Vadovo ir kolektyvo konfliktas: etinio sprendimo variantai


Įvadas. Konflikto samprata ir savybės. Konfliktų priežastys ir vadovas kaip priežastis. Etikos svarba vadovavime ir vadovo elgesio teorijos. Konfliktų nauda ir žala. Konflikto valdymas ir sprendimo būdai. Išvados.

Daugybė autorių (Karpuchinas, Beržinskas, Suslavičius) analizuoja vadovo ir kolektyvo konfliktus bando prieiti prie šiuolaikinio vadovo ir etiško vadovavimo, siekia iškelti dorovines vertybes ir surasti etiškus sprendimus. Visi jie nagrinėja šias temas, nes tai yra mūsų tikrovė ir problemos su kuriomis susiduriame.

Darbo objektas. Vadovo ir kolektyvo konfliktai etiniame sprendimų kontekste.

Darbo tikslas. Išanalizuoti kokie galimi etiniai sprendimo būdai tarp vadovo ir kolektyvo.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti konflikto sąvoką pateikiamą skirtinguose literatūros šaltiniuose.

Išnagrinėti galimas konfliktų priežastis.

Išanalizuoti vadovavimo etiketą ir vadovo elgesį

Išanalizuoti konflikto daroma žalą ar naudą

Išnagrinėti galimus etinius konfliktų sprendimo būdus.

Konflikto samprata ir savybės

Konfliktai (lot. Confliktus – susidūrimas) yra vienas pagrindinių socialinių reiškinių nuolatos kylančių tarp įvairiausių žmonių grupių. Juos tyrinėja psichologija, filosofija, sociologija, logika, teisė, medicina ir kt. Tačiau dėl didelės konfliktų įvairovės jų pažinimas nėra gilus ir nėra vieningo mokslinio apibrėžimo.

Anot Robert C. Appleby paprastas apibrėžimas toks: tai asmeniniai nesutarimai dėl grupinių arba asmeninių interesų. Kitas apibrėžimas: konfliktas – konfliktas tai elgesys, kuriuo stengiamasi sukliudyti kitiems žmonėms pasiekti savo tikslus.

Elgesys, veiksmai. Svarbus bent vienos konfliktų pusės aktyvumas. Aktyvumo formos gali būti įvairios (D. Račelytė,2009).

Konfliktai skirstomi pagal pobūdžius: politiniai, socialiniai, ekonominiai, organizaciniai. Konfliktų tipai gali būti: vidiniai, tarpasmeniniai, tarpgrupiniai.

Incidentas. Tai nemalonus įvykis, kuris sukėlė nesusipratimą, gali būti ginčas, kivirčas. Tačiau tam tikroje situacijoje netgi smulkmena gali būti įvertinta neadekvačiai ir tai gali sukelti nesusipratimą.

Nesusipratimas. Tai nuostatų sampratos, socialinio laukimo, siekių neatitikimas, nesutapimas. Jis dažniausiai kyla dėl neteisingai įvertintos situacijos. Tada suvokimas iškraipomas ir reakcija gali būti neadekvati. Situacija darosi įtempta.

Įtampa. Tai signalas, kurio metu kito žmogaus poelgiai suvokiami iškreiptai. Oponento atžvilgiu jausmai pasikeičia ir tampa priešiški. Bendravimas virsta nuolatine įtampa ir tie maži incidentai, kurie buvo ankščiau nereikšmingi įgauna kitokį pobūdį. Nesusipratimas įtampos atmosferoje gali peraugti į konfliktą.

Krizė. Jos metu įprastos bendravimo formos nustoja egzistuoti: įžeidinėjimai, emocijų kontrolės praradimas, prievarta ir t.t. Žmogus krypsta į kraštutinumus.

Viena iš priežasčių konfliktui kilti yra būtent pats vadovas. Tai rodo ir Doc. Dr. Jolantos Sondaitės atliktas tyrimas, kuriame buvo paimta 16 tiriamųjų ir visi jie teigė, kad konfliktą inicijavo jų vadovas ir su jais elgėsi nederamai ir neteisingai. Anot J. Kasiulio ir V. Barvydienės yra išskiriamos šios vadovo, kaip konflikto priežastys:

Vadovas turi pasitikėti savimi ir nevengti atsakomybės, nes tai tik stiprina konfliktinę situaciją. Jo pavaldiniai tampa nekalbūs, mechaniškai vykdo savo pavestas funkcijas. Jei vadovas nesuvokia jog jis yra konflikto priežastis, kolektyvas turi teikti jam grįžtamąjį ryšį. Jei vadovas supranta jog jis yra konflikto priežastis, tai jis pats išsiaiškina kolektyvo požiūrį.

Vadovas privalo rodyti dėmesį kolektyvui ir ugdyti jų atsidavimą:

skatindamas žmones dalyvauti formuluojant kolektyvo tikslus;

suprasdamas, kad kolektyvo tikslai turi būti derinami su individualiais tikslais;

neišvengiamumo jausmą (A. Valackienė,2010).

Apibendrinant galima teigti jog artėjanti konfliktą galima atpažinti iš diskomforto, incidento, nesusipratimo, įtampos, krizės. Konflikto priežastimi tampa pats vadovas ir jo netinkamas vadovavimas.

Apibendrinant galima teigti, kad etika vadovavime yra būtina. Pateiktame modelyje sužinome kokią svarbą turi istorija ir kultūra vadovų elgesiui ir vertybėms.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3307 žodžiai)
  • Universitetas
  • Moksliukas
  • Vadovo ir kolektyvo konfliktas: etinio sprendimo variantai
    10 - 6 balsai (-ų)
Vadovo ir kolektyvo konfliktas: etinio sprendimo variantai. (2015 m. Gruodžio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadovo-ir-kolektyvo-konfliktas-etinio-sprendimo-variantai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 23:18
×