Vadybos koliokviumo konspektas


Vadybos konspektas. Konspektas vadyba moksline prasme –. Vadyba praktine prasme. Vadybos studijų būdai. Struktūrinis objektinis. Procesinis funkcinis. Vadybos objektai ir sritys kryptys. Pagrindinis vadybos tikslas. Pagrindinės vadybos valdymo funkcijos. Organizavimas - tai. Kontrolė - tai. Vadyba kaip profesija. Valdymo personalo klasifikavimas vadovai. Kodėl organizacijas reikia valdyti? Nes organizacijos. Sudėtinės sėkmės dalys yra. Išliekamumas. Rezultatyvumas ir efektyvumas. Ištekliai resursai , gamybos veiksniai. Įmonės , kaip organizacijos , samprata. Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija , nes. Įmonė verslo organizacija. Įmonės produkcija prekė. Organizacijų funkcijų visuomenės gyvenimo aspektu. Organizacijų funkcijų visuomenės gyvenimo aspektu Gamybinės. Politinės partijos. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Ūkinė bendrija. Ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Gali steigti keli fiziniai ar juridiniai asmenys. Akcinė bendrovė ab. Akcijos savininko teisės turtinė. Valstybės ir savivaldybių įmonės. Susivienijimo tipo organizacijos Kartelis. Tiesioginio poveikio aplinka mikroaplinka. Tiesioginio poveikio aplinką sudaro veiksniai , kurių poveikis dažnas ir tiesioginis. Pirkėjai , konkurentai pardavimo tarpininkai , tiekėjai , pakaitalai. Netiesioginio poveikio aplinka makroaplinka. Valstybės technologijų politika. Bankroto priežastys. Reorganizavimas – tai įmonės pertvarkymas be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas jungiant galimas. Reorganizavimas skaidant galimas. Kai įmonė pertvarkoma keičiant jos rūšį. Įmonių likvidavimas. Įmonės likvidavimas savo noru. Įmonės bankrutavimas. Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo verslo įmonei gali pateikti. Kreditoriai. Savininkai , akcininkai. Įmonės administracijos vadovas. Valstybinės ar savivaldybės. Valstybinė darbo inspekcija. Iškėlus bankroto bylą. Vadybos mokslo raida. Ikimokslinė vadyba. Sun Tzu. Mokslinė klasikinė vadyba Mokslinio valdymo teorija. Gantt ,. Bei. Gilbreth. Mokslinio valdymo teorija JAV inžinierius Frederikas Taylor 1856 Frankas 1868 1924 ir Lilian 1878 1972 Gilbreth. Darbo metodus.Fordas įvedė 8 val. Darbo dieną , jo įmonėse buvo sudarytos geros darbo sąlygos. Henry. Gantt 1861 Operatyvaus darbų planavimo metodus –. Administracinio mokslo teorija Henris Fayol. Fajolis 1841 Šių aspektų pagrindu suformuluota 14 valdymo principų. Weber grynoji biurokratija.


1. krypties, tikslų ir uždavinių numatymu, planavimu, kaip siekti pažangos ir tikslų;

2. turimų išteklių (žmonių, laiko, medžiagų) organizavimu, kad racionaliu būdu būtų pasiektas tikslas;

3. kontroliavimu, t.y. laimėjimų, atsižvelgiant į planą, įvertinimu ir, jeigu reikia, taisymu.

2. Procesinis-funkcinis atspindi kiekvieno objekto vadybos procesui būdingas bendrąsias vadybos funkcijas.

VADYBOS OBJEKTAI IR SRITYS/KRYPTYS: Verslo, personalo, projektų, laiko, savęs, žinių, kokybės, reklamos, transporto, pramonės įmonių vadybos.

PAGRINDINĖS VADYBOS (VALDYMO) FUNKCIJOS: planavimas, organizavimas, apskaita ir kontrolė, vadovavimas.

Skiriami du požiūriai: 1. multifunkcinis - remiasi tradicinėmis valdymo funkcijomis: planavimu, organizavimu, kontrole. 2. monofunkcinis - aiškinimo būdas apsiriboja sprendimo priėmimo funkcija.

1. tikslai neišplaukia iš atskirų jos narių tikslų ar poreikių. 2. disponuoja ištekliais ir juos transformuoja. 3. turi tarpusavio ryšius su išorine aplinka. 4. jose darbai yra paskirstomi, kas užtikrina aukštesnį darbo našumą.

