Vadybos pagrindai konspektas (3)


Vadybos konspektas. Įvadas. Vadybos mokslo objektas, tikslai, principai. Vadybos samprata. Vadybos tikslai ir principai. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo vystymasis pasaulyje. Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla ir naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo vystymasis Lietuvoje. Organizacija kaip sistema. Organizacijos kaip sistemos pagrindiniai ypatumai. Organizacijos kaip sistemos valdymas. Organizacijos aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginės įtakos veiksniai. Netiesioginės įtakos veiksniai. Tarptautinė aplinka. Vadybinė veikla. Vadybos funkcijos. Komunikacija vadybos procese. Planavimo pagrindai. Planavimo proceso esmė ir jo valdymas. Strateginis planavimas. Darbo laiko planavimas. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų priėmimo tipai ir metodai. Organizavimo pagrindai. Organizavimo esmė ir pagrindiniai principai. Individualios darbo vietos organizavimas. Organizacinės struktūros. žmogiškųjų išteklių valdymas. Organizacinis projektavimas. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Vadovavimas ir koordinavimas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Motyvacija. Darbo grupės valdymas. Koordinavimas. Kontrolės pagrindai. Kontrolės esmė. Kontrolės sistema įmonėje. Kokybės valdymas. Rekomenduojami informaciniai šaltiniai. Priedai.


Tikslas – būsena, kurią organizacija stengiasi pasiekti (J. A. F. Stoner ir kt., 2000, p. 6). Organizacija iškelia daugelį tikslų pvz.: parduoti produktą, laimėti lygos čempionatą...

Organizacija turi bendrų bruožų, kurie padeda suprasti kodėl jas reikia valdyti:

Organizacija turi tarpusavio ryšių su išorine aplinka. Pvz.: vartotojas, konkurentas ir t.t.

Sąmoningam ir nuolatiniam organizacijos formos palikimui reikalingas valdymas. Literatūroje esama daug valdymo sąvokų apibrėžimų.

( mokslą apie valdymo veiklą (R. C. Appleby, 2003, p. 19).

Valdymas – tai organizacijos narių darbo planavimas, organizavimas, kontrolė; visų organizacijos išteklių panaudojimas iškaltiems organizacijos tikslams siekti (J. A. F. Stoner ir kt., 2000, p. 6).

Išsiaiškinus vadybos, kaip valdymo plačiąja prasme, esmę, galima pateikti tokį vadybos sąvokos apibrėžimą:

Vadyba yra procesas, integruojantis įvairių mokslo šakų pasiekimus, atradimus ir išradimus. Ji susijusi su daugybe mokslų (žr. 1 priedą).

1. tikslas turi būti konkretus, aiškus, reikšmingas ir pasiekiamas,

2. tikslas turi būti pagrįstas kompleksiškai atspindėti objektyvius sistemos raidos dėsnius,

1. aiškiai ir tiksliai suformuoti organizacijos ir jos padalinių tikslus,

3. suprasti asmeninius organizacijos darbuotojų tikslus ir sudaryti sąlygas jiems įgyvendinti,

Tikslinio valdymo esmė ta, kad vadovai ir jų pavaldiniai, kurdami bendruosius tikslus dirba kartu, sudaro tikslų sąrašą ir paskirsto atsakomybę už jų pasiekimą. Veiklą vertina vadovai kartu su pavaldiniais, nuolat atlikdami periodiškus veiklos patikrinimus taip visi prisideda prie firmos valdymo. Tikslinis valdymas pateikia būseną, nukreipiančią ir sutelkiančią visų organizacijos narių pastangas, siekiant įgyvendinti aukštesnio lygio vadovų iškeltus tikslus bei organizacijos strategiją.

