Vadybos konspektas klausimai atsakymai


Delegavimo privalumai. Verslo vadyba klausimai ir atsakymai. Vadybos atsakymai. Vadyba klausimai. Apibudinkite vadyba kaip sistema. Vadybos klausimai ir atsakymai. Kodel pavaldiniai nenori priimti igaliojimu. Vadyba organizavimas atsakymai. Vadybos egzaminas testas. Vadyba atsakimai.

Kokias žinote pagrindines vadybos mokyklas ir mokyklų atstovus? Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinė vadybos mokykla. Kokius žinote vadybos mokslo istorinius atsiradimo raidos etapus? Išvardinkite ir apibūdinkite vadybos funkcijas. Išvardinkite ir apibūdinkite vadybos principus. Išvardinkite ir apibūdinkite vadybo metodus. Kokias žinote pagrindines tikslų klasifikacijas ( išvardinkite ir apibūdinkite tikslų rūšis)? Kokius žinote tikslų formavimo etapus? Kokius žinote tikslų nustatymo principus? Kokius žinote tikslų nustatymo trūkumus? Nubrėžkite tikslų piramidę ir pateikite tikslų pavyzdžių. Tikslų reikšmė. Kokius žinote planavimo uždavinius? Kokias žinote pagrindines planavimo rūšis (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote planų rūšis (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote planų sistemos rūšis (išvardinkite ir apibūdinkite)? Nuo kokių veiksnių priklauso planavimo organizavimas? Planų reikšmė. Kokius žinote organizavimo principus (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokie uždaviniai lemia organizavimo paskirtį (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote padalinių rūšis (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote darbuotojų klasifikacijas (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote organizacines valdymo struktūras (išvardinkite ir nubrėžkite)? Kokius žinote darbuotojų veiklos motyvus (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote darbuotojų motyvavimo priemones (išvardinkite ir apibūdinkite)? Materialinės motyvaavimo priemonės. Kokius žinote darbuotojų motyvavimo būdus (išvardinkite ir apibūdinkite)? Individualūs. Kokias žinote problemas, kuriant darbuotojų motyvavimo sistemas? Kokius žinote vadovavimo pricipus (išvardinkite ir apibūdinkite. Kokius žinote vadovavimo stilius (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokius žinote asmeninio vadovavimo stiliaus formavimosi veiksnius (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokius žinote įgaliojimų delegavimo privalumus ir kliūtis (išvardinkite ir apibūdinkite)? Delegavimo privalumai. Kokias žinote priežastis kodėl pavaldiniai nenori priimti įgaliojimų (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote priežastis kodėl vadovai nenori perduoti įgaliojimų (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokius žinote efektyvaus delegavimo principus ( išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokias žinote kontrolės funkcijas (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokius žinote kontrolės organizavimo principus (išvardinkite ir apibūdinkite)? Kokius žinote kontrolės proceso elementus (išvardinkit

Ikeliami vadybos klausimai ir atsakymai. Tikiuosi, jei turėsit medžiagos kitiem egzam, lygiai taip pat pasidalinsit su grupe!.

Kokias žinote pagrindines vadybos mokyklas ir mokyklų atstovus? 1) ikimokslinė vadybos mokykla-č. Bebidžas. Knyga: mašinų ir gamybos ekonomika . Analizuota darbo organizavimo problemos ir mašinų reikšmė gamyboje. P. Ouvenas popieriaus fabrike bandytas sukurti savitas valdymas. Už geresnį darbą mokėjo daugiau, šalino konfliktus tarp darbuotojų ir darbdavių. Atsirado poreikis sukurti valdymo sistemą.

2) klasikinė vadybos mokykla- f. Teiloras darbo organizavimo teorija ir pagr. Principai: vieno geriausio atlikimo būdo suradimas, mokslinis vykdytojų parinkimas, finansinis jautrumas, atsakomybės pasidalijimas. G. Gantas-specialus grafikas,kuriame kiekv darbininkas galėjo pamatyti darbo rezultatus ir uždarbio dydį. F. Džilbertas-chronometražo atradėjas. H. Fordas-vertikali visos organizacijos struktūra, įvesta h darbo diena, gerinamos darbo sąlygos. A. Fajolis. Veikalas: bendra ir gamybinė administracija . Išskirtos valdymo funkcijos-nustatyti veikimo programą, valdyti ir komanduoti, derinti, kontroliuoti.

3)žmogiškųjų santykių vadybos mokykla- išsiskyrė pagr. Kryptys: tyrinėjo poreikius ir troškimus, darbuotojų ir vadovavimo stilius, analizavo žmonių problemas organizacijoje. A. Maslovas. Poreikių piramidė: saugumo ir fiziologiniai (pirminiai); socialinio priklausomumo, pagarbos ir saviraiškos (antriniai). D. Maklilandas. Poreikių struktūra-3 esminės grupės: valdžios, sėkmės ir priklausomumo poreikiai.

4) kiekybinių metodų mokykla- i. Fon noimanas, a. Minkovskis-matematinio programavimo metodai. Matematikos modelių, skaičiavimo technikos ir informacinių sistemų taikymas valdymo situacijoms, problemoms spręsti ir vykdymui kontroliuoti. 5) šiuolaikinė vadybos mokykla- empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris). Nagrinėjama įv veiklos sričių valdymo praktika, ieškoma tipinių situacijų.

Kokius žinote vadybos mokslo istorinius atsiradimo raidos etapus? 1) darbo proceso dalyvis-vienas žmogus, vykdantis gamybinę veiklą; 2) darbo proceso dalyviai-grupė žmonių, turinčių bendrą tikslą (darbas nėra padalintas; gamybinė ir valdymo veiklos yra sujungtos); 3) vykstant darbo pasidalijimui atsiranda poreikis veiklos, užtikrinančios individualių, pažangų veiklos derinimą. Atsiranda vadovai; 4) specializavimasis valdymo veikloje.

Išvardinkite ir apibūdinkite vadybos funkcijas. Tikslų formavimas (organizacijos veiklos orientyrai vertinimo kriterijai, kuriems pasiekti nukreipta visa org.

  • Vadyba Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2011 m.
  • 12 puslapių (7041 žodžiai)
  • Gintare
  • Vadybos konspektas klausimai atsakymai
    10 - 1 balsai (-ų)
Vadybos konspektas klausimai atsakymai. (2011 m. Gruodžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-konspektas-klausimai-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 08:58
×