Vadybos dalyko paskaitų konspektas


Vadybos samprata, funkcijos ir raida. Vadybos samprata. Vadybos raida užsienyje ir Lietuvoje. Bendrosios vadybos funkcijos. Įmonių veiklos sąlygos ir kūrimo etapų realizavimas. Įmonė kaip sistema. Įmonės vidaus ir išorės aplinka. Įmonių klasifikavimas. Įmonių tipai ir jų steigimas. Įmonių valdymo metodai ir organai. Aprūpinimo organizavimas. Logistika Tiekimo organizavimas. Atsargų planavimas. Sandėlių organizavimas. Gamybos organizavimas. Gamybos proceso esmė ir gamybos organizavimo būdai. Paslaugų teikimo organizavimas. Inovacijų įdiegimo organizavimas. Inovacijų samprata. Inovacijų įdiegimo organizavimas. Pardavimų valdymas. Pardavimų valdymo samprata. Rinkos tyrimai. Įmonės tikslinė rinka. Pardavimų valdymas ir marketingo politika. Pagalbinių ir aptarnavimo procesų organizavimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Produkcijos kokybės kontrolės organizavimas. Veiklos planavimas. Veiklos planavimo tikslai. Įmonių strategijos formavimas. Įmonių strategijos įgyvendinimas. Verslo planas. Verslo finansavimo šaltiniai. Darbo organizavimas, normavimas ir įvertinimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo normavimas. Darbo įvertinimas. Apskaita ir kontrolė. Apskaitos organizavimo pagrindai. Kontrolė ir jos principai. Personalo vadyba. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų adaptavimas ir ugdymas. Darbuotojų valdymo metodai ir priemonės.


Šis konspektas parengtas pagal mašinų techninio eksploatavimo, elektros įrenginių techninės priežiūros, geodezijos ir žemėtvarkos, želdynų ir jų dizaino, agroverslų technologijų, informacinių sistemų inžinerijos studijų programas.

Konspekto tikslas yra suteikti studentams bendrą supratimą apie formalias ir neformalias, komercines ir nekomercines, mažas ir dideles įmones ir efektyvų jų valdymą.

Pagrindinis dėmesys skirtas respublikos ekonomikos problemoms, vadybos mokslo ištakoms, įmonei – kaip ekonominio proceso pagrindui, vadybos turiniui ir funkcijoms, valdymo organizavimui ir kitų temų analizei. Rengiant konspektą, buvo naudotasi daugeliu vadovėlių, monografijų, periodikos leidinių informacija.

Vadyba – tai mokslas, kuriuo siekiama optimaliai valdyti išteklius, siekiant norimo rezultato.

F. Taylor racionalizavo darbą. Buvo griežtai nustatytas darbo ir poilsio laikas. Didelis dėmesys buvo skiriamas darbininkų apmokymui. F. Taylor įvedė diferencijuotą darbo apmokėjimo sistemą. Iš dalies įvedamas funkcijinis valdymas.

Vadybos raida Lietuvoje. Vadybos vystymąsi Lietuvoje istoriniu požiūriu galima suskirstyti į tris etapus:

1920 – 1940 metai. Šis laikotarpis sutapo su klasikinių vadybos mokyklų formavimosi ir vystymosi laikotarpiu. Vadybos publikacijas, paskelbtas Lietuvos leidiniuose, derėtų skirti į dvi dalis – pasirodžiusias iki 1935 metų, kuomet į Lietuvą grįžo V. Graičiūnas, ir atspausdintas vėliau. Toks perskyrimas prasmingas todėl, kad po 1935 metų vadybos vystymuisi Lietuvoje esminę įtaką turėjo būtent V. Graičiūno veikla. Jis pirmasis pasaulyje savo straipsnyje ,,Organizacijos ryšiai” matematiškai įrodė optimalų vadovo tiesioginių pavaldinių skaičių. Jis išaiškino, kad tarp vadovo ir pavaldinio yra 3 rūšių ryšiai: asmeniniai, grupiniai ir kryžminiai tarp pavaldinių. Didėjant tiesioginių pavaldinių skaičiui šių ryšių skaičius didėja geometrine progresija, ir pasiekus tam tikrą pavaldinių skaičių vadovo darbas tampa nebeveiksmingas. Jo nuomone, ši riba yra 6 tiesioginiai pavaldiniai. 1938 m. jis įkūrė Lietuvoje mokslinę vadybos draugiją. Ši draugija rūpinosi, kad visos ūkinio gyvenimo sritys būtų griežtai racionalizuotos, remiantis visų dalyvių naudos principu. V. Graičiūno išvesta pavaldinių skaičiavimo matematikos formulė įtraukta į pasaulinę vadybos enciklopediją. Reikšmingų darbų tuo metu yra paskelbę P. Raulinaitis, S. Nacevičius, G. Galvanauskas, P. Lesauskis.

1990 – ir šiandiena. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, susidarė visiškai naujos vadybos mokslo ir praktikos vystymosi sąlygos. Vadybos tyrinėtojai ir praktikai įgavo galimybę giliau ir plačiau susipažinti su Vakarų šalių mokslininkų darbais. Susiformavo nauji studijų ir mokslo centrai. Vadybos mokslas ir studijos labai suaktyvėjo universitetuose. Juose sėkmingai vyksta aukštos kvalifikacijos vadybos specialistų rengimas, bazinės žinios perteikiamos ir kitų specialybių studentams. Nuolat stiprėja ryšiai su užsienio aukštosiomis mokyklomis.

Visuotinė kokybės vadyba. Nuo 1970 metų kokybės garantavimas suprantamas kaip įmonės filosofija, kai įmonės klientų norai traktuojami kaip pagrindinis uždavinys.

tikrinant gaunamų vertybių kiekį ir kokybę;

Visų šių elementų nutolimo nuo įmonės tvarka neturi įtakos jų poveikiui į įmonę. Be to, šie elementai tarpusavyje susiję.

Netiesioginio poveikio veiksniai gali veikti dvejopai: per tiesioginius veiksnius ir per aplinką, kurioje įmonė funkcionuoja. Prie netiesioginių veiksnių priskiriami technologiniai, demografiniai, ekonominiai, politiniai-teisiniai, kultūriniai-socialiniai ir tarptautiniai veiksniai.

Literatūroje pateikiamos labai skirtingos įmonių klasifikavimo schemos. Pagal įmonių funkcijas visuomenės gyvenimo požiūriu įmonės skirstomos į gamybines, komercines, finansines, gamybos infrastruktūros ir kt.

Pagal nuosavybės formą įmonės skirstomos į privataus kapitalo, akcinio kapitalo ir pajų, valstybinio kapitalo.

Pagal įmonių dydį įmonės skirstomos į mažas, vidutines, dideles ir labai dideles.

Pagal poreikių tenkinimą įmonės gali būti gamybos, verslo finansinių ir konsultacinių paslaugų, turizmo, mažmeninės prekybos, sveikatos ir švietimo paslaugų, pramogų paslaugų ir vietos paslaugų.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 196 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 91 puslapis (23632 žodžiai)
  • Kolegija
  • Karolis
  • Vadybos dalyko paskaitų konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Vadybos dalyko paskaitų konspektas. (2016 m. Birželio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-dalyko-paskaitu-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 01:05
×