Vadybos principus galime skirstyti į 3 grupes:

2. Taisyklės, pagrindiniai teiginiai ir elgesio normos, kuriomis vadovaujasi valdymo proceso dalyviai.

Svarbiausias vadybos principų reikalavimas, kad jais būtų nusakomas efektyvaus ir rezultatyvaus tikslo pasiekimo prielaidos. Pagal formuojamų tikslų pobūdį, vadybos principai skirstomi į:

Valdymo principai nulemia valdymo sistemas, struktūros proceso reikalavimą. Principai turi būti pagrįsti visuomenės raidos ir valdymo dėsniais, atlikti gamybos plėtros ir valdymo tikslus, atspindėti pagrindines valdymo savybes, ryšius ir santykius, turėti teisinį turinį, t.y. privalo remtis konstitucija, įmonės nuostatais ir kt. Galima būtų paminėti tokius valdymo principus, kaip darbo materialinis ir moralinis stimuliavimas, atsakomybė, ekonomiškumas, efektyvumas ir pan. Įvairūs vadybos mokslo teoretikai skirtingus įvardija ir aiškina vadybos tikslus ir principus.

( pagal poveikį: moralaus, materialaus ir įsakmaus skatinimo;

( pagal sprendimo priėmimo pobūdį: vienasmeninius, kolegialius, koletyvinius;

( pagal veiklos sferą: administravimo, mokslo, projektavimo ir konstravimo darbų, gamybos, paslaugų, tarpininkavimo;

( pagal taikymo objektą: individui, žmonių grupei;

( pagal vadybos funkcijas: prognozavimo, planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės ir reguliavimo (V. Žilinskas ir kt., 2004).

Kaip galima pastebėti metodų yra daug ir įvairių, jų efektyvumą lemia konkreti situacija.

Daugelio autorių nuomone, klasikinę vadybos mokyklą suformavo mokslinio valdymo teorija ir administravimo valdymo teorija. Mokslinio valdymo teorija atsirado dėl to, kad iškilo poreikis didinti darbo našumą. Čia pagrindinis dėmesys buvo skiriamas žemiausiam organizacijos valdymo lygiui: darbininkams ir administracijai. Pirmasis mokslinę valdymo koncepciją išskyrė F. Teiloras (1856 - 1915 m.), jis stengėsi žmogų priversti dirbti tam rengė procedūras, kontrolės sistemą, skatinimo priemones. F. Teiloras grindė savo filosofiją 4 pagrindiniais principais:

4. glaudūs ir draugiški ryšiai tarp administratoriaus ir darbininkų.

Pasak H. Fajolio, organizaciją padeda ugdyti net ir nežymūs veiksniai. Pvz.: jis siūlė kur tik galimą bendrauti tiesiogiai žodžiu, o ne formaliomis rašytinėmis priemonėmis. H. Fajolis teigė, kad principai turėtų būti lankstūs ir galintys prisitaikyti prie kiekvieno poreikio; tai žinojimo, kaip juos panaudoti, klausimas. Tai sudėtingas menas, reikalaujantis proto, patirties, sprendimų ir saiko jausmo. Saiko jausmas yra viena iš svarbiausių administratoriaus savybių. Administravimo principų skaičius begalinis, kiekviena taisyklė ar administravimo priemonė, stiprinanti socialinį padarinį arba padedanti jam funkcionuoti, yra reikšminga, ir patirtis patvirtina jos vertingumą. Jis apžvelgė kai kuriuos administravimo principus, kuriuos taiko dažniausiai. Tai 14 valdymo principų, kurie yra labai reikšmingi ir šiandien (žr. 2 priedą).

Kiti šios mokyklos atstovai L. Urvikas ir D. Muni. Šie klasikai žvelgia į organizaciją iš perspektyvos, mėgino aptikti bendrosios organizacijos bruožus ir dėsningumus.

 • Vadyba Konspektai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Erika
 • 97 puslapiai (22453 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos konspektai
 • Microsoft Word 232 KB
 • Vadybos pagrindai konspektas (3)
  10 - 10 balsai (-ų)
Vadybos pagrindai konspektas (3). (2015 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadybos-pagrindai-konspektas-3.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 18:00