Vadybos savarankiški darbai

520 dokumentų
Krizinių situacijų valdymas Fotostudija
8,5( 2 atsiliepimai )
Krizinių situacijų valdymo. Rašto darbas. Organizacijos pristatymas. Organizacijoje įvykusi krizinė situacija. CIV nustatymas. Tikimybės nustatymas. Krizės vystymosi stadijos. Išvados.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 08 02
Senukai pardavimų skatinimo strategijų analizė
Uab „Senukų prekybos centras“ pardavimų skatinimo strategijų analizė. Įvadas. Pardavimų skatinimas. Išpardavimai, nuolaidos, nukainavimai. Lojalumo schemos. Kuponai/grupiniai apsipirkimai. Loterijos ir konkursai. Prezentacijos bei ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 05 20
Kokybės vadybos principų taikymas įmonės veikloje
Įvadas. Kokybės vadybos principai teoriniu aspektu. Kas yra kokybės vadyba? Kokybės vadybos principai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Kokybės vadybos principų taikymas UAB „X“ įmonėje. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 08
Mano karjeros planas (2)
Karjeros planas mano vertybės. Mano asmenybės bruožai. Mano sprendimų priėmimo stilius. Mano fizinės galimybės. Žinios apie savo karjeros galimybes Sritis Mano suvoktos galimybės darbo rinkoje. Mano suvoktos galimybių darbo rinkoje ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 12 11
Individualus karjeros planas savarankiškas darbas
Individualus karjeros planas savarankiškas darbas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 12 19
Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas
Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas. Įvadas. Savokų aiškinimas. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos aptartis. Socialinių paslaugų teorinė samprata. Socialinės pagalbos teorinė samprata. Socialinių ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 09 30
UAB X įmonės kūrimas
„X“ įmonės charakteristika. Įmonės vizija, misija, tikslas, uždaviniai.  įmonės veiklos planavimas. „X“ organizacijos planavimo sistema. Įmonės veiklos organizavimas. „X“ įmonės valdymo struktūra. Įmonės valdymas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 03 14
Kokybės standartų taikymas Lietuvos įmonėse
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kokybės valdymo sistemų formavimasis ir jų reikšmė. Kokybės vadybos atsiradimas ir raidos etapai. Kokybės sistemos samprata. Kokybės sistemos nauda. Kokybės standartų evoliucija. ISO 9000 principų apžvalga. ISO 9001 standartas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 03 02
Apklausa ir jos metodai
Įvadas. Apklausa. jos nauingumas. Reikalavimai. Apklausėjui keliami reikalavimai. Pateikiamų klausimų reikalavimai. Struktūra. Apklausos metodai. Anketavimas. Apklausa paštu. Apklausa telefonu. Apklausa internetu.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 01 15
SSGG analizė Tele2
Įvadas. Įmonės charakteristika. Tele2 ssgg analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 11 24
Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Kada pokalbis virsta derybomis. Pagrindiniai derybų situacijos elementai
Įvadas. Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Dalykinė komunikacija. Dalykinis pokalbis. Derybos. Dalykinė komunikacija, dalykinis pokalbis ir derybos Uab „Transekspedicija“. Uab „Transekspedicija“ veikla. Uab ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 12 04
Kultūrinių renginių svarba bendruomenės gyvenime
Įvadas. Kultūrinių renginių svarba bendruomenės gyvenime. Kultūrinių renginių poreikis. Kultūros centrai ir bendruomenės. Mažėjantis žiūrovų skaičius renginiuose. Kultūros darbuotojų veiklos inovatyvumas. Išvados. Įvadas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2013 05 23
Įmonė – vadybos objektas
9( 2 atsiliepimai )
Įrašykite organizacijos išorinės aplinkos veiksnius. Palyginkite šių organizacijų išorinę aplinką. Nurodykite, kurios, jūsų manymu, organizacijos išorinė aplinka yra paslankiausia. Baldų gamybos įmonė. Elektros energiją tiekianti ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2015 03 16
Lean canvas metodologijos analizė ir taikymas
Įvadas. Lean Canvas metodologija. Blokų reikšmės. Situacija ir jos aprašymas. Lean Canvas modelis. Modelio analizė. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 01 24
Personalo vadyba savarankiškas darbas
Personalo vadyba. Aptarkite esminius sąvokų ,,personalo vadyba“ ir ,,žmogiškųjų išteklių vadyba“ panašumus ir skirtumus. Užduotis. Paaiškinkite vadovo elgsenos (vadovavimo stiliaus) ypatumus priklausomai nuo darbuotojų brandumo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 11 25
