Vadybos principai ir metodai


Gamybiniai techniniai metodai. Ekonominiai socialiniai metodai. Administraciniai organizaciniai metodai.