Vadovų funkcijų valstybės įstaigoje analizė


Santrauka. Summary. Įvadas. Vadovo vaidmuo viešojo administravimo teorijose. Tradicinis viešojo administravimo modelis. Naujosios viešosios vadybos koncepcija. Naujoji viešoji tarnyba. Klasikinis požiūris į vadovo funkcijas. Vadybos ir vadovo funkcijų samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Nauji reikalavimai vadovams šiuolaikinėje organizacijoje. Vadovo funkcijų tyrimas. Tyrimo metodika. Tiriamos organizacijos pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Šaltiniai. Priedai.


Greitai besikeičiančio šiuolaikinio pasaulio kontekste, naujai suprantamas valstybės įstaigos vadovo vaidmuo. Vadovai vis labiau skatinami atsisakyti nelankstaus tradicinio biurokratinio valdymo modelio ir vis efektyviau naudotis vadybiniais metodais. Šio baigiamojo bakalauro darbo tikslas atskleisti vadovų funkcijas valstybės įstaigos valdyme. Tikslui pasiekti yra atlikta vadovo vaidmens ir vadybinių funkcijų sampratos analizę klasikinėje organizacijoje ir palyginama su vadovų atliekamomis funkcijomis valstybės įstaigoje. Tam buvo naudojami teorinių šaltinių ( literatūros bei įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų) ir empiriniai (anketinės apklausos) duomenų rinkimo ir analizės metodai.

Reikšminiai žodžiai: vadovas, vadybos funkcijos, tradicinis viešasis valdymas, naujasis viešasis valdymas, kompetencija.

In the context of rapidly changing modern world, the role of the head of the public body is understood anew. Executives are increasingly encouraged to abandon the traditional bureaucracy management model and use more efficient managerial methods. The purpose of this final Bachelor work is to demonstrate the functions of executives in state institutions in the management of the institution. To achieve that objective, the analysis of the concept of the executive’s role at managerial functions in a classical organisation is performed and compared with the functions carried out by executives in a state institution. The methods of theoretical sources (literature, as well as the laws and secondary legislation) and empirical (question very survey) data collection and analysis were used to achieve this objective.

Key words: executive, management functions, traditional public governance, public management, competence.

Temos aktualumas. Vienas pagrindinių šiuolaikinio pasaulio bruožų yra jo globalizacija ir nepaprastai didelis pasikeitimų tempas. Kinta technologijos, informacijos galimybės, vyksta ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai. Kinta, anot K. Masiulio, „netgi tai, kas sociume buvo stabiliausia – vertybės“. Todėl nelankstus tradicinis biurokratinio valdymo modelis, kur viskas grindžiama taisyklėmis, instrukcijomis ir griežta kontrole iš viršaus, šiam pasauliui yra nebetinkamas. K. Masiulio teigimu, „šių dienų didžiausias valstybės tarnybos iššūkis – prisitaikyti prie viešajame sektoriuje vis plačiau įsigalinčių vadybinių valdymo principų“.

Tokiame kontekste naujai suprantama valstybės įstaigos vadovo paskirtis – vadovai skatinami savo darbe efektyviau naudotis vadybiniais metodais: sugebėti analizuoti ir įvertinti situaciją, priimti valstybės įstaigai reikšmingus sprendimus, aiškiai formuluoti tikslus, atskleisti ir panaudoti žmogiškąjį potencialą ir kt. Šiandieninė visuomenės gyvenimo situacija reikalauja, kad vadovavimas sietų visas valstybės įstaigos gyvenimo sritis, todėl vadovai turi suvokti naujas vadovavimo koncepcijas; įvaldyti naujus vadovavimo vaidmenis; gebėti vadovauti idėjomis ir plėtoti naują požiūrį į valstybės tarnybą. Temos aktualumą tai pat rodo 2012 m. Vyriausybės patvirtinta Viešojo valdymo tobulinimo 2012 – 2020 metų programa, kurioje esamą padėtį konstatuojama, kad vadovų veiklos tobulinime slypi dar daug nepanaudotų resursų. O M. Potučeko teigimu, „pati žmonija taikydama neteisingus vadovavimo metodus gali padaryti visuomenei daugiau žalos, nei ta, kuri kiltų savaime“ – nekompetentingai valdoma valstybės institucija gali sukelti rimtų padarinių visai šalies viešajai politikai. Instituciją valdo vadovas, o nuo jo efektyvios veiklos priklauso, kaip institucija sėkmingai pasieks savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus. Todėl valstybės įstaigos vadovų vadybinių funkcijų efektyvus taikymas turi didelę reikšmę viešajam valdymui.

  • Microsoft Word 237 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 55 puslapiai (12614 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ignas
  • Vadovų funkcijų valstybės įstaigoje analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
Vadovų funkcijų valstybės įstaigoje analizė. (2019 m. Gruodžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadovu-funkciju-valstybes-istaigoje-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 08 d. 01:32
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo