Vadybos konspektas (4)


Kokias žinote pagrindines vadybos mokyklas ir mokyklų atstovus. Fordas ,. Fajolis. Simonas , Ch. Barnardas. Kokius žinote vadybos mokslo istorinius atsiradimo raidos etapus. Darbo proceso dalyvis. Darbo proceso dalyviai – grupė žmonių. Specializavimasis valdymo veikloje. Pagal veiklos turinį skiriami. Pagal sprendimo priėmimo pobūdį. Pagal vadybos subjektą. Tikslų analizė ir sisteminimas. Tikslų realumo patikrinimas. Ekonominių tikslų ir egzogeninės moralės derinimas. Ekonominių tikslų ir endogeninės moralės derinimas. Ekonominių tikslų ir etiškos moralės derinimas. Etinių – moralinių tikslų ir ekonominių sąlygų derinimas. Nepakankamas tikslų realizavimas. Pamatavimo galimybių nebuvimas. Abipusio intereso stygius. Konfliktai su kitais. Tikslų panaudojimas kaip bausmė. Gamybinis tikslas –. Pagal planavimo sprendimų turinį. Pagal planuojamą periodą. Pagal veiklos trukmę ir periodiškumą. Pagal pateikimo formą. Organizacijos vystymo planai. Mokslinių tyrimų planai. Organizacijos dydžio Organizacijos specializavimo lygio Planavimo , valdymo specialistų kvalifikacijos Informacijos apdorojimo metodo Normatyvinės bazės. Nenutrūkstamas veiklos proceso užtikrinimas Racionalus operacijų specializavimas ir kooperavimas Paruošiamųjų darbų atlikimas laiku Darbų kokybės užtikrinimas Darbų saugos garantavimas. Darbo objekto valdymo padalinys. Darbo priemonių valdymo padalinys. Darbuotojų valdymo padalinys. Finansų valdymo padalinys. Informacijos valdymo padalinys. Pagal veiklos specifiką. Pagal santykį su gamybą. Pagal valdymo lygį. Vidiniai ir išoriniai. Intelektiniai ir regresyviniai. Materialinės motyvavimo priemonės Piniginės. Psichologinės motyvavimo priemonės. Būdų ir grupių prioritetų nustatymas. Darbuotojų norų , poreikių ir organizacijos galimybių derinimas.


Tikslų realumo patikrinimas (vertinimas) – numatomi ištekliai ir atsakingi vykdytojai, nustatomi laiko terminai, kontrolės formos bei prioritetai.

Ekonominių tikslų ir egzogeninės moralės derinimas – egzogeninės moralės normos – suformuluotos visuotinės sąmonės.

Ekonominių tikslų ir endogeninės moralės derinimas – endogeninė moralė (žmogaus baimė, gėda, nepasitikėjimas savimi)

Ekonominių tikslų ir etiškos moralės derinimas – vadovautis aukščiausiais moralės reikalavimais.

Neapibrėžtas laikas – tikslai turi turėti laiko ribas, jas būtina nuolat peržiūrėti.

Pamatavimo galimybių nebuvimas – tikslus būtina išreikšti pamatuojamomis reikmėmis, nes negalima nustatyti laimėjimų ir nuostolių.

Konfliktai su kitais – organizacijos, padalinių tikslai dažna supriešina grupes, organizacijas.

Informuotumo stoka – kuo didesnė organizacija, tuo prasčiau pateikiama informacija.

2.Pagal planuojamą periodą: perspektyvinis planavimas (apima ilgesnį kaip 5 m. periodą. Numatoma ilgalaikė strategija. Vidutinės trukmės planavimas ( apima 1-5 metų periodą). Einamasis planavimas (apima 1 m. periodą, sudarant pusmečio, ketvirčio, mėnesio, savaitės ir dienos planus).

