Vadovavimo stiliaus įtaka psichologinio klimato kūrimui


Psichologijos kursinis darbas. Įvadas. Vadovavimo stilių samprata. Vadovavimo teorinė apžvalga. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus klasifikavimas. Organizacijos psichologinis klimatas teoriniu aspektu. Organizacijos psichologinio klimato samprata. Organizacijos psichologinio klimato optimizavimo būdai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Organizacijos vystymasis, novatoriškumas ir kokybė tiesiogiai priklauso nuo vadovavimo kokybės – vadovavimo stiliaus pasirinkimo, vadovo ir jo komandos kompetencijos intelektualinių ir pragmatinių administravimo mokėjimų ir įgūdžių sąmoningos plėtotės – tarpusavio komunikacijos. Vadovo ir darbuotojų komunikacija priklauso nuo tarpusavio sąveikos kokybės – palankaus psichologinio klimato. Palankaus klimato kūrimas, jo gerinimas – tai aktuali šiandienos tema ne tik daugelyje organizacijų, nes, kaip teigia daugelis šias temas nagrinėjančių autorių (V. Targamadzė 1996, P. Jucevičienė 1996, J. Kasiulis ir V. Barvydienė 2005, S. Stoškus 2002, J. Guščinskienė 1999 ir kt.) – organizacijos klimatas ir jos veiklos rezultatai yra tarpusavyje susiję.

Įvairių užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų darbuose išreiškiama nuomonė, kad vadovui neužtenka būti kompetentingu bei turėti profesinę kompetenciją, jis turi būti geras organizatorius ir administratorius. Vadovas turi žinoti ne tik tai, ką turi atlikti, bet ir tai, kaip tai atliekama. Jis turi būti nuovokus, protingas, išradingas ir ryžtingas, sugebantis prognozuoti ir įgyvendinti savo idėjas.

Mokslinėje literatūroje pateikiama daug įvairių vadovavimo apibrėžimų. Teigiama, jog vadovavimas tai:

Taigi, apžvelgus pateiktus vadovavimo apibrėžimus galima daryti išvadą, kad vadovavimas – tai gebėjimas paveikti grupę žmonių, kad ji įgyvendintų iškeltus organizacijos tikslus. Įvairioje mokslinėje literatūroje pažymima, kad galimybė daryti įtaką pavaldiniams remiasi:

Asmeninė valdžia. Vadovas savo asmeninėmis savybėmis, elgesiu, pažiūromis užsitarnauja darbuotojų pagarbą ir daro jiems teigiamą įtaką. Tai labai svarbus valdžios jėgos šaltinis, nes pavaldiniai noriai bendrauja su tokiu vadovu.

Eksperto valdžia. Kompetentingas vadovas, turintis konceptualių ir analitinių gebėjimų, būtinų sudėtingoms organizacijoms problemoms spręsti, turi daugiau galimybių daryti įtaką pavaldiniams.

Apibendrinant galima teigti, kad nagrinėjusių lyderiavimo fenomeną autorių nuomone, vadovavimas nėra efektyvus, jeigu jis nesiremia lyderiavimu, pasireiškiančiu vadovo gebėjimu sutelkti žmones sėkmingai realizuoti tikslus. Be to kiekvienas vadovas turi tik jam būdingų bruožų ir taip susiformuoja savo individualų vadovavimo stilių. Jo specifiką įtakoja vadovo amžius, temperamentas, sveikata, moralės principai, mąstysena, išsilavinimo lygis.

Vadovavimo stiliaus įtaka psichologinio klimato kūrimui. (2015 m. Balandžio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadovavimo-stiliaus-itaka-psichologinio-klimato-kurimui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:28