Vadybos namų darbai

218 dokumentų
Individualios karjeros planas: optimistinis ir pesimistinis variantas
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2010 11 30
Įmonės strateginis planas
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2013 04 17
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2011 04 08
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 10 15
Defektu analize
Defektų analizė. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Praktinis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 04 19
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Kontrolės rūšių analizė
Įvadas. Kontrolė. Bendroji strateginė kontrolė. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Operatyvinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai tradicinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 05
Sprendimų priėmimas x įmonėje
Įvadas. Teorinis sprendimo priėmimo modelis. Ab „mažeikių nafta“ charakteristika. Ab „mažeikių nafta“ vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas. Darbo našumo problemos sprendimas ab „mažeikių nafta“ kokybės tyrimo centre. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 01 11
Naujo produkto kūrimas vadybos namų darbas
Naujo produkto kūrimo idėjų fazės. Išrinktos idėjos charakteristika. Naudos pirkėjui nustatymas. Kainos ir pajamų nustatymas. Sąnaudų ir nenuostolingumo taško skaičiavimas. Gamybos nenuostolingumo (lūžio) taško apskaičiavimas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 06 26
AB „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė
Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė , pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 05
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 03 24
Automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizė
Atlikti automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizę įmonėje „autobanga“. Įvadas. Automobilių nuoma kaip paslauga. Uab „autobanga“ veiklos apžvalga. Trumpai apie uab „autobanga“. Automobilių nuomos istorija: kas? Kur? ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 12 12
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2010 03 03
Vadybos namų darbas Vgtu
Misijos formuluotės vertinimas. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Konkurencinės padėties analizė. Strateginė grupė. Vertinimo aplinka. Trumpai apibūdinkite kitas 2 pasirinktas organizacijas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2014 05 15
Procesinis požiūris
Kokybes vadyba. Procesinis požiūris organizacijoje ir jo įgyvendinimas įmoneje. Ivadas. Procesinis poziuris. Pokyčių įgyvendinimo sėkmės prielaidos. Sėkmingų pokyčių įgyvendinimo žingsniai. Uab „betono mozaika“ trinkeliu gamybos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 08 15
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 11 06
Klientų etiško bendravimo vertinimas organizacijoje
Įvadas. Organizacijos veiklos trumpas aprašymas. Tyrimo metodikos aprašymas, tyrimo imties pagrindimas ir organizavimas. Klientų etiško aptarnavimo vertinimo tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Klientų etiško aptarnavimo anketa. Personalo, ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 04 06
Tinklinis planavimo ir valdymo grafikas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų tgr etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir tgr proceso ciklo trukmes. Tinklinio grafo schema. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Strateginio valdymo namų darbas
UAB „x“. Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB „x“vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2013 10 02
Įmonės strateginės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „X“ veiklos pagrindiniai elementai. Pest analizė. Porter analizė. Sėkmės veiksniai. S veiksnių analizė. Ssgg analizė. Uab „X“ strateginiai tikslai ir uždaviniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 02 18
Patentotyra. Technikos lygio tyrimas
Technikos lygio tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Išvados. Ii lietuviško išradimo aprašymas ir apibrėžtis. Išradimo aprašymo analizė. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 04 16
Įmonės aprašymas ir procesų žemėlapis
Sausų statybinių mišinių gamykla ir jų platintoja. Sakret veiklą galima suskirstyti į tris sritis:. Pagrindiniai skyriai:. Produktai – tai populiariausi ir seniausiai vartojami sausi statybiniai mišiniai. Žaliavų tiekėjai. Konkurentai. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 04 11
Tinklinis planavimas
Sudaryti įmonės pasirinkto projekto tinklinį grafiką. Užduoties analizė. Tikslo formulavimas. Projektui reikalingų darbų parinkimas ir atlikimo tvarka. Darbuotojai, įgyvendinantys projektą. Darbo imlumo nustatymas (normavalandėmis). ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W.Demingo 14 kokybės vadybos principų namų darbas
Įžanga. Kokybės samprata. E. Demingo visuotinės kokybės principų. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 09 23
Misijos formuluotės vertinimas
Verslo ir vadybos namu darbas. Namų darbai. Misijos formuluotės vertinimas. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Konkurencinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 03 26
Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas
Įvadas. Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas. Komandiruotės sąlygos. Įsakymų pavyzdžiai. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 10 08
Vadybos namų darbas VGTU (2)
Sprendimų priėmimo centras. Individo tikslų. Sąžiningas atlygis. Centralizavimas galių ir kontrolės. Kontrolės ryšys. Tvarkos ir tikslo. Ir lygiateisiškuma. S tarp vadovo ir pavaldinių. Darbo stabilumas. Moralė ir. Silpnybės Grėsmės.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 04 20
Organizacijos veiklos valdymo analizė
Organizacijos „redakcija x“ veiklos valdymo analizė. Įvadas. Organizacija, jos aplinka. Organizacijos personalas ir valdymo struktūra. Bendrovės darbuotojų sąrašas, kurie tiesiogiai dalyvauja produkto darymo technologiniame procese, ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 04 26
AB „LESTO“ veiklos valdymo problema ir jos sprendimas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos pristatymas pagal įvairius požymius. Organizacijos valdymo struktūra, darbuotojai. Organizacijos produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. Organizacijos produktui sukurti ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2015 05 31
×