Vadybos egzamino klausimai ir atsakymai


Vadybos konspektas.

Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovo ir pavaldinio santykių darna. Visuotiniškumas ar pliuralizmas. Individualizmas ar bendruominiškumas –. Konkretumas ar bendrumas –. Emocionalumas ar neutralumas –. Pasiekimų sukurta ar paveldėta reputacija –. Nuoseklumas ar sinchroniškumas –. Vidinė ar išorinė kontrolė –. Tinkamumo remontuoti rodikliai. Mechaniškai valdomose organizacijose. Organiškai valdomose organizacijose. Organizacijose , turinčiose mechaniškos ir organinės organizacijų tipo bruožų. Tinkama , objektyvi ir palyginama. Išsami ir naudinga informacijos.


f = a + b + c = n[(2n/2) + (n – 1)]

Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp linijinės ir funkcinės organizacijos valdymo struktūrų.

Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp funkcinės ir matricinės organizacijos valdymo struktūrų.

Matricinėje valdymo struktūra tai derinys funkcinės ir linijinės valdymo struktūros. Matricinėje valdymo struktūroje funkcinės struktūros sudaromos laikinai veiklai, o pagrindinei veikla atliekama pagal linijines struktūras.

Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp linijinės ir matricinės organizacijos valdymo struktūrų.

Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kokie yra pagrindiniai centralizavimo pranašumai ir trūkumai.

Žemesnio lygmens darbuotojai rečiau dalyvauja arba nedalyvauja priimant sprendimus – tai gali mažinti motyvaciją, skatinti neatsakingumą.

Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kokie yra pagrindiniai decentralizavimo pranašumai ir trūkumai.

1. Strategija – integruota veiklos vizija, kryptis bei metodas (ar pastarųjų visuma), kurio pagrindu įgyvendinama vizija, kryptingai siekiama užsibrėžtų veiklos tikslų.

​2. Struktūra - organizacijos struktūra, jos padalinių struktūros (jų tipai) ir ryšiai tarp pareigybių kiekvieno hierarchinio lygmens ir sąveikos tarp jų požiūriais.

​3. Sistemos – procedūros, procesai, būtini bet kokios organizacijos veiklos funkcijos užduoties operacijai atlikti, tame tarpe ir valdymui srautų informacijos, reikalingos operacijos vykdymui.

​4. Personalas – reikalingos personalo kompetencijos sritys ir kategorijos organizacijos veiklos specifikos, valdymo funkcijų ir hierarchinio pavaldumo požiūriais.

​5. Stilius – charakteristika būdų, kuriais vadovai nustato organizacijos veiklos tikslų prioritetus ir veikia siekdami šių prioritetinių tikslų.

​7. Vertybės – branduolys vertybių, įsitikinimų, sąlygojančių organizacijos gyvavimą bei organizacijos, kaip visumos, ir pastarosios darbuotojų lūkesčius. Vertybės formuoja savotišką organizacijos sąžinę ir nurodo organizacijos evoliucijos, veikimo kryptį kritiniais momentais ir laikotarpiais.

Identifikuojami elementų tarpusavio sąveikos rizikos šaltiniai ir(ar) konkretūs trukdžiai – gali būti kaip organizacijos esamos taip ir naujos (ar planuojamos, siekiamos) strateginės padėties požiūriais

Kietieji – tai darbiniai, profesiniai įgūdžiai. Surinkt stalą ir t.t.. Tie įgūdžiai, kurie išmokstami, įgyjami

Minkštieji – tai socialiiai ir sprendimų priėmimo įgūdžiai. Įgimti arba sunkiai ir ilgai įgyjami įgūdžiai.

Kokios yra penkios pagrindinės ir keturios paramos organizacijos veiklos pagal vertės grandinės analizės modelį? Pateikdami pavyzdžių apibūdinkite kiekvienos pagrindinės ir paramos veiklų turinį.

1.Identifikuoti kiekvienos pirmame etape pasirinktos veiklos sąnaudų struktūrą. Dėmesį būtina sutelkti ties pagrindinėmis veiklomis, tomis, kuriuos svarbiausiai lemia strateginę padėtį. Žinoma, reikia taip pat aiškiai atskirti investicijas nuo išlaidų;

2. Analizuoti pagrindinių veiklų sąnaudos (jų prigimtį) nustatant kiekvienos sąnaudų kategorijos kritinius veiksnius. Šiuos veiksnius siūloma skirstyti į:

Operatyvinio pobūdžio (vykdomieji) – susiję su organizacijos gebėjimais ne tik išsikelti sau ambicingus tikslus, bet ir veiksmingai įgyvendinti priimtus strateginius sprendimus.

1. svarstyti galimus pokyčius veiklose, siekiant mažinanti sąnaudas ir(ar) stimuliuoti vartotojo apsisprendimą pirkti nagrinėjamos organizacijos produktą;

2. nustatyti sąveikas tarp veiklų pridėtinės vertės grandinėje. Kuo sudėtingesnė veiklų sąveika pridėtinės vertės grandinėje tuo daugiau galimybių konkurenciniam pranašumui kurti, organizacijos stiprybėms vystyti (ir silpnybėmis stiprinti);

3. priimant sprendimą keisti strateginę organizacijos padėtį rinkoje, būtina atsižvelgti į konkurentų profilį ir jų galimą strateginės padėties dinamiką, ją galinčius lemti veiksnius. Šiuo požiūriu taip pat būtina panagrinėti bendrąjį galimą pelno potencialą nagrinėjamame ūkio sektoriuje, nustatyti pagrindinius rinkos dalyvius, formuojančius esamą pelningumo sandarą, jos galima dinamiką, ir ją lemiančius veiksnius

 • Vadyba Konspektai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Žygimantas
 • 15 puslapių (4191 žodis)
 • Universitetas
 • Vadybos konspektai
 • Microsoft Word 4152 KB
 • Vadybos egzamino klausimai ir atsakymai
  10 - 3 balsai (-ų)
Vadybos egzamino klausimai ir atsakymai. (2017 m. Birželio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadybos-egzamino-klausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:49