ORGANIZACIJOS IŠTEKLIAI: žaliavos (medžiagos), žmogiškieji, pinigai ir realusis kapitalas, technologija, informacija/žinios.

Akcijos savininko teisės: turtinė: gauti dividendus; gauti dalį AB turto ją likvidavus. neturtinė: balsavimo teisė.

5. valstybinė darbo inspekcija tuo atveju, kai išaiškėja atlyginimo įsiskolinimas darbuotojams daugiau kaip už 2 mėnesius.

G. Miunstbergas įkurė gamybos psichologų mokyklą. Suformuluojami pagrindiniai principai, pagal kuriuos žmonės parenkami vadovaujančioms pareigoms.

1. Sisteminis požiūris - pažiūra į bet kokį nagrinėjamą objektą kaip sistemą (suprantamas kaip mąstymo būdas).Sistemų tipai : Fizines, biologinės, socialenės.

Misija nusako organizacijos egzistavimo priežastis. Tai yra organizacijos veiklos loginis pagrindas, pagrindinis tikslas, pateisinantis jos buvimą.

Strateginė analizė - Išorinė aplinka (PEST) – tai veiksniai, egzistuojantys už organizacijos ribų ir galintys vienokiu ar kitokiu būdu daryti įtaką jos veiklai. Vidinė aplinka – tai veiksniai egzistuojantys pačioje organizacijoje, svarbiausia yra identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias savybes, nes tai leidžia geriau suprasti ir realizuoti organizacijos paskirtį kaip misiją.

SWOT analizė : išoriniai veiksniai, kurie atsiras artimoje ateityje- galimybės ir grėsmės, vidiniai veiksniai, egzistuojantys dabar, šiuo metu – stiprybės, silpnybės.

Strateginės alternatyvos : Ribotas augimas – būdinga tai, kad tikslai nustatomi įvertinus pasiektą lygį. Tai lengvas, patogus, mažiausiai rizikingas veikimo būdas, Augimas – įgyvendinama žymiai padidinus trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, lyginant su praeitais metais. Taikoma dinamiškose, greitai besivystančiose šakose. Mažinimas – būdinga tai, kad tikslas nustatomas mažesnis už pasiektą praeityje.

Strateginio plano įgyvendinimas - Strategijai realizuoti naudojami konkretesni, vidutinės trukmėssu artimiausiais tikslais planai(dar vadinama taktika) (1 iki 5metų). Taktiką rengia viduriniosios grandies vadovai

Pagrindiniai kiekvieno plano komponentai yra: politika - bendras veiksmų ir sprendimų valdymas., procedūros– tai aprašyti veiksmai, kurių reikia imtis nurodytoje situacijoje, pasižymintys nuoseklumu, taisyklės - tiksliai ir smulkiai nurodo, ką reikia daryti kiekvienos specifinės situacijos atveju.

Įmonės planavimo sistemą įtakoja: Įmonės dydis, Įmonės specializavimo lygis, Valdymo specialistų kvalifikacijos ir nuostatos, Informacijos apdorojimo metodo

Kolektyvo suaktyvinimas: 1.Bendradarbiai skatinami pateikti darbo gerinimo pasiūlymus iš tiesioginio darbo, planavimo ir kt. sričių. 2.pagrindinės idėjos ir kryptys suformuluojamos aukštesniu lygiu, pirminiai skaičiavimai pateikiami padaliniams svarstyti, atsižvelgiant į jų pasiūlymus, planas koreguojamas

Verslo planas- tai dokumentas, kuriame pateikiama naujo verslo sumanymo esmė, verslo esamoji padėtis, numatomi įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai.

Situacijos įspėjančios apie galimas problemas: Nukrypimas nuo ankstesnės patirties, Nukrypimas nuo plano, Kiti žmonės vadovui sukelia problemų, Konkurentų veikla.

  • Vadyba Konspektai
  • 2014 m.
  • Zygis
  • 14 puslapių (4043 žodžiai)
  • Vadybos konspektai
  • Microsoft Word 599 KB
  • Vadybos koliokviumo konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Vadybos koliokviumo konspektas. (2014 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadybos-koliokviumo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:53