Įmonių socialinė atsakomybė Alita
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas ,,alitos" įmonėje. Rekomendacijos įgyvendinant socialinę atsakomybę ,,alitos" įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2013 11 12
Procesų valdymo strategijos parengimas
Uab „mantinga“ apžvalga. Produkcija. Įmonės valdymo struktūra. Procesų valdymo strategijos parengimas. Vartotojo poreikių medžio nustatymas. Organizacijos operacinio(-ių) gebėjimų identifikavimas. Organizacijos procesų žemėlapio ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 10 08
Vadybos praktiniai darbai
Vadybos samprata. Vadybos teorijų raida. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. Vadovavimo funkcija. Kontrolės funkcija.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2016 12 07
Klientų aptarnavimo ir pardavimų psichologija
Įvadas. Klientų rūšys. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Koks turi būti geras pardavėjas? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Pardavimo fazės. Bendravimo su klientais svarba. Patarimai sėkmingam ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 04 24
Personalo poreikio analizė ir planavimas savarankiškas darbas
Įvadas. Personalo poreikis. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio nustatymo metodologiniai pagrindai. Bendrasis personalo poreikis. Skaičiuotiniai-analitiniai bendrojo poreikio nustatymo metodai. Patyriminiai-statistiniai bendrojo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 01
Pokyčių vadyba (2)
Pokyčių vadyba. WALKER AND WALKER Kokio tipo pokyčius galite identifikuoti situacijoje. Planuotos permainos. Diskomforto lygiu. Sunkiai įgyvendinami. Kokios priežastys lėmė šiuos pokyčius. Kokio tipo krizinę situaciją galite ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 06 02
Produkcijos savikainos ir pelno apskaičiavimas Valdymo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Valdymo apskaitos esmė. Išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Produktų savikainos kalkuliavimas. Praktinė dalis. Įmonės pagaminta produkcija. Atlyginimų įkainiai. Išlaidos patirtos produkcijai pagaminti. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 01 29
Motyvacija ir atlyginimas už darbą organizacijoje
Įvadas. Organizacijos motyvacija ir jos valdymas. Darbuotojų motyvavimas. Darbuotojų motyvacijos modelis. Atlyginimo reikšmė motyvuojant darbuotojus. Motyvacijos ir motyvavimo priemonės organizacijose. Motyvacija „Lietuvos draudimas“ ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 03 17
Krovinių terminalai Europoje ir jų funkcijos
Įvadas. Krovinių terminalai, kas tai? Krovinių terminalų tipai ir funkcijos. Kelių transporto terminalai. Geležinkelių terminalai. Oro transporto terminalai. Jūrų uostų terminalai. Muitinės terminalai. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 12 07
Dokumentų valdymas įmonėje Alita
Įvadas. Akcinės bendrovės „alita“ charakteristika. Praktinė dalis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl petro malūno atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2013 10 03
Tyrimų metodologija
Įvadas. Temos socialinis ir mokslinis aktualumas. -Metodologija. Duomenų analizavimo metodai. Realusis laiko planavimas vykdant tyrimą. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 02 10
Prekių kainų stebėjimas
Įvadas. Kaina svyravimo priežastys. Prekių charakteristika. Prekių analizė. Kainų analizė. Išvados. Literatūros.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 01 19
Streso priežastys darbe ir galimos pasekmės
Įvadas. Stresas darbo vietoje. Bruožai rodantys, kad žmogus patiria stresą darbo vietoje. Žmonės reaguoja skirtingai. Potencialūs stresoriai darbo vietoje. Psichiniai stresoriai. Socialiniai stresoriai. Fizikiniai stresoriai. Kaip mes ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 02 16
Darbuotojų adaptacijos ypatumai
Darbuotojų adaptacijos ypatumai. Įvadas. Adaptacijos sąvoka ir jos tikslai. Personalo adaptavimo sistema. Privalomas darbo dokumentų tvarkymas. Bendrosios informacijos suteikimas. Pristatymas tiesioginiam vadovui. Techninė pažintis su nauju ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 05 10
Maitinimo paslaugų valdymas Cancan pizza
Darbo tikslai. Pagrindinė informacija. Pagrindinės paslaugos. Papildomos paslaugos. Restorano lankytojai. Patiekalų skyrius. Produktų laikymo sąlygos, laikymo kontrolė. Maisto produktų priėmimo bei laikymo. Temperatūros. Aptarnavimo formos. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 03 18
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema