Vadybos namų darbai

283 dokumentai
Individualios karjeros planas: optimistinis ir pesimistinis variantas
9,5( 4 atsiliepimai )
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 03 18
Įmonės strateginis planas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2013 04 18
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2011 04 08
Defektu analize
Defektų analizė. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Praktinis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 04 20
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 10 18
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Įmonės strateginės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „X“ veiklos pagrindiniai elementai. Pest analizė. Porter analizė. Sėkmės veiksniai. S veiksnių analizė. Ssgg analizė. Uab „X“ strateginiai tikslai ir uždaviniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 02 19
Naujo produkto kūrimas vadybos namų darbas
Naujo produkto kūrimo idėjų fazės. Išrinktos idėjos charakteristika. Naudos pirkėjui nustatymas. Kainos ir pajamų nustatymas. Sąnaudų ir nenuostolingumo taško skaičiavimas. Gamybos nenuostolingumo (lūžio) taško apskaičiavimas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 09 03
AB „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė
Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė , pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 05
Kontrolės rūšių analizė
Įvadas. Kontrolė. Bendroji strateginė kontrolė. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Operatyvinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai tradicinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 06
Darnus vystymasis, darni pletra
10( 2 atsiliepimai )
Pasaulio darnaus vystymosi analizė. pasaulio šalių xxi. pr. darnaus tvaraus augimo ir vystymosi supratimas. Poreikis koordinuoti pastangas ir šio poreikio priežastys. Didžiausios galimybės skatinant pasaulinę darną. Didžiausios ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2016 09 26
Tinklinis planavimo ir valdymo grafikas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų tgr etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir tgr proceso ciklo trukmes. Tinklinio grafo schema. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Vadybos namų darbas VGTU (2)
Sprendimų priėmimo centras. Individo tikslų. Sąžiningas atlygis. Centralizavimas galių ir kontrolės. Kontrolės ryšys. Tvarkos ir tikslo. Ir lygiateisiškuma. S tarp vadovo ir pavaldinių. Darbo stabilumas. Moralė ir. Silpnybės Grėsmės.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 04 25
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2011 03 24
Sprendimų priėmimas x įmonėje
Įvadas. Teorinis sprendimo priėmimo modelis. Ab „mažeikių nafta“ charakteristika. Ab „mažeikių nafta“ vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas. Darbo našumo problemos sprendimas ab „mažeikių nafta“ kokybės tyrimo centre. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2013 01 15
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 11 09
Automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizė
Atlikti automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizę įmonėje „autobanga“. Įvadas. Automobilių nuoma kaip paslauga. Uab „autobanga“ veiklos apžvalga. Trumpai apie uab „autobanga“. Automobilių nuomos istorija: kas? Kur? ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 12 13
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 21
Tinklinis planavimas
Sudaryti įmonės pasirinkto projekto tinklinį grafiką. Užduoties analizė. Tikslo formulavimas. Projektui reikalingų darbų parinkimas ir atlikimo tvarka. Darbuotojai, įgyvendinantys projektą. Darbo imlumo nustatymas (normavalandėmis). ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Procesinis požiūris
Kokybes vadyba. Procesinis požiūris organizacijoje ir jo įgyvendinimas įmoneje. Ivadas. Procesinis poziuris. Pokyčių įgyvendinimo sėkmės prielaidos. Sėkmingų pokyčių įgyvendinimo žingsniai. Uab „betono mozaika“ trinkeliu gamybos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 08 22
Vadybos namų darbas Vgtu
Misijos formuluotės vertinimas. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Konkurencinės padėties analizė. Strateginė grupė. Vertinimo aplinka. Trumpai apibūdinkite kitas 2 pasirinktas organizacijas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2014 05 15
Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais
1 varianto užduočių sąlygos. Uždavinys. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais Y. Uždavinys. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Padengimo fondo formavimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2015 01 09
Strateginio valdymo namų darbas
UAB „x“. Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB „x“vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2013 10 03
F. Tayloro mokslinės vadybos principai
Įvadas. F. tayloro mokslinio valdymo teorija. Mokslinio valdymo tikslas. Pagrindinė F. Tayloro organizavimo teorijos tezė. Mokslinės vadybos esmė. F. Tayloro filosofijos principai. Pagrindinės F. Tayloro propaguotos idėjos. Išvados. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 04 15
Įmonės veiklos įvertinimas pagal E.W.Demingo 14 kokybės vadybos principų namų darbas
Įžanga. Kokybės samprata. E. Demingo visuotinės kokybės principų. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos vertinimas pagal 14 E. Demingo visuotinės kokybės principų. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2013 09 24
Įmonės aprašymas ir procesų žemėlapis
Sausų statybinių mišinių gamykla ir jų platintoja. Sakret veiklą galima suskirstyti į tris sritis:. Pagrindiniai skyriai:. Produktai – tai populiariausi ir seniausiai vartojami sausi statybiniai mišiniai. Žaliavų tiekėjai. Konkurentai. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 09 08
Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas
Įvadas. Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas. Komandiruotės sąlygos. Įsakymų pavyzdžiai. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 10 09
Klientų etiško bendravimo vertinimas organizacijoje
Įvadas. Organizacijos veiklos trumpas aprašymas. Tyrimo metodikos aprašymas, tyrimo imties pagrindimas ir organizavimas. Klientų etiško aptarnavimo vertinimo tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Klientų etiško aptarnavimo anketa. Personalo, ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 04 06
Įmonės atliekančios standartizaciją ir sertifikaciją Lietuvoje
Įvadas. Standartizacijos esmė. Standartų taikymo nauda. Standartizacijos įmonės Lietuvoje. Sertifikacijos esmė. Produktų sertifikaciją atliekančios įmonės. Nacionalinis akreditavimo biuras. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 24
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo