškinti, kaip vystėsi grynasis eksportas Lietuvoje nuo 2000 iki 2013 metų.

Darbo tikslas – nustatyti grynojo eksporto kitimo įtaką Lietuvos ekonomikai ir BVP.

Darbo uždaviniai:

Atlikti straipsnių ir mokslinės literatūros analizę nagrinėjama tema:

Pateikti BVP ir grynojo eksporto sampratą.

Išsiaškinti tarptautinės prekybos prielaidas, naudą ir balansą.

Pristatyti Lietuvos grynąjį eksportą nuo 2000 iki 2013 metų:

2.2. Grynasis eksportas ir jo įtaka Lietuvos ekonomikai ir BVP.

Darbo metodai - straipsnių ir mokslinės literatūros analize, sisteminimas; įvairių skaičiavimų ir diagramamų analize.

Teorinis darbo reikšmingumas yra tas, kad išanalizuota mokslinė literatūra, apibrėžta grynojo eksporto samprata, nurodoma jo įtaka šalies ekonomikai ir BVP.

Praktinis darbo reikšmingumas tas, kad atlikus statistinių duomenų apžvalgą, nustatyta grynojo eksporto kitimo įtaka BVP, pateiktos išvados.

BVP (gamintojų kainomis) = ( pridedamųjų verčių

BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas).

gamybos sąlygų (gamtinių, klimatinių, išteklių aprūpinimo ir kt.) skirtingumas;

2012 m. eksportas, pagal jau įsigalėjusią tendenciją, buvo pagrindinys ekonomikos augimo veiksnys.

GRYNASIS EKSPORTAS IR JO ĮTAKA LIETUVOS EKONOMIKAI IR BVP

Grynasis eksportas didėja tiek dėl vienkartinių veiksnių, tiek dėl Lietuvos įmonių gebėjimo konkuruoti tarptautinėje rinkoje.

Šie duomenys parodo, jog nuo 2005 iki 2007 metų importas buvo didesnis nei eksportas, o tai lėmė jog grynasis eksportas smugdė BVP. Nuo 2008 iki 2009 metų gynajo eksporto įtaka kėlė metinį BVP augimą. Tuomet grynasis eksportas vaidino didelį teigiamą vaidmenį BVP augimui. Remdamiesi diagrama, galime teigti, jog grynasis eksportas nėra stabilus Lietuvoje, todėl nereiktų jo priskirti prie geriausių teigiamų BVP augimo veiksnių. (Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos 2013m. Vasario mėn. , 8 psl.)

 • Lyderystė Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Tomas
 • 16 puslapių (2560 žodžių)
 • Kolegija
 • Lyderystės referatai
 • Microsoft Word 63 KB
 • Vadovavimo ir lyderystės skirtumai darbo vietoje
  10 - 10 balsai (-ų)
Vadovavimo ir lyderystės skirtumai darbo vietoje. (2016 m. Sausio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadovavimo-ir-lyderystes-skirtumai-darbo-vietoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:36