Pagal laikotarpį: ilgalaikiai (daugiau nei 5 metai), vidutiniai (nuo 1 iki 5 metų, sudaromi vykdyti veiklą viduriniame arba žemesniame organizacijos padalinių lygmenyje), trumpalaikiai (adresuoti žemesniosios grandies vadovams, sudaromi metams ir trumpiau), nenumatytų atvejų (nustato alternatyvias veiksmų krytis, siekiant prisiderinti prie galimų sąlygų ateity).

Organizacijos vystymo planai: funkcijų paskirstymo, gamybos diversifikacijos, įsigijimų ir susijungimų. Atsako aukščiausio lygio vadovai (direktorių valdyba, stebėtojų taryba, generaliniai direkroriai)

Mokslinių tyrimų planai: fundamentalių tyrimų, naujų gaminių tyrimas ir ruošimas, rinkos tyrimų. Atsako aukštesnysis lygis (veiklos sričių vadovai, skyrių vadovai, departamentų vadovai, krypčių direktoriai)

Organizaciniai uždaviniai – visi uždaviniai, kurių neišsprendus būtų neįmanomas gamybos ar paslaugos teikimo procesas: reikalingos bazės sukūrimas, aprūpinimas gamybos ištekliais;

Gamybiniai uždaviniai – tiesiogiai susiję su gamybos ar paslaugos procesu, kokybiškos produkcijos gamyba ar paslaugų teikimu.

Socialiniai uždaviniai – jų išsprendimas didina darbo našumą, suinteresuotumą darbu, teisingą darbo apmokėjimo sistemos sukūrimą, saugaus darbo užtiktinimą.

Darbo priemonių valdymo padalinys. Tikslas – aprūpinti gamybą visomis darbo priemonėmis, numatytomis kiekvienai operacijai, pasiekti numatytą darbo našumą ir produkcijos kokybės lygį.

Finansų valdymo padalinys. Tikslas – aprūpinti organizaciją finansiniais ištekliais, reikalingais jos plėtrai ir veiklai. Rūpinasi pajamų ir išlaidų apskaita bei analize, laiku organizuoti atsiskaitymus.

Informacijos valdymo padalinys. Tikslas – laiku aprūpinti informacija kitus padalinius. Rūpinasi, kad laiku ir gerai būtų perduota fiksuota informacija.

Funkcinė – už atskiras funkcijas atsakingi atskiri vadovai. Privalumai - pasiekiamas didelis valdymo darbų pasidalijimas. Trūkumai – didelėje organizacijoje gali susidaryti ilga valdžios grandinė.

Štabinė – mišri stuktūra, turinti ir linijinės, ir funkcinės valdymo savybių. Būdingas ryškus vienvaldiškumas, linijiniams vadovams sprendimus padeda parengti specialistai, suburti į padalinius – štabus. Privalumai – galimybė panaudoti įvairių specialistų paslaugas, išlaikomas vienvaldiškumo principas. Trūkumai – sudėtingesnė veiklos koordinacija, štabinis personalas neatsakingas už galutinius sprendimus.

Matricinė – derinama vertikalioji funkcinė ir horizontalioji – daiktinė struktūros. Privalumai – pasiekiamas organizacijos lanktumas, efektyvus padalinių koordinavimas. Trūkumai – sudėtingumas, darbuotojai turi 2 ir daugiau vadovų, galima kova dėl valdžios.

Psichologinės motyvavimo priemonės – darbo įvertinimas, sprendimų priėmimo laisvė, padėkos raštai, kvalifikacijos tobulinimas, palankus psichologinis klimatas, pasitikėjimas ir atsakomybė.

Ekonominiai (tiesioginiai) - vienetinis darbo užmokestis, premijos už racionalius siūlymus, priemoka už stažą, priemoka už kvalifikaciją. Netiesioginiai – maitinimas už mažesnes kainas, kategorijos pakėlimas, perkeliama į aukštesnes pareigas.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (4988 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laurynas
  • Vadybos konspektas (4)
    10 - 3 balsai (-ų)
Vadybos konspektas (4). (2016 m. Gruodžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-konspektas-4.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:34
×