Vadybos špera 2


Vadybos samprata. Vadybos objektas. Įmonės raidos etapai. Įmonės plėtra ir rekonstrukcija. Projektavimo ir statybos organizavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. Operacijų sinchronizavimo esmė ir būdai. Srovinės gamybos požymiai. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos ciklo sąvoka ir vaidmuo. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinės gamybos efektyvumas ir trūkumai. Įrankių ir įrangos poreikio nustatymo metodai. Įmonės vietos įvertinimo galimybės. Įmonės statybos vietą nulementys veiksniai. Krovinių srautas, krovinių apyvarta, kam jie reikalingi. Krovinių pervežimo sistemos. Medžiagų poreikio nustatymo metodai.

Tai mokslo sritis apie organi-zacijų valdymo dėsningumus, principus, metodus ir organi-zacinį mechanizmą. Vadyba praktine prasme yra specifinė veikla, kurią vykdant regu-liuojami visi organizacijose ir įmonėse vykstantys procesai. Skiriamos pagr. Vadybos kryptys: 1) aprūpinimas; 2) gamyba; 3) realizavimas. Kiekvienoje iš šių krypčių iš-skiriami šie pagr. Vadybos ob-jektai: a) gamybos priemonės; b) gamybos objektai; c) per-sonalas; d) finansai. Išski-riamos pagrindinės vadybos funkcijos: 1) tikslų nustaty-mas; 2) planavimas; 3)įmonė – techniniu, organiza-ciniu ir ūkiniu požiūriu vien-tisa sistema, gaminanti pro-dukciją arba teikianti pas-laugas. Savininkai naudoja įmonę savo tikslams, bet kartu jie vykdo visuomeninę funkciją (tenkina vartotojų poreikius). Rinkos ekonomi-koje išskiriame šias pagrin-dines ypatybes: a) įmonė sa-vo veiklą organizuoja atsiž-velgdama į rinkos situaciją beveik nesikišant valstybei; b) ir poreikį, ir kainą nustato rin-ka, ir pagal tai pasirenkamas geriausias gamybos ir reali-zavimo variantas; c) įmonės veiklos siekis – max efekty-vumo principas, pasireiškian-tis pelno maksimizavimu; d) rinkos ekonomikoje labai svarbus rizikos veiksnys. Rin-kos ekonomikoje galima išskir-ti tokius pliusus: a) didelė sprendimų priėmimo ir atsa-komybės laisvė; b) privataus turto garantija; c) geresnis techn. Pažangos naudojimas; d) greitesnis techn. Įdiegimas; e) didesnis visuomeninės ge-rovės lygis. Didžiausi rinkos ekonomikos trūkumai: a) arši konkurencija: b) gamybos koncentracija mažina konku-renciją.

  • Microsoft Word 25 KB
  • 2010 m.
  • 2 puslapiai (4439 žodžiai)
  • Universitetas
  • Hilda
  • Vadybos špera 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Vadybos špera 2. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadyba-spera2.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 17:23
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo