Vadybos funkcija planavimas


Vadybos skaidrės. VADYBOS FUNKCIJOS planavimas organizavimas vadovavimas kontrolė. Planavimas. Senovės vikingai sakė “Gero jūreivio laivas plaukia ten. „Nėra vienintelės, visuotinai priimtos strategijos sampratos. PLANAVIMAS – yra organizacijos tikslų ir uždavinių formavimas bei priemonių ir kelių. PLANAVIMAS – yra organizacijos valdymo rezultatyvumo garantas. Planavimas kaip savarankiškas procesas atitinkama metodologija ir principai planavimo organizavimo sistema formalizuotas. Planavimo formalizavimas - visi planavimo proceso žingsniai yra griežtai aprašyti procedūromis ir taisyklėmis. Priklausomai nuo tikslo. Planai skiriasi planavimo objektu sprendžiamais uždaviniais pradiniais duomenimis. Visų rūšių planų sudėtį. Planavimo etapai. Tikslų nustatymas. SSGG (SWOT) analizė Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės. Strateginiai >. Planų hierarchija. STRATEGIJA – išvertus iš graikų kalbos – generolo mokslas. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių ? Strateginiai planai nuo operatyvinių skiriasi 3 pagrindiniais aspektais. APIMTIS Strateginiai planai apima labai plačią organizacinių veiklų skalę. DETALUMO LYGIS Dažnai strateginiai planai suformuluojami paprastais ir bendrais terminais. Sisteminti planus galima. Planų sistemos. FORMALIZUOTUMAS ir trukmė nebūtinai visi planai turi būti užrašyti. FORMALIZUOTŲ PLANŲ privalumai priemonės planuojamos racionaliau ir sistematiškiau planai suprantamesni vykdytojams. Didesnė tikimybė. PAGAL PATEIKIMO FORMĄ aprašomojo pobūdžio rodiklių suvestinės darbo planai. APRAŠOMOJO POBŪDŽIO PLANAI laisva forma apibūdinama kas, kada numatoma padaryti. RODIKLIŲ SUVESTINĖS kai reikia nurodyti daug planuojamos veiklos parametrų. DARBO PLANAI dažniausiai pateikiami lentelių forma. Pagal kūrimo periodiškumą vienkartiniai pastovūs. Vienkartiniai planai įvairios laiko trukmės planai. PROGRAMA – vienkartinis planas, apimantis gana įvairių veiklų ratą. PROJEKTAI – mažesnės atskiros programos dalys. Vienkartinis planas nurodo esminius etapus. SĄMATOS- finansinių išteklių. PASTOVŪS PLANAI - iš anksto priimti sprendimai Pastovūs planai rengiami. Planavimo principai. Siekimas. Siekimas didžiausio vadybinio ir ekonominio efektyvumo – siekimas PELNO maksimizavimo. PRIPAŽINTI rinką kaip gamybos reguliatorių Organizacija gali ir bankrutuoti. PLANŲ MOKSLIŠKUMO principas planavimas pagrįstas pasiūlos ir paklausos tyrimu. Planų kompleksiškumas vieninga planų sistema, funkcijos, terminai, vykdytojų požiūriai. Planų mobilumas/lankstumas alternatyvus planavimas. P


Planavimas kaip savarankiškas procesas: atitinkama metodologija ir principai planavimo organizavimo sistema formalizuotas.

Priklausomai nuo tikslo ir laikotarpio veiksmų planai gali būti: strateginiai einamieji metiniai (dvimečiai) – taktiniai operatyviniai.

Visų rūšių planų sudėtį, turinį ir pateikimo formą lemia šie veiksniai: veiklos sritis veiklos sudėtingumas veiklos apimtys realios parengimo ir įgyvendinimo galimybės.

SISTEMINTI PLANUS galima pagal įvairius kriterijus: pagal formalizuotumą ir formą pagal kūrimo periodiškumą pagal trukmę pagal planavimo objektus.

Didesnė tikimybė, kad planai bus laiku įgyvendinti išvengiama spontaniškumo ir emocionalumo visiems aiški forma.

DARBO PLANAI: dažniausiai pateikiami lentelių forma, kuriose nurodomi numatomi darbai, terminai, reikalingi ištekliai, vykdytojai,...

Planų mobilumas/lankstumas: alternatyvus planavimas; nes nuolat kinta aplinkos ir vidaus sąlygos.

INFORMACIJOS PATIKIMUMAS: planavimas yra rezultatyvus, kai jis remiasi patikima informacija. INFORMACIJOS KOKYBĖ apsprendžia planuojamo periodo trukmę ir planavimo kokybę.

ORGANIZACIJOS NARIŲ DALYVAVIMAS PLANAVIME: pageidautina, kad organizacijos nariai kaip galima daugiau dalyvautų planavimo procese.

ATSKIROS VEIKLOS SRITYS: ūkinė veikla, (pagrindinis uždavinys - pelno gavimas) socialinė veikla, (darbo apmokėjimo politika, saugių darbo sąlygų sukūrimas, darbuotojų rengimas, kvalifikacijos kėlimas,...).

Bendru atveju organizacijos veiklos planavime išskiriamas: MATERIALINIS ir PINIGŲ LYGIS.

MATERIALINIS LYGIS aprūpinimo medžiagomis, energija, personalo, investicijų, planavimas produkcijos gamybos ir pardavimo planavimas pasisekimo (pardavimų apimties, kaštų, pelno, rentabilumo) planavimas.

PINIGŲ LYGIS ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įdėjimų planavimas kredito planavimas pinigų srauto balanso.

  • Vadyba Skaidrės
  • 2014 m.
  • Sandra
  • 50 puslapių (936 žodžiai)
  • Vadybos skaidrės
  • MS PowerPoint 136 KB
  • Vadybos funkcija planavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Vadybos funkcija planavimas. (2014 m. Lapkričio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadybos-funkcija-planavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:06