Vadybos skaidrės

788 dokumentai
Girteka analizė
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Darbo uždaviniai. Apie įmonę. Naujausi vilkikai ir puspriekabės. Krovinių tipai. Valdymo struktūra. Darbuotojų skaičius. Karjieros galimybės. Swot analizė. Swot analizė. Pasiūlymai įmonei. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 01 04
Lietuvos geležinkeliai organizacinės valdymo struktūros analizė
,,lietuvos geležinkeliai’’ organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos bendra charakteristika. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė. Išvados. Vyrų ir moterų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (. Metų ict ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 11 20
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai
Kokybinio tyrimo apibūdinimas. Kokybinio tyrimo rūšys. Kokybinių tyrimų strategijos, orientuotos į tyrimo objektą. Kokybinis tyrimas. Kokybiniai duomenys. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybiniai ir kiekybiniai metodai duomenys. Kiekybinio ir kokybinio tyrimo paskirtis. Kiekybinis tyrimas. Kiekybiniai duomenys. Kokybinių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 71 psl.
2012 10 19
Vadybos mokslo raida
Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Ankstyvieji samprotavimai apie vadybą. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Vadybos raida lietuvoje. Sisteminis požiūris. Sisteminė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 46 psl.
2010 10 26
UAB Krasta auto įmonės veiklos analizė
Apie įmonę. Uab “krasta auto". Paslaugos siejamos su:. Valdymo struktūra. Krasta auto serviso skyrius. Įrengimai. Detalių skyrius. Kitos paslaugos. “krasta auto” vizija. “krasta auto” misija. Įmonės swot analizė.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2011 05 25
Ssgg analizė skaidrės
Ssgg (swot): organizacijos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės (nustatymas, grupavimas, vertinimas, rezultatas). Ssgg analizės tikslas. Kas yra stiprybės ir silpnybės? Kas yra galimybės ir grėsmės? Pagal strateginio planavimo metodiką.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 10 08
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš septynerius metus. Įmonė yra atestuota, kuri gali atlikti generalinio rangovo funkcijas. Ji vykdo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2010 12 02
Kontrolė organizacijoje įmonėje
Taikoma trijų lygių kontrolės sistema. Kontrolė gali būti (laiko požiūriu). Kontrolės sistemos įmonėje rūšys. Kontrolės proceso etapai. Standartų nustatymas. Standartų tipai. Veiklos įvertinimas. Veiklos ir standartų palyginimas. Reikiamo veiksmo priėmimas. Kontrolės lygiai organizacijoje. Operacijų kontrolė. Elgesio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2012 01 08
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Aktualumas. Problema, objektas, tikslas, uždaviniai. Pokyčių samprata. Pokyčių valdymas. Planuoti ir neplanuoti pokyčiai. Pokyčių sėkmingas įgyvendinimas. Priešinimasis pokyčiams. Pokyčių valdymas. Išvados. Literatūros ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 03 26
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg matrica. Strateginių ryšių analizė ir išvados. Stiprybės 1. 2. 3. 4. Silpnybės 1. 2. 3. 4. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 11
Verslo planas pagal “Canvas” modelį
Verslo planas pagal “Canvas” modelį. “Drive&Go”. Idėja. “Drive&Go”- tai parduotuvė- kolonėlė. Klientų segmentai. Dėmesys skiriamas didelei klientų grupei su panašiais poreikiais ir problemomis. Vertės pasiūla. Ši parduotuvė- degalinė yra prieinama kiekvienam vartotojui. Kanalai. Partnerystė su klientais. Visada jaukus ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 12 03
Kompetencija
Kompetencija. Kompetencijos rūšys. Pagrindiniai kompetencijos modeliai. Kompetencija gali būti nagrinėjama trimis lygiais. Profesinė kompetencija. Socialinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Vadybinė kompetencija. Kompetencijos struktūrų taikymo galimybės valdant personalą. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 04 10
Vadybos mokslo raida Lietuvoje
Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Informacijos reikšmė vadyboje, informacijos rūšys, informacinė valdymo sistema. Personalo poreikio planavimas, verbavimo(telkimo) šaltinių privalumai ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2011 02 22
MAXIMA analizė
Maxima lt, Uab organizacijos analizė. Trumpai apie maxima lt, Uab. Valdymo struktūra. Organizacijos vadovai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos problemų įvardijimas. Maxima LT, Uab stateginės kryptys. Veiklos procesų valdymo tikslai. “MAXIMA apie viską pagalvota“. Išvados.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 09 17
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios priežastys. Personalo mokymo ar kvalifikacijos kėlimo vaidmuo. Grįžtamasis ryšys. P. Drakeris ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 02 06
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių bruožai. Kaip išvengti puikybės? Vadovo ir lyderio sąvokos “solo” vadovas. Lyderis- komandos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2012 10 16
Grožio salonas skaidrės
Verslo idėja. Rinka ir konkurencija. Marketingas ir pardavimai. Valdymas ir darbuotojai. Galimybės ir rizika. Finansų planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 02 21
Laiko planavimas skaidrės
Mūsų laiką “žudantys” veiksniai. Pagrindinės laiko valdymo klaidos. Pagrindiniai laiko planavimo metodai. Pareto principas. Laiko planavimo matrica. (eizenhauerio principas). Abc planavimas. Laiko parametrai. Laiko pasiskirstymas. Jums seksis geriau, jei. Asmeninio organizuotumo ir savidrausmės principai (i). Asmeninio organizuotumo ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 10 08
Verslo vadyba. Pristatymas
Socialinų, ekonominių (taip pat ir gamybinių) sistemų valdymas. Profesinis parengimas. Teorinis mokymas. Bendrieji studiju krypties dalykai. Specialieji dalykai. Magistranturos studiju programa. Praktinis mokymas. Baigiamasis ziniu tikrinimas. Darbas pagal pasirinkta profesija. Veikla. Darbo priemones, irankiai ir medziagos. Darbo santykiai ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2011 02 23
Z karta
Z. karta. Z karta. Ypatumai, mąstymas. Z karta-Lietuvoje. KGOY (Kids Getting Older Younger) fenomenas. Darbas (perspektyva). Kas įtakoja šios kartos išskirtinumą? Asmeninės savybės. Kokiomis akimis pasaulį mato naujosios kartos vaikai? Z kartos vaikai trokšta kuo greičiau subręsti. Kodėl taip yra? Kaip vaikams padėti mokytis? Kaip ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 06 13
Komandinis darbas skaidrės
Grupinio darbo ir specialistų komandos organizavimo ypatumai. Grupė. Komanda. Grupės ir komandos sampratų skirtumai. Darbo grupių ir darbo komandų palyginimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Grupinio darbo nauda darbuotojams pasireiškia tuo, kad. Grupės veikimo mechanizmas. Kiekviename darbo kolektyve yra du tikslų lygiai. Būtina ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 03 11
Organizacija ir valdymas skaidrės
Kas yra organizacija? Kas yra valdymas? Koks turi buti vadovas? Darbo aplinka. Veiklos rezultatai. Organizacijos sėkmė. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė. Problemos tarp vadovo ir pavaldinio. Bendravimas ir ryšiai. Kaip priimti valdymo sprendimus? Kontrolė. Vadovavimo stilius, situacijos ir efektyvumas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2012 10 07
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. Darbuotojų atrankos nuoseklumas. Interviu su darbdaviu. Darbuotojų atrankos veiksmingumo veiksniai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 01 14
Swot analizė
Uab paslaugų teikimo analizė. Bendra informacija apie įmonę. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo nutarta. Kaip įmanoma kokybiškiau dirbančią įmonę. Savo klientams uab “metalizacija” siūlo šias profesionalias paslaugas. Misija ir vizija. Rinkos vystymasis. Swot analizė ir problemos identifikavimas. Esminiai sėkmės veiksniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 03 07
Valstybės tarnyba Lenkijoje
Valstybės tarnyba lenkijoje. Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Karjeros galimybės. Personalo atranka. Atlygis. Tarnautojų lavinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 06 07
AB „Anykščių vynas” strateginė analizė
AB „Anykščių vynas” strateginė analizė. AB ,,Anykščių vynas “. Išorinės aplinkos įvertinimas. Politiniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas ‘‘. Ekonominiai veiksniai. AB ,, Anykščių vynas ‘‘. Socialiniai-kultūriniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas‘‘. Technologiniai veiksniai AB ,, Anykščių vynas“. M. Porterio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 11 12
Maxima skaidrės
Mažmeninės prekybos įmonė. MAXIMA GRUPĖ, Uab – didžiausias mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Misija Teikiame maksimalią naudą vietos gyventojams. MAXIMA valdomų prekybos centrų klasifikacija. Parduotuvių skaičius Lietuvoje. Įmonių valdymo struktūra. MAXIMA stiprybė – darbuotojai. MAXIMA LT darbuotojų ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 04 26
Strateginis planas pristatymas
Nuotrauka ir trumpas aprašymas. Pest analizė. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ssgg analizė. Galimybės, grėsmės. Vizija. Misija. Filosofija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Strateginis tipas. Išvados.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2011 05 10
F.Taylor vadybos principai
Mokslinio valdymo mokykla: f. Taylor vadybos principai. Susiformavo jav. Frederick w. Taylor. Amerikiečių mokslininkas. Mokslinio valdymo principai. Tikro vadybos mokslo sukūrimas. Darbininkų parinkimas moksliniais pagrindais. Mokslinis darbininkų lavinimas ir tobulinimas. Glaudūs ir draugiški ryšiai tarp administracijos ir darbininkų. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 02 26
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai. Samprata. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pokyčio proceso fazės. Inicijavimas. Įgyvendinimas. Institucionalizavimas. Rezultatų fazė. Pokyčių valdymo modeliai. K. Lewin‘o (1951) pokyčių valdymo modelis. Bullock’o ir Batten’o (1985) ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2015 08 30