Vadyba ir vadovai


Vadyba. Florencijos valstybinio veikėjo. N. Machiaveli principai (1469 – 1537). Kinų filosofo Sun Tzu (6 a. pr. Kr. ). teiginiai. Bažnyčios organizavimo patyrimas. Vadybos užuomazgos. Banjamin Franklin (1706 – 1790). kaip vadovo pavyzdys. Geri vadovai pasižymi. Šie bruožai skiria. Nuo ,,menedžerio” iki vadybos. Anrepreneris. Intrapreneris. Menedžeris. Valdymas ir vadyba. Teorijos. Valdymo mokyklos (teorijos). Klasikinės teorijos esmė. Darbo efektyvumą užtikrinantys veiksniai (G. Emerson). Šiuolaikinės valdymo teorijos. Visuotinės kokybės vadyba. Organizacijos , kuri vadovaujasi visuotinės kokybės principais, bruožai. Visuotinė kokybės vadyba (VKV). Visuotinės kokybės vadyba - VKV. Total Quality Management - TQM. Trys esminės VKV nuostatos. Penki VKV principai. Dešimt vadybos priemonių. Vadybos funkcijų samprata. Valdymo funkcijos (H. Fayol). Planavimas. Planavimo funkcija. Planavimo esmė. Priežastys, dėl kurių planuoti būtina. Planavimo įtaka kitoms vadybos funkcijoms. Planavimo žingsniai. Tikslų nustatymas. Organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmė. Strategijos parinkimas. Rezultatų įvertinimas. Planavimo proceso sąvokos. Valdymo lygiai, kurie dalyvauja planavimo procese. Stebėtojų taryba. Administracijos vadovai. Padalinių vadovai. Žemesniosios grandies vadovai. Planų hierarchija. Operatyvinio valdymo darbai. Planavimo horizontai. Ilgalaikis planavimas. Vidutinio ilgumo (1 – 5 metai) ir trumpalaikis planavimas. Nenumatytų atvejų planai. Planuojamos veiklos trukmė ir periodiškumas. Vienkartiniai planai. Pastovieji planai. Planavimo rūšys. Planavimo barjerai. Strategija kaip koncepciją nusako. Strategijos kaip proceso sąvoka. Strateginio valdymo nauda. Strateginio plano komponentai. Planavimo nepasisekimo priežastys. Metų laiko balansas. Darbo laiko planavimas. Laiko ,,vagys”. Taupantys laiką. Organizavimas. Organizavimo esmė. Struktūra statiniu požiūriu - hierarchija. Valdymo lygiai. Aukščiausio lygio vadovų darbo laiko panaudojimas. Darbuotojų kompetencija. Vadovų klasifikacija. Organizavimo tikslai. Formalios organizacijos požymiai. Žmonių ir organizacijos interesų bendrumas. Grupės funkcionavimas. Grupę sudaro. Delegavimo nauda. Įgaliojimų perdavimo koncepcija. Vadovų nenoras deleguoti. Pavaldinių nenoras priimti delegavimo. Efektyvaus delegavimo principai. Atsakomybė. Įgaliojimai ir valdžia. Valdymo schemos. Linijinė valdymo struktūrinė schema. Linijinė struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūrinė schema. Funkcinės valdymo struktūros schema, kai. Funkcinė struktūra. Štabinės struktūros pagrindiniai tipai. Štabinė valdymo struktūra. Štabinė struktūra. Privalumai Trūkumai. Matricinė struktūra. Supaprastinta matricinė valdymo struktūrinė schema. Matricinė sistema. Vadovų organizaciniai žingsniai. Organigramos. Centralizuoto valdymo modelis. Centralizuota valdymo struktūra. Decentralizuoto valdymo modelis. Decenralizuoto valdymo struktūra. Centralizacija. Decentralizacija. Aukštos” ir ,,žemos” struktūros. Vertikalusis ir horizontalusis darbo pasiskirstymas. Valdymo struktūros parinkimas. H. Mintzberg organizacijos struktūros koncepcija.


Kinų filosofo Sun Tzu (6 a.pr. Kr.) teiginiai.

Susiformavi aiškūs hierarchiniai sluoksniai. Išsiskyrė sritys, parapijos. Vadovauja atitinkamo lygio dvasininkai. Bažnyčios veiklą reglamentavo jos įstatymai – kanonai.

Įgimti, genetiniai bruožai? Vadovavimo stilius? Autoritetas, kurį jam padėjo susikurti einamos pareigos (vadovo pozicija)? Sugebėjimas veikti įvairiose situacijose?

Vadovus nuo ne vadovų; Efektyvius vadovus nuo neefektyvių; Aukštesnės pakopos vadovus nuo žemesnės.

VKV – kokybės valdymo procesas; Tai turi būti nuolatinis gyvenimo būdas; Viso to, kas daroma - nesibaigiančio tobulinimo ir organizavimo filosofija.

Grupinis darbas. 2. Ištisinė sistemos integracija. 3. Kokybės standartų kūrimas. 4. Kokybės matavimas. 5. Tolydinis kokybės gerinimas.

Modelių žvalgyba 2. Mokymas 3. Procesų visumos suvokimas. 4. Problemų apibrėžimas 5. Problemų sprendimas 6. Darbuotojų kokybės laidavimas 7. Aktyvioji vadyba 8. Tiekėjų kokybės lavinimas 9. Bendravimas 10. Darbuotojų pripažinimas ir paskatos.

Stebėtojų taryba. Administracijos vadovai Padalinių vadovai Žemesnės grandies vadovai Šių keturių valdymo lygių planavimo veiklos integracija nuo viršaus iki apačios vadinama planų hierarchija.

Jie yra aukščiausios grandies vadovai. Daugelyje organizacijų administracijos vadovams vadovauja generalinis direktorius, kurį pasamdo direktorių taryba organizuoti ir kontroliuoti visas organizacijos operacijas. Kur direktorių taryba yra aktyvus planavimo proceso dalyvis, generalinis direktorius dirba glaudžiai su taryba sudarydamas planus. Kur taryba tik apžvelgia formalizuotus planus, visa planavimo atsakomybė tenka generaliniam ir administraciniams vadovams.

  • Vadyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 274 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 116 puslapių (3125 žodžiai)
  • Akvilina
  • Vadyba ir vadovai
    10 - 6 balsai (-ų)
Vadyba ir vadovai. (2016 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadyba-ir-vadovai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 18:44
×