Vadybos egzo konspektas


Kas yra valdymas. Kas yra vadyba. Kokių įgūdžių reikia aukščiausio lygio vadovams. Apie ką pastoviai galvoja vadovai ir pavaldiniai ? Vadovai. Paaiškinkite aplinką , kurioje vadybos teorija susiformavo pirmiausia. Apibūdinkite , kuo teorija gali būti naudinga. Mokslinio valdymo mokykla , klasikinės organizacijos teorijos mokykla , bihevioristinė mokykla bei vadybos mokslo mokykla. Istorinis kontekstas , kuriame susiformavo sisteminis , atsitiktinumų bei dinamiškų santykių požiūriai vadybos teorijoje. Apibūdinkite planavimo funkcijos svarbą organizacijoje. Pristatykite planavimo žingsnius , planų tipus. Parodykite strategijos sampratos raidą. Apibrėžkite organizacijos tikslų naudingumą. Skirkite strateginius planus nuo operatyvinių. Išreikškite strategiją kaip išsamų organizacijos krypties apibūdinimą. Paaiškinkite organizacinio projektavimo sprendimų paskirtį. Apibūdinkite loginius ryšius tarp darbo pasidalijimo , struktūrinių grandžių formavimo , hierarchijos ir koordinavimo. Apibrėžkite organizacijų mažinimą 4 organizacinio projektavimo sudedamųjų dalių terminais. Organizacinių valdymo struktūrų privalumai. Priežastys dėl ko gyvuoja neformalios organizacijos. Nurodykite valdžios ir galios skirtumus. Paaiškinkite , kaip galios panaudojimas susijęs su žmonių kultūros istorija. Išvardinkite 5 galios šaltinius. Aptarkite 2 požiūrius į valdžią. Yra du požiūriai klasikinis ir pritarimo. Palyginkite linijinę , patariamąją ir funkcinę valdžią. Linijinė valdžia. Funkcinė valdžia. Patariamoji valdžia. Delegavimo privalumai. Palyginti pagrindinius požiūrius į darbo projektavimą. Mechanistinis. Apibrėžkite terminą “ planuotas pokytis ”. Kurto Lewin jėgos lauko teorijos koncepcijos. Išvardykite 3 planuoto pokyčio tipus. Apibrėžkite terminą ‘ organizacinis vystymas ”. Plačiausiai naudojami organizacinio vystymo būdai. Skirtumai tarp inovacijų ir kūrybiškumo.

Kokių įgūdžių reikia aukščiausio lygio vadovams?

Apie ką pastoviai galvoja vadovai ir pavaldiniai? Vadovai: apie laiką ir žmonių santykius;

Pavaldiniai: apie darbo tikslus, kaip juos įgyvendinti ir apie atlygį.

Paaiškinkite aplinką, kurioje vadybos teorija susiformavo pirmiausia. Apibūdinkite, kuo teorija gali būti naudinga.

Istorinis kontekstas, kuriame susiformavo sisteminis, atsitiktinumų bei dinamiškų santykių požiūriai vadybos teorijoje.

Žingsniai: 1.Organizacijos vizijos nustatymas; 2. Organizacijos misijos suformulavimas; 3. Dabartinės situacijos analizė; 4. Strateginių tikslų nustatymas; 5. Taktinių tikslų nustatymas; 6. Operatyvinių tikslų nustatymas; 7. Veiklos plano rengimas;

Etapai: Strateginiai (ilgalaikiai) planai (siekia 10 m.) Taktiniai (vidutinės trukmės) planai (1-5 m.) Operatyviniai (trumpalaikiai) metiniai, ketvirtiniai, mėnesiniai, savaitiniai planai.

1) Laiko horizontas – strateginiai planai siekia kelerius metus ar net dešimtmečius, o operatyviniai – metus.

16. Apibūdinkite loginius ryšius tarp darbo pasidalijimo, struktūrinių grandžių formavimo, hierarchijos ir koordinavimo.

17.

Jų privalumai: Funkcinės org.: 1. mažoms įmonėms leidžia efektyviai panaudoti išteklius.; 2.Funkcinė struktūra leidžia lengviau kontroliuoti. 3. Funkcinių padalinių specialistai yra aukštos kvalifikacijos. Sparčiai auga šių specialistų profesionalumas; 4. Darbo paskirstymas pagal funkcijas sąlygoja darbo našumo didėjimą; 5. Galimas vertikalusis valdymo funkcijų koordinavimas; 6. Funkciniuose padaliniuose galima efektyviau vykdyti inovacinę veiklą;

Produkto/rinkos org.: 1. Paslauga/produktas priartinamas prie vartotojo; 2. palengvinamas vadovavimas; 3. lengviau paruošti personalą. 4. Galima sukoncentruoti visos veiklos sugebėjimus ir žinias tam tikro produkto gamybai ir marketingui vienoje vietoje, vadovaujant vienam asmeniui, ir dėl to tampa lengviau koordinuoti bei gauti aukštus įmonės veiklos rezultatus; 5. Palengvėja centrinis valdymas, nes divizijų vadovai turi didesnius įgaliojimus veikti; 6. Pagerėja sprendimų kokybė ir operatyvumas, nes sprendimai, priimami divizijų lygiu, yra arčiau vyksmo vietos; 7. Aiški atsiskaitomybė; 8. Divizijų valdymo rezultatus galima įvertinti pagal atitinkamos divizijos pelną arba nuostolius.

Matricinės org.: 1. Valdžios decentralizuotumas leidžia programų vadovams savarankiškai priiminėti sprendimus; 2. Organizacijos lankstumas, galimybė sukurti laikinas grupes, leidžia operatyviai reaguoti į rinkos pokyčius; 3. Galimybė koordinuoti įmonės veiklą horizontaliai pagal atskirų projektų vykdymą; 4. Galimybė koordinuoti įmonės veiklą pagal funkcinius padalinius; 5. Efektyviai panaudojami kvalifikuotų specialistų žinios ir sugebėjimai. 6. Motyvacijos didėjimas, dirbdami prie projektų darbuotojai labiau įsitraukia į veiklą

21. Paaiškinkite, kaip galios panaudojimas susijęs su žmonių kultūros istorija.

22. Išvardinkite 5 galios šaltinius. 1)Atsilyginimo galia (Jėga atsirandanti dėl to, kad vienas žmogus (darantis įtaką) turi galimybę atsilyginti kitam (kuriam daroma įtaka) už įvairius įvykdytus nurodymus.);2)Baudimo galia(įtaką darančio asmens galimybė nubausti);3)Formalioji galia (kai pavaldinys pripažįsta, kad įtaką darantis asmuo turi teisę tam tikrose ribose daryti įtaką. Tai reiškia, kad pavaldinys turi pareigą pripažinti šią jėgą) ;4) Ekspertinė galia(pagrįsta suvokimu, kad darantis įtaką žmogus turi tam tikrų specifinių žinių, kurių veikiamasis neturi. Kai mums ką pasako gydytojas, mes pripažįstame jo ekspertinę jėgą.);5) Patrauklumo galia (pagrįsta tuo, kad veikiamasis nori būti panašus į veikiantįjį ar susitapatinti su juo.)

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (3152 žodžiai)
  • Kristina
  • Vadybos egzo konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Vadybos egzo konspektas. (2015 m. Spalio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-egzo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 19:05
×