Vadybos skaidrės

1138 dokumentai
Girteka analizė
Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas transporto inžinerijos katedra. Darbo uždaviniai. Apie įmonę. Naujausi vilkikai ir puspriekabės. Krovinių tipai. Valdymo struktūra. Darbuotojų skaičius. Karjieros galimybės. Swot ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
Lietuvos geležinkeliai organizacinės valdymo struktūros analizė
,,lietuvos geležinkeliai’’ organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos bendra charakteristika. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė. Organizacijos organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 20
Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai
Kokybinio tyrimo apibūdinimas. Kokybinio tyrimo rūšys. Kokybinių tyrimų strategijos, orientuotos į tyrimo objektą. Kokybinis tyrimas. Kokybiniai duomenys. Kokybinių ir kiekybinių tyrimų palyginimas. Kokybiniai ir kiekybiniai metodai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 71 puslapis
2012 10 22
Ssgg analizė skaidrės
Ssgg (swot): organizacijos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės (nustatymas, grupavimas, vertinimas, rezultatas). Ssgg analizės tikslas. Kas yra stiprybės ir silpnybės? Kas yra galimybės ir grėsmės? Pagal strateginio planavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 10 10
UAB Krasta auto įmonės veiklos analizė
Apie įmonę. Uab “krasta auto". Paslaugos siejamos su:. Valdymo struktūra. Krasta auto serviso skyrius. Įrengimai. Detalių skyrius. Kitos paslaugos. “krasta auto” vizija. “krasta auto” misija. Įmonės swot analizė.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 19
Vadybos mokslo raida
Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Ankstyvieji samprotavimai apie vadybą. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2010 10 26
Personalo valdymas skaidrės
Vadovavimas. “žmonės įsidarbina į organizacijas, tačiau jas palieka dėl vadovų. ”. Lyderiavimo paradoksai. Reikalavimai šių laikų vadovui. Kokiu turėtų būti geras vadovas? Kodėl protingi vadovai klysta? Neefektyvių žmonių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2012 10 19
UAB Baltresta įmonės veiklos analizė
UAB “Baltresta” įmonės veiklos analizė. Tikslas. Atlikti UAB „Baltresta“ įmonės analizę. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės valdymo struktūra. SWOT analizė. Pasiūlymai. Išvados. UAB “Baltresta” įmonė veiklą pradėjo prieš ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 18
Kontrolė organizacijoje įmonėje
Taikoma trijų lygių kontrolės sistema. Kontrolė gali būti (laiko požiūriu). Kontrolės sistemos įmonėje rūšys. Kontrolės proceso etapai. Standartų nustatymas. Standartų tipai. Veiklos įvertinimas. Veiklos ir standartų palyginimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2012 01 08
MAXIMA analizė
Maxima lt, Uab organizacijos analizė. Trumpai apie maxima lt, Uab. Valdymo struktūra. Organizacijos vadovai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos problemų įvardijimas. Maxima LT, Uab stateginės kryptys. Veiklos procesų valdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 25
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 13
Verslo planas pagal “Canvas” modelį
Verslo planas pagal “Canvas” modelį. “Drive&Go”. Idėja. “Drive&Go”- tai parduotuvė- kolonėlė. Klientų segmentai. Dėmesys skiriamas didelei klientų grupei su panašiais poreikiais ir problemomis. Vertės pasiūla. Ši parduotuvė- ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 27
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje
Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Pokyčių proceso samprata ir valdymas organizacijoje. Aktualumas. Problema, objektas, tikslas, uždaviniai. Pokyčių samprata. Pokyčių valdymas. Planuoti ir neplanuoti pokyčiai. Pokyčių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 03 29
Kompetencija
Kompetencija. Kompetencijos rūšys. Pagrindiniai kompetencijos modeliai. Kompetencija gali būti nagrinėjama trimis lygiais. Profesinė kompetencija. Socialinė kompetencija. Asmeninė kompetencija. Vadybinė kompetencija. Kompetencijos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 14
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai
Pokyčių diegimo fazės, strategijos ir modeliai. Samprata. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Pokyčio proceso fazės. Inicijavimas. Įgyvendinimas. Institucionalizavimas. Rezultatų fazė. Pokyčių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 01
