Vadybos skaidrės

1357 dokumentai
Girteka analizė
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Darbo uždaviniai. Apie įmonę. Naujausi vilkikai ir puspriekabės. Krovinių tipai. Valdymo struktūra. Darbuotojų skaičius. Karjieros galimybės. Swot ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
Lietuvos geležinkeliai organizacinės valdymo struktūros analizė
,,lietuvos geležinkeliai’’ organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos bendra charakteristika. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 20
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai
Kokybinio tyrimo apibūdinimas. Kokybinio tyrimo rūšys. Kokybinių tyrimų strategijos, orientuotos į tyrimo objektą. Kokybinis tyrimas. Kokybiniai duomenys. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybiniai ir kiekybiniai metodai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 71 puslapis
2012 10 22
UAB Krasta auto įmonės veiklos analizė
Apie įmonę. Uab “krasta auto". Paslaugos siejamos su:. Valdymo struktūra. Krasta auto serviso skyrius. Įrengimai. Detalių skyrius. Kitos paslaugos. “krasta auto” vizija. “krasta auto” misija. Įmonės swot analizė.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 19
Ssgg analizė skaidrės
Ssgg (swot): organizacijos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės (nustatymas, grupavimas, vertinimas, rezultatas). Ssgg analizės tikslas. Kas yra stiprybės ir silpnybės? Kas yra galimybės ir grėsmės? Pagal strateginio planavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 10 10
Vadybos mokslo raida
Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Ankstyvieji samprotavimai apie vadybą. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2010 10 26
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 18
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 13
MAXIMA analizė
Maxima lt, Uab organizacijos analizė. Trumpai apie maxima lt, Uab. Valdymo struktūra. Organizacijos vadovai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos problemų įvardijimas. Maxima LT, Uab stateginės kryptys. Veiklos procesų valdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 25
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 19
Verslo planas pagal “Canvas” modelį
Verslo planas pagal “Canvas” modelį. “Drive&Go”. Idėja. “Drive&Go”- tai parduotuvė- kolonėlė. Klientų segmentai. Dėmesys skiriamas didelei klientų grupei su panašiais poreikiais ir problemomis. Vertės pasiūla. Ši parduotuvė- ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 27
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Aktualumas. Problema, objektas, tikslas, uždaviniai. Pokyčių samprata. Pokyčių valdymas. Planuoti ir neplanuoti pokyčiai. Pokyčių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 03 29
Kontrolė organizacijoje įmonėje
Taikoma trijų lygių kontrolės sistema. Kontrolė gali būti (laiko požiūriu). Kontrolės sistemos įmonėje rūšys. Kontrolės proceso etapai. Standartų nustatymas. Standartų tipai. Veiklos įvertinimas. Veiklos ir standartų palyginimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2012 01 08
Laiko planavimas skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Mūsų laiką “žudantys” veiksniai. Pagrindinės laiko valdymo klaidos. Pagrindiniai laiko planavimo metodai. Pareto principas. Laiko planavimo matrica. (eizenhauerio principas). Abc planavimas. Laiko parametrai. Laiko pasiskirstymas. Jums ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 25
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai. Samprata. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pokyčio proceso fazės. Inicijavimas. Įgyvendinimas. Institucionalizavimas. Rezultatų fazė. Pokyčių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 01
Projektų valdymas skaidrės
Projektų valdymas. Projektas. Projektas – yra laikinos pastangos sukurti unikalų produktą ar paslaugą. Projektų valdymas. Projektų valdymo struktūra. Projektų valdymo procesai. Projektų valdymo kontekstas. Projekto fazės ir projekto ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 11 08
Kompetencija
Kompetencija. Kompetencijos rūšys. Pagrindiniai kompetencijos modeliai. Kompetencija gali būti nagrinėjama trimis lygiais. Profesinė kompetencija. Socialinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Vadybinė kompetencija. Kompetencijos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 14
Z karta
Z. karta. Z karta. Ypatumai, mąstymas. Z karta-Lietuvoje. KGOY (Kids Getting Older Younger) fenomenas. Darbas (perspektyva). Kas įtakoja šios kartos išskirtinumą? Asmeninės savybės. Kokiomis akimis pasaulį mato naujosios kartos vaikai? Z ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 01
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 06
F.Taylor vadybos principai
Mokslinio valdymo mokykla: f. Taylor vadybos principai. Susiformavo jav. Frederick w. Taylor. Amerikiečių mokslininkas. Mokslinio valdymo principai. Tikro vadybos mokslo sukūrimas. Darbininkų parinkimas moksliniais pagrindais. Mokslinis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 05
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Swot analizė
Uab paslaugų teikimo analizė. Bendra informacija apie įmonę. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo nutarta. Kaip įmanoma kokybiškiau dirbančią įmonę. Savo klientams uab “metalizacija” siūlo šias profesionalias paslaugas. Misija ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 13
Valstybės tarnyba Lenkijoje
Valstybės tarnyba lenkijoje. Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Karjeros galimybės. Personalo atranka. Atlygis. Tarnautojų lavinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 06 08
Komandinis darbas skaidrės
Grupinio darbo ir specialistų komandos organizavimo ypatumai. Grupė. Komanda. Grupės ir komandos sampratų skirtumai. Darbo grupių ir darbo komandų palyginimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Grupinio darbo nauda darbuotojams ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 03 17
Projektų valdymas, įmonės projektas Vilniaus savivaldybei
UAB „Xxx“ įmonės projektas vilniaus savivaldybei. Projektu valdymas. Projekto gairės. Projekto darbų išskaidymas. Darbų grafikas. Projekto „KICK OFF“ susirinkimo planas. Projekto pradžia. Projekto darbų pasiskirstymas. Projekto ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 06
Stresas darbe skaidrės
Stresas darbe. Įvadas. Streso sąvoka. STRESAS VISUOMENĖJE. „Stresas, patiriamas darbovietėje yra viena iš dažniausiai. Darbe praleidžiame daugiau valandų nei kiti europiečiai. Labiausiai stresą darbe patiriančios profesijų grupės. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2018 05 04
Vadybos mokslo raida Lietuvoje
Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Informacijos reikšmė vadyboje, informacijos rūšys, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 18
Meksikietiškos kavinės verslo planas skaidrės
Verslo planas. Idėja. Eat and smile. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Sėkmės veiksniai. Konkurentai. Planuojamos investicijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 01 28
Grožio salonas skaidrės
Verslo idėja. Rinka ir konkurencija. Marketingas ir pardavimai. Valdymas ir darbuotojai. Galimybės ir rizika. Finansų planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 02 25
×
29 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo