Vadyba špera (2)


Vadybos Špera.

Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijos. Vadovavimo funkcijos. Tipai Formalios. Pelno siekiančios. Nepelno organizacija. Pagal dydį. Pagal valdymą. Vadovo sąlygos. Vadovo lygiai. Klasifikuojama Funkcinis vadovas. Linijiniai vadovai. Pagrindiniai organizacijos tikslai išorinė aplinka. Išorinės aplinkos veiksniai. Išorinę aplinką būtina nuolat analizuoti , siekiant. Organizacijos gyvavimas. Veiksniai ekonomika. Demografiniai , ir socialiniai kultūriniai. Tarptautinė aplinka. Vidinė aplinka. Svarbiausi veiksniai – žmonės. Tikslai ir uždaviniai. Įmonių steigimas įmonių rūšys. Kokybės vadyba. Pagrindiniai sertifikato objektai. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinė kokybės vadyba dalys. Pagrindinės 4 funkcijos. Planai vadinami. Jie skiriasi planavimo objektu , sprendžiamais uždaviniais , naudojamais pradiniais duomenimis. Planavimo objektai. Visų rūšių planų sudėtį ir pateikimo formą lemia šie veiksniai. Planavimo lygiai. Planavimo žingsniai. Planai skiriasi. Vienkartinis planavimas. Planavimo principai. Planavimo objektai atskiros veiklos sritys. Ištekliai ir jų panaudojimai. Materialinis lygis. Sprendimų priėmimas. Optimalus sprendimas. Sprendimo esmė. Sprendimo priėmimo aplinkybės. Spr. Priėmimo ir parengimo eiga. Programuojami sprendimai. Neprogramuojami spr. Sprendimų tipai. Spr. Priėmimo būdai. Tikslų nustatymo. Komandavimo komanda. Projekto komanda. Komiteto komanda Komandos formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje. Komandinė veikla tinka. Vadovavimo stilius. Stiliai – autokratinis. Orientuojasi į gamybą. Orientuojasi į žmogų. Kad vykdyti kontrolę privalo sistemingai kontroliuoti. Kontrolės lygiai. Vidaus kontrolė. Vidaus kontrolė reikalinga - užkirsti kelią klaidoms , nustatyti. Konfliktai. Rūšys konflik. Tipai konflik.


Koordinavimas – valdinių veiksmų derinimas su bendrų organizacijos planu, harmoningas bendradarbiavimo užtikrinimas.

Kontroliavimas – stebėjimas kad viskas vyktų pagal nustatytas taisykle ir įstatymus.

Tipai: 1) Formalios – suformuluojama laikantis įstatymų bei nustatytų procedūrų. 2) Neformalios – susikuria spontaniškai ir egzistuoja beveik visose formaliose organizacijose. 3) Pelno siekiančios – tai verslo įmonės, kurios parduoda prekes ir paslaugas, siekdama gauti pelno. 4) Nepelno organizacija – kolegija, bažnyčia, mokykla, ligoninė.5) Netradicinė – religinės bendruomenės seksualinės orentacijos bendruomenė, alternatyvios žemės ūkio veiklos.

Pagal dydį – mikroįmonė, smulki įmonė, vidutinė įmonė, stambi įmonė

Pagal valdymą – bendrovė, individualios įmonės personalas, viešojo sektoriaus įmonė, bendrija.

Vadovo sąlygos – būti geru administratoriumi, numatyti, organizuoti, derinti, kontroliuoti, būti kompetetingu.

Vadovo lygiai: Žemiausias – atsakingas tik už vykdytojų darbą. Nevaldo kitų vadovų. Žemiausias valdovo lygmuo organizacijos hierarchijoje.

Vidurinis – Vadovauja žemesnio lygio vadovams, atsakingi už kitus vadovus, kartais už specialistų veiklą. Atsiskaito aukštesnio lygio vadovams.

Klasifikuojama: Funkcinis vadovas – atsakingas tik už vieną funkcijos sritį. Vykdytojas nurodymus gauna iš kelių funkcinių vadovų ir atsakingas taip pat keliems asmenims.

Linijiniai vadovai – atsakingas už organizacijos ar jo dalies visas funkcines sritis.

Išorinės aplinkos veiksniai: 1) tiesioginis 2) netiesioginis

Organizacijos gyvavimas priklauso nuo sugebėjimo atrasti klientus ir vartotojus savo produktams.

Veiksniai: ekonomika – BVP augimo augimo tempas, infliacija, užimtumas, palūkanų normos, valiutų kursų svyravimas, investicijų klimatas, gamybos faktorių kainos. Politiniai - teisiniai veiksniai - organizacijų pelno apmokestinimas, lengvatų teikimas, kainų kontrolė, vartotojų interesų gynimas, sauga darbe, aplinkosauga., Demografiniai, ir socialiniai kultūriniai, - demografiniai pokyčiai, migracija, gyventojų požiūrei, nuostato, gyvenimo stilius.

  • Vadyba Šperos
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Gerda
  • 3 puslapiai (1459 žodžiai)
  • Vadybos šperos
  • Microsoft Word 12 KB
  • Vadyba špera (2)
    10 - 5 balsai (-ų)
Vadyba špera (2). (2016 m. Kovo 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadyba-spera-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 14:02