Vadybos konspektai

264 dokumentai
Pardavimo organizavimas
Pardavimo organizavimo samprata. Pardavimo organizavimo principai. Pardavimo vaidmuo gamybos, pardavimo ir marketingo orientacijos versle. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Pardavimo padalinio vieta įmonės organizacinėje ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 92 puslapiai
2011 12 25
Vadybos konspektas 2 kursas VGTU santrauka
9( 2 atsiliepimai )
Pagal sudarytą SSGG analizę gali būti nagrinėjami šie strateginiai ryšiai. Penkių jėgų modelio paskirtis. Verslo ekosistema. Organizacijos vertės tinklas. Verslo ekosistemos esmė. Vertinant organizacijos aplinką. Ir nustatant galimas ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 04 25
Vadybos egzaminas
Visuotine kokybes vadyba. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turines motyvavimo teorijos. Procesines motyvavimo teorijos. Komunikavimo samprata,komunikavimo procesas. Komunikavimo rusys. Komunikavimo barjerai. Konfliktu sprendimas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 09 19
Kokybės vadyba konspektas
Visuotinės kokybės vadybos apibrėžtis. Veiksniai, įtakojantys įstaigų/organizacijų apsisprendimą siekti kokybės. Kokybės vadybos principai ir šių principų sampratos. Švietimo organizacijos kultūros aspektai. Komunikacijos lygiai ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 64 puslapiai
2012 05 14
Kainodaros klausimynas
Kainodaros klausimynas. Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui. Kas yra kaina. Kainos funkcijos. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainos nustatymo ypatumai tobulos grynosios konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 03 03
Strateginis valdymas. Konspektai
Strategijos identifikavimas. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Verslo strategija. Konkurencinis pranašumas. Organizacijos projektavimas. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Išorinė situacija: ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 80 puslapių
2010 03 03
Viešųjų paslaugų vadyba
8,3( 3 atsiliepimai )
Viešųjų paslaugų vadybos dalykas ir objektas. Viešojo intereso, viešojo sektoriaus, viešųjų paslaugų kategorijų samprata, turinys ir sąveika šiuolaikinėje visuomenėje. Viešųjų ir biudžetinių įstaigų veikla, teikiant viešojo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 12 17
Karjeros valdymas
Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Savarankiško darbo užduotis. Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje kaitos tendencijos. Mano gyvenimo ir karjeros ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 04 23
Vadybos egzamino konspektas VGTU
Ekonomiškas – tikslas turi būti naudingas, tvarus, „žalias“, etiškas, stimuliuojantis, įdomus, patrauklus ir malonus;2. Išskirtinumą lemiantys parametrai – kaip organizacija tikisi nugal÷ti pasirinktose veiklos3. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 11 29
Vadybos konspektas klausimai atsakymai
Kokias žinote pagrindines vadybos mokyklas ir mokyklų atstovus? Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinė vadybos mokykla. Kokius žinote vadybos mokslo istorinius atsiradimo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 08 28
Pardavimų samprata
Pardavimo samprata , vieta rinkodaroje. Pardavimo funkcijos samprata verslo orientacijų raidoje. Pardavimo valdymo esmė , funkcijos. Pardavimo programos rengimas ir valdymas. Pardavimo tikslai , strategija , taktika. Pardavimo strategijos. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2015 04 14
Santykinių rodiklių analizė draudimo įmonėse
Santykinių rodiklių analizė. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai. Draudimo įmonių specifika. Bankroto prognozavimo analizė. Pagrindinėmis santykinių finansinių rodiklių kategorijos, kurios reikšmingos įvertinant draudimo įmonės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2010 12 10
Verslo valdymas ekonomikoje egzaminas. VGTU
9,5( 2 atsiliepimai )
Verslo idėjos plėtotės svarba. Kūrybiškumas verslo idėjų plėtotės procese. Galimybių ieškojimas ir formavimas. Naujų idėjų generavimas. Idėjų vertinimas ir atranka. Verslo idėjų įgyvendinimo planavimas. Verslo idėjos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 02 19
Paslaugų marketingas
Paslaugų marketingas –. Jo tikslas. Išskiriami trys paslaugų marketingo tipai. Išorinis marketingas. Ryšių marketingas. Vidinis marketingas. Teikimo sistemos elementai. Vidaus marketingas -. Sąveikos marketingasIšorinis marketingas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 30
Personalo dokumentų klasifikavimas ir jų įforminimas
Įvadas. Personalo valdymo dokumentai. Įsidarbinimo dokumentacija. Įdarbinimo dokumentacija. Darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas dokumentacija. Darbuotojo atleidimo iš darbo dokumentacija. Personalo įsakymai. Darbo sutartys, jų sudarymo ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2014 01 15
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 30
Taikomieji tyrimai konspektas
Pasirengimas atlikti taikomąjį tyrimą. Pagrindinės sąvokos. Taikomųjų tyrimų samprata. Taikomųjų socialinių tyrimų klasifikavimas. Metodologijos strategija. Tyrimo dizaino kūrimas. Literatūros atranka ir analizė. Tyrimo objektas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 137 puslapiai
2013 05 07
Žmogiškųjų išteklių vadyba
Žmogiškųjų išteklių vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka, santykis su personalo vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos modeliai. Žmogiškųjų išteklių vadybos ypatumai viešąjame sektoriuje. ŽIV funkcijos, vystimosi ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2014 11 28
Vadybos pagrindai
I. Vadybos mokslo esmė. Vadybos mokslo samprata, objektas, tikslai, dėsniai ir principai. Valdymo proceso esmė. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. Ankstyvoji vadybos raida. Vadybos teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2013 01 02
Verslo egzaminų klausimai-atsakymai
Ekonomikos mokslo esmė. Kapitalas ir jo rūšys. Paklausos ir pasiūlos savokų esmė. Smulkaus verslo privalumai ir reikšmė šalies ekonomikai. Kas yra namų ūkis. Kokia jo reikšmė ekonomikai. Įmonė ir jos reikšmė ekonomikai. Verslas ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 18
Pardavimų organizavimas
Pardavimo organizavimo samprata. Tikslas: suprasti pardavimų organizavimo sampratą, principus, politiką. Pardavimo organizavimo principai. Pardavimo vaidmuo gamybos, pardavimo ir marketingo orientacijos versle. Pardavimo orientacija. Marketingo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 92 puslapiai
2012 07 02
Pardavimai konspektas
Pardavimai. Pratarmė. Autoriai ir redaktoriai. Kaip užsisakyti "pardavimus". Dalykinė rodyklė. Pagrindinės sąvokos. Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija? Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas ir jo elementai. Marketingo kompleksas. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 146 puslapiai
2011 03 19
Vadybos samprata
Vadybos samprata. Vadybos mokslo istorinė raida. Klasikinė vadybos teorija (mokykla). Mokslinės vadybos pradininkas Tayloras (1911) suformulavo šiuos reikalavimus. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Kiekybinių ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 03
Koybės tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimo metodai. Kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Kokybinių tyrimų klasifikavimas. Giluminiai interviu. Fokus grupės. Projekcinės technikos. Projekcinių technikų būdai. Situacijų analizė.
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 02 20
Koordinavimas ir kontrolė
9,5( 2 atsiliepimai )
Koordinavimas ir kontrole. Koordinavimas ir kontrolė. Mokymo tikslai. Koordinavimo samprata. Koordinavimo esmė suprantama šiais aspektais:. Taigi koordinavimo reikmė atsiranda dėl:. Koordinavimą galima skirstyti į:. Koordinavimo formos. Darbo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2016 07 30
Ergonomikos konspektas
Valdymo funkcijos. Maslow poreikių piramidė. Prevencija- padaryti taip, kad neatsitiktų tai ko mes nenorime. Daryti taip, kad žmogus nepervargtų, nesusižeistų. Fizinė ergonomika. Sistema žma gali būti charakterizuojama santykiu rankinis ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2012 02 10
Marketingo pagrindai, paskaitų konspektai
Marketingo samprata. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Rinka ir rinkos tyrimas. Prekių klasifikavimas, prekės gyvavimo ciklas, naujų prekių kūrimas, prekės identifikavimas ir įpakavimas. Kaina. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Marketingo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 71 puslapis
2016 07 23
Vadybos teorija konspektai
Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektai, subjektai ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Teorijos x, y ir z valdyme. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadybos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2010 03 03
Paslaugų konkurencija, kainodaros ypatumai, nekomercinės paslaugos ir kt
Paslaugų konkurencija. Paslaugų kainodaros procesas ir jos ypatumai. Paslaugų kainodaros ypatumai. Paslaugų kainodaros strategijas. Paslaugų kainodaros ypatumai. Nekomercinės paslaugos. Nekomercinių paslaugų tiekėjų tipai. Tarptautinė ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2014 05 16
Projektų vadyba
Programa. Paraiška. Projektas. Projekto veikloms vykdyti naudojami. Projekto dimensijos. Pagrindiniai projekto parametrai. Pagrindinės projekto charakteristikos. Projektinio darbo principas. Projektų klasifikacija. Projekto dalys paraiškoje. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 69 puslapiai
2012 05 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo