Vadybos analizės

242 dokumentai
Įmonės Apranga SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Uab „Apranga“ veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PESTVidinės aplinkos SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 11 12
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2013 01 23
X Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horinzontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ( nuostolių) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ( nuostolių) analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ...
Vadybos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2011 03 18
Verslo plėtros analizė
Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 46 puslapiai
2013 05 30
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
Mokslinio straipsnio analizė
Įvadas. Mokslinio straipsnio tikslas, pagrindinė problema, naudoti tyrimo metodai. Mokslinio straipsnio problemos naujumas ir aktualumas. Reikšmingiausios mokslinio straipsnio mintys, tyrimai ir atradimai. Išvados. Priedai.
Vadybos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 04 18
Straipsnio analizė
Analizuojamas straipsnis. „Apple“ ir „Samsung“ ketina susėsti prie derybų stalo. Straipsnio analizė. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2012 11 06
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai. Lietuvos alaus įmonės, jų specifika, tarpusavio palyginimas, pelnas. Tarptautinių koncernų įtaka lietuvos alaus pramonei. Alaus rinka, jos ...
Vadybos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2012 03 19
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 04 23
Maximos SSGG analizė
Įvadas. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 05 12
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė. Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų priėmimas ir karjera. Valstybės ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 12 22
Marketingo veiklos analizė Maxima
Įvadas. Maxima lt, uab marketingo veiklos analizė. Maxima lt, uab mikroaplinka. Maxima lt, uab marketingo makroaplinka. Rinkos segmentavimas. Maxima uab, lt marketingo koplekso analizė. Prekės (paslaugos). Kaina. Paskirstymas.
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2013 05 06
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 04 08
Drogas parduotuvės analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos situacija. Uab „drogas“ tiekėjai. Uab „drogas“ konkurentai. Uab „drogas“ taikomos rinkodaros priemonės. Paslaugų ir prekių asortimentas. Uab „drogas“ paslaugų politika. Uab ...
Vadybos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2013 03 07
Įmonės rizikos nustatymas ir įvertinimas Vilniaus degtinė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurencij? š?koje t?rp es?mų firmų. Įmonės veikla ir produkcija. Ssgg ?n?lizė. Rizikos žemėlapio sudarymas. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Išvados ir poveikio priemonių ...
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 15
Prekės ženklo analizė Samsung
Įvadas. Prekės ženklo samprata. „samsung“ – pasaulyje gerai žinomas prekės ženklas. „samsung“ istorija. „samsung“ – patikimas nešiojamų kompiuterių ženklas. „samsung“ ženklas telekomunikacijų įrangoje ir buitinėje ...
Vadybos analizės, Analizė, 12 puslapių
2013 04 26
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 03 20
Įmonės rizikos nustatymas ir įvertinimas AB Stumbras
Įvadas. Apie įmonę. Konkurencij? t?rp es?mų firmų. Įmonės produkcija. Degtinė. Trauktinė. Brendis. Likeris. Ssgg ?n?lizė. Rizikos žemėlapio sudarymas. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Poveikio priemonių kiekvienai ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 05 15
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas. Įvadas. SSGG analizė ir konkurencija. Sporto klubų konkorencingumo įvertinimas. Konkurencingumo vertinimas paslaugų kokybės atžvilgiu. Konkurencingumo vertinimas personalo ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 11 08
Prekybos centro Ermitažas įmonės analizė
Įvadas. Uab „Ermitažas“. Įmonės „ ermitažas“ tipas. Įmonės „Ermitažas“ darbuotojai. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 03 30
Kokybės valdymo ypatumai skirtingose ūkinės veiklos sferose
Įvadas. Kokybės sąmprata. Kokybės valdymas. Kokybės valdymo ypatumai sveikatos priežiūroje. Kokybės valdymo ypatumai statyboje. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 11 22
Slapto pirkejo tyrimas Sportland
Įvadas. Slapto pirkėjo tyrimas big sportland outlet. Darbuotojo kompetencija. Informacijos suteikimas. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2013 05 05
Autoserviso veiklos analizė
Įvadas. Operatyvinis darbų planas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojo pareigos. Motyvacijos sistema. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 04 08
Vartotojų elgsena renkantis parduotuvę UAB „Rimi Lietuva“
Įvadas. Vartotojų elgsenos samprata. Svarbiausi vartotojų elgsenos požymiai. Vartotojų elgsenos įtakojantys veiksniai. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 06 17
Kokybes vadybos sistema įmonėje
ĮŽANGA Kokybės standartai Kokybės vadybos principai Iso 9000 kokybės vadybos sistemos Reikalavimai kokybės vadybos sistemai Bendrieji kokybės vadybos sistemos reikalavimai Reikalavimai dokumentacijai Kokybės vadybos sistemos diegimas ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 02 04
Marketingo strategijos parengimas įmonėje
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Uab”juginda”misija. Uab ”juginda” tikslai. Uab “juginda” perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir techninė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė ir ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 04 24
Estijos ir Latvijos šalių palyginimas
Įvadas. Bendra informacija apie latvija ir estija. Bvp vienam gyventojui estijos, latvijos ir lietuvos. Nedarbo lygis estijoje ir latvijoje. Infliacija estijoje ir latvijoje. Kredito augimas estijoje ir latvijoje. Pagrindinė ekonomikos šaka ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 02 20
Lietuvos Šveicarijos prekybiniai santykiai ir jų analizė
Įvadas. Lietuvos ir šveicarijos importo/ eksporto analizė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į šveicariją. ‐. M. Mln. Lt. Šveicarijos rinkos analizė. Bvp palyginamoji analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Prekybiniai ...
Vadybos analizės, Analizė, 18 puslapių
2012 04 29
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 puslapiai
2014 01 04
Mobiliųjų telefonų anketinė apklausa ir jos rezultatų analizė
Įvadas. Anketinės apklausos metodika. Korektiška apklausos duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 04 07
×