Vadyba aprašymas


Vadybos užduotys Apibrėžti vadybos funkcijas. Pasirinktos veiklos SSGG analizė. Pasirinktos veiklos Ganto diagrama. Autokratinio ir demokratinio valdymo + ir -. Autokratinis autoritarinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Motyvacinės vadybos teorijos. Motyvacinis laiškas į pasirinktą darbovietę. Gerb. Direktoriau. Cv ( gyvenimo aprašymas gyvenimo aprašymas cv vardas pavardė vardas vardaitis. Gimimo data. Telefono numeris. Šeimyninė padėtis. Darbinė veikla Nuo 2000 01 01 iki dabar – Kauno termoelektrinė , AB. Papildomi įgūdžiai. Asmeninės savybės. Norimos pareigos. Konfliktai , klasifikacija ir reikšmė vadyboje. Vadybos reikšmė ekonomikai. Kokio konkretaus verslininko ( vadybininko ) pavyzdys jums imponuoja ir kodėl. Bendrosios ekonomikos užduotys Kokie sektoriai dalyvauja kuriantBNP. Bendrasis nacionalinis produktas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Kokiais būdais metodais apskaičiuojamas BNP. Kas yra BNP ir ką jis parodo BNP. Kuo tarpinis produktas skiriasi nuo galutinio. Pateikite tarpinio ir galutinio produkto pvz. Kas yra netiesioginiai verslo mokesčiai. Ką parodo BNP defliatorius. Kas tai – šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika . Kuo bnp skiriasi nuo bvp.


Autokratinis (autoritarinis) vadovo darbo stilius.Šis vadovavimo stilius remiasi prielaida, kad žmonės iš prigimties yra tingūs ir neatsakingi. Norimų rezultatų galima pasiekti tik juos skatinant, grasinant ir baudžiant. Autokratiniam stiliui būdinga stipri valdymo centralizacija, polinkis į vienvaldiškumą sprendžiant ne tik sudėtingas, bet ir kasdienes problemas. Vadovas sąmoningai riboja kontaktus su pavaldiniais. Santykiai ypač oficialūs. Toks vadovas geriausia pavaldinių paklusnumo ugdymo priemone laiko įsakymą. Nevertinamas darbuotojų savarankiškumas, iniciatyva. Pagrindinis vertinimo matas – nuolankumas. To pasekmė - įmonėje dažna darbuotojų kaita. Vadovas nepakenčia prieštaravimų, kritikos, nors pats mėgsta kritikuoti. Apie padėtį įmonėje pavaldiniai neinformuojami. Mėgstama vadovo frazė: „Jūs privalote – aš jums už tai moku”. Tokio darbo stiliaus vadovui būdingas pagarbos pavaldiniams trūkumas.Autokratais dažniausiai tampa valdingi, užsispyrę, save pernelyg vertinantys žmonės, kuriems toks valdymo stilius tampa priedanga paslėpti jų menką kompetenciją.

Motyvacinis laiškas į pasirinktą darbovietę.

Konfliktų prieţasčių klasifikavimas Objektyvios prieţastys susijusios su valdymo kokybe, darbo organizavimu, darbo vietų subalansavimu, bendra veikla, priemonių aprūpinimu. Kitaip tariant, tai tokios prieţastys, kurios daugiau ar maţiau susijusios su organizacijos valdymo principais. Viena daţniausių prieţasčių, sukeliančių nesusipratimus, - tai santykiai tarp netiesioginio vadovo ir pavaldinio. Jie sukelia daugiau nei 53 proc. konfliktų. Subjektyvios konfliktų prieţastys yra susijusios su asmens poţiūriu, įsitikinimu, motyvacija, charakteriu, nekokybiškai atliktu darbu ir jas sunku pašalinti. Jose egzistuoja priešiškumas kitam ţmogui, neteisingai arba netiksliai įvertinta padėtis, netinkamas bendravimas, ţmogaus gebėjimų bei siekių neatitikimas jo aspiracijoms, klaidingas kito asmens veiksmų suvokimas.

Neturiu konkretaus verslininko pavyzdzio , bet manau dauguma atitinka siuos principus kurie yra preoritetas visiem:

BVP = vartojimas + investicijos + valstybės išlaidos + (eksportas – importas)

Kuo tarpinis produktas skiriasi nuo galutinio?

  • Vadyba Aprašymas
  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 9 puslapiai (2481 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Zivile
  • Vadyba aprašymas
    10 - 8 balsai (-ų)
Vadyba aprašymas. (2016 m. Birželio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadyba-aprasymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 20:02
×