Vadyba (199)

5993 dokumentai
Vestuvių ir kitų švenčių organizavimo įmonės UAB „Heros šventė“ verslo planas
Projekto aprašymas. Verslo idėja. Steigiamos įmonės aprašymas. Aplinkos analizė. Įmonės išorinė aplinka. Rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Įmonės SSGG analizė. Produkto analizė. Prekių ar paslaugų aprašymas. Prekės ar ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 02 02
Vidinės aplinkos veiksniai
Vidinė verslo aplinka. Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai, tiesiogiai susiję su verslininko. Galimybėmis ir darantys įtaką įmonės veiklos efektyvumui. Vidinės aplinkos veiksniai, darantys tiesioginę įtaką šiai verslo idėjos. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 01 22
Vidurinės grandies vadovų uždaviniai gerinant kokybės vadybą įmonėje „Vidaus auditas“
Standartizacija ir kokybės valdymas. Uždaviniai Išsiaiškinti gero vadovo savybes Išsiaiškinti vadovų uždavinius gerinant kokybės vadybą įmonėje Išsiaiškinti vidaus audito paskirti ir tikslus. Gero vadovo charakteristikos. Skiriamos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 11 11
Viešbučio ekonomų dažnas mokymas - motyvacijos praradimas
Viešbučio ekonomų dažnas mokymas - motyvacijos praradimas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2018 11 17
Viešbučių tinklas
Viešbučių tinklas. Viešbučių tinklas – tai kelių viešbučių susivienijimas į kolektyvinį verslą, vykdoma esant. Didieji tarptautiniai viešbučių tinklai. Tarptautiniai viešbučių tinklai pasaulyje. Tarptautiniai viešbučių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 05 23
Viešosios elektroninės paslaugos privalumų ir trūkumų analizė
Įvadas. Viešosios elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios ir elektroninės paslaugos sampratos. Elektroninės paslaugos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Viešųjų elektroninių paslaugų privalumų ir trūkumų analizė. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 03 25
Viešosios įstaigos teisinės formos analizė
Analitinė dalis. I. Apibrėžimas. II Įstatymas, kuriuo remiantis atlikta analizė. III Juridinio asmens civilinė atsakomybė. IV Juridinio asmens statusas. V Įstatinis kapitalas. VI. Leistini lėšų pritraukimo būdai. VII. Reikalavimai ...
Vadybos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 12 09
Viešųjų pirkimų vystymo idėjos
Pateikite atsakymus pagal nurodytus punktus. „Žaliojo“ pirkimo sąvoka / apibrėžimas. „Žaliojo“ produkto pranašumai. „Žaliųjų“ pirkimų apimtis (kokias prekes perkant logiška taikyti „žaliuosius“ pirkimus„Žaliųjų“ ...
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2019 03 25
Viešųjų renginių ir priėmimų valdymo modulio projektinis darbas „įmonės jubiliejus“
Įmonės dirbančių žmonių renginio laisvalaikio analizė. Renginių bei bendravimo renginiuose svarba įmonės darbuotojams. Renginio santrauka. Pasiruošimas jubiliejui ir jo planavimas. Jubiliejaus renginio įgyvendinimo planas. Renginio ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 11 11
Vilniaus rajono savivaldybės vidaus administravimo tobulinimas
Įvadas. Kaimiškių sieniūnijų strategijų teoriniai pagrindai. Kaimo plėtros strategijos samprata. Kaimo plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo ypatumai. Vilniaus rajono rudaminos seniūnijos socialinė ir ekonominė būklė. Bendra ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 12 03
Viršutinių vaikiškų drabužių grupavimas pagal paskirtį, medžiagą, sezoniškumą. kokybiniai rodikliai, ženklinimas. praktinė dalis – parduotuvės Nukas pavyzdžiu
Kontrolinio darbo užduotis. Įvadas. Viršutinių vaikiškų drabužių teoriniai aspektai. Drabužių grupavimas pagal paskirtį, medžiagą, sezoniškumą. Kokybiniai rodikliai ir ženklinimas. Išvados. Ir rekomendacijos. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 03 23
Virtualios organizacijos
Įvadas. Ankstyvieji bandymai apibrėžti virtualias organizacijas. Virtuali organizacija. Virtualios organizacijos tikslas. Virtualios organizacijos ypatumai. Virtualių organizacijų privalumai. Virtualinių organizacijų trūkumai. Virtualios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 03 25
Virtualių komandų tipai
Virtuali organizacija. Virtualių komandų tipai. Virtualių organizacijų tipologija. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 11 02
Visi pardavėjai yra melagiai
Visi pardavėjai yra melagiai. Pirkėjų pasaulėžiūra ir supratimas atsirado anksčiau nei Jūs. Žmonės pastebi tik tai kas nauja, o vėliau bando spėti. Istorija prasideda nuo pirmojo įspūdžio. Didieji rinkodarininkai pasakoja istorijas, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 07
Visuomeninės organizacijos
Visuomeninės organizacijos. Všį “Humana People to People Baltic”. Socialinė parama ir švietimas. Všį “Jaunimo linija”. Jaunimo linija teikia. Veikla. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija. Veikla. “Maisto bankas” labdaros ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 03 27
Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimas transporte
Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Transporto paslaugos ir jų įtaka įmonės veiklai. Transporto paslaugų optimizavimas visuotinės kokybės metodais. Metodo (temos) taikymas transporte (teorija ir praktika). Pateiktų priemonių ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2019 11 10
Visuotinės kokybės vadybos samprata
Visuotinės kokybės vadybos samprata ir komponentai. Visuotinės kokybės vadybos samprata Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Trys esminės nuostatos Visuotinės vadybos apsisprendimas siekti puikios kokybės. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2019 06 19
Vizijos, ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų projektavimas
Įvadas. Vizijos ir tikslo sąvokos ir projektavimo etapai. Vizijos sąsaja su įmonės tikslais. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 05 30
Vizitų ir priėmimų rūšys, planavimas ir organizavimas
Vizitų ir priėmimų rūšys, planavimas ir organizavimas. Vizitų rūšys. Priėmimų rūšys. Vizitų ir priėmimų planavimas. Vizitų ir priėmimų organizavimas. Kvietimai. Atėjimas į priėmimą, prisistatymas ir išėjimas iš priėmimo. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 10 16
Všį „Vilnil“ orientavimosi į klientų pasitenkinimą analizė
Všį „Vilnil“ orientavimosi į klientų pasitenkinimą analizė. Įvadas. Iliuzijų muziejus- unikali. Mūsų darbo tikslas. Įmonės pristatymas Įmonės pavadinimas- VILNIL iliuzijų muziejus Įmonės kodas- 304438091 Vadovas- Matvei ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 06 13
Všį Jungtinės technikos mokyklos kokybės valdymo sistema
Všį jungtinės technikos mokyklos kokybės valdymo sistema. Pristatymo tikslas, uždaviniai. Įmonės gaminamas produktas arba teikiamos paslaugos. Įmonės klientai ir jų keliami reikalavimai produkto kokybei. Keliami reikalavimai bei ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 05 12
Vytautas Andrius Graičiūnas
Savo darbe trumpai norėčiau papasakoti apie Lietuvos vadybos mokslo atstovo Vytauto Andriaus Graičiūno indėlį vadybos mokslui. JAV gimęs lietuvis Vytautas Andrius Graičiūnas buvo tarpukario vadybos pradininkas ir specialistas, ...
Vadybos interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 02 15
Vytautas Andrius Graičiūnas projektas
Įvadas. Vytautas Andrius Graičiūnas biofrafija. Isimintini A. Graičiūno gyvenimo faktai. Darbai ir nuopelnai. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 10 07
W. Newman organizacijos valdymo principai
W. Newman organizacijos valdymo principai. Profesionalaus menedžerizmo pradininku laikomas W. Jis nustatė. Tačiau W. Newman'as pabrėžia, kad netgi vadovaujant funkciniams padaliniams. W Newman'o. Jis teigia, kad gabus vadovas, vadovavęs. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 23
What do you need for company's organisational structure
What do you need for company's organisational structure. Example of a small company. UAB ‘‘manvera‘‘. Owner. Leader. Will explain what each position means in the business. Supplier. Owner The owner operates the business alone and may hire ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 09 24
William G. „Bill“ ouchi indėlis į vadybos mokslą (teorija „z“)
William g. „Bill“ ouchi indėlis į vadybos mokslą (teorija „Z“Darbo tikslas. Paanalizuoti ir išsiaiškinti. Biografija. William g. „BILL“ OUCHI – japonų kilmės amerikiečių profesorius ir rašytojas. Teorija „Z“. W g. W. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 17
X įmonės rinkodaros aplinkos ir komplekso analizė
Įvadas. Įmonėspristatymas. Sparti plėtra ir nauji tinklai. „Čilija“ valdo didžiausią viešojo maitinimo tinklą Lietuvoje ir Latvijoje. Ateityje – didžiausias viešojo maitinimo tinklas Europoje. „Čili“ pasiūlymai. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 36 puslapiai
2016 10 18
X organizacijos nesėkmingos veiklos bruožų analizė
Įvadas. Personalo atrankos būdai. Dažniausiai pasitaikančios kandidatų vertinimo klaidos. Vadovavimas. Vadovo savybės. Vadovavimo problemos. Vadovo asmeninės problemos. Nesėkmingas lyderių vadovavimas. Tobulėjimas savęs pažinimas. ...
Vadybos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2011 05 03
Žingsniai, kaip organizuoti ir vesti diskusijų grupę
Focus grupė. Žingsniai, kaip organizuoti ir vesti diskusijų grupę.
Vadybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 11 06
Žinių valdymo modeliai
Svarbių terminų žodynas. Žinių vadyba (žinių valdymas) – tai organizacijų praktikos arba metodai. Įvadas. Darbo tikslas – Išsiaiškinti kas yra žinių valdymas ir kokie yra žinių valdymo modeliai. Žinių vadyba. Tai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 03 17
×
Namų darbų pagalba 24/7