Laiko planavimas skaidrės
9,5( 2 atsiliepimai )
Mūsų laiką “žudantys” veiksniai. Pagrindinės laiko valdymo klaidos. Pagrindiniai laiko planavimo metodai. Pareto principas. Laiko planavimo matrica. (eizenhauerio principas). Abc planavimas. Laiko parametrai. Laiko pasiskirstymas. Jums ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 25
Personalo mokymas ir kvalifikaacijos kėlimas
Personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo planas. Kaip formuojasi kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų mokymo poreikis?. Kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojų mokymas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo svarbą lemiančios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 02 06
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Vadybos mokslo raida Lietuvoje
Vadybos mokslo raida Lietuvoje. Vadovo asmeninio darbo organizavimas, racionalus darbo laiko panaudojimas, lankytojų priėmimas. Vadovo darbo priklausomybė nuo kolektyvo brandos. Informacijos reikšmė vadyboje, informacijos rūšys, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 18
F.Taylor vadybos principai
Mokslinio valdymo mokykla: f. Taylor vadybos principai. Susiformavo jav. Frederick w. Taylor. Amerikiečių mokslininkas. Mokslinio valdymo principai. Tikro vadybos mokslo sukūrimas. Darbininkų parinkimas moksliniais pagrindais. Mokslinis ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 05
Swot analizė
Uab paslaugų teikimo analizė. Bendra informacija apie įmonę. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo nutarta. Kaip įmanoma kokybiškiau dirbančią įmonę. Savo klientams uab “metalizacija” siūlo šias profesionalias paslaugas. Misija ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 13
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 01
Motyvavimas, jo svarba darbuotojų valdyme
Motyvavimas, jo svarba darbuotojų valdyme. Darbo tikslas Išanalizuoti motyvavimą. Motyvavimas. Motyvavimas – tai. Veiksniai, turintys įtakos motyvacijai. Vidiniai – iš asmens vidaus kylančios paskatos Išoriniai – tai. Motyvavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 26
Veiklos analizė Vilniaus duona
Uab „vilniaus duona“ veiklos analizė. Tikslas - išanalizuoti uab „ vilniaus duona“ valdymo praktiką. Didžiausia ir seniausia duonos kepykla šalyje. Uab „vilniaus duona“ darbuotojai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 03 23
Z karta
Z. karta. Z karta. Ypatumai, mąstymas. Z karta-Lietuvoje. KGOY (Kids Getting Older Younger) fenomenas. Darbas (perspektyva). Kas įtakoja šios kartos išskirtinumą? Asmeninės savybės. Kokiomis akimis pasaulį mato naujosios kartos vaikai? Z ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Grožio salonas skaidrės
Verslo idėja. Rinka ir konkurencija. Marketingas ir pardavimai. Valdymas ir darbuotojai. Galimybės ir rizika. Finansų planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 02 25
Komandinis darbas skaidrės
Grupinio darbo ir specialistų komandos organizavimo ypatumai. Grupė. Komanda. Grupės ir komandos sampratų skirtumai. Darbo grupių ir darbo komandų palyginimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Grupinio darbo nauda darbuotojams ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 03 17
Organizacija ir valdymas skaidrės
Kas yra organizacija? Kas yra valdymas? Koks turi buti vadovas? Darbo aplinka. Veiklos rezultatai. Organizacijos sėkmė. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialinė atsakomybė. Problemos tarp vadovo ir pavaldinio. Bendravimas ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2012 10 07
Valstybės tarnyba Lenkijoje
Valstybės tarnyba lenkijoje. Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Karjeros galimybės. Personalo atranka. Atlygis. Tarnautojų lavinimas. Išvados. Šaltiniai.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 06 08
Verslo vadyba. Pristatymas
Socialinų, ekonominių (taip pat ir gamybinių) sistemų valdymas. Profesinis parengimas. Teorinis mokymas. Bendrieji studiju krypties dalykai. Specialieji dalykai. Magistranturos studiju programa. Praktinis mokymas. Baigiamasis ziniu tikrinimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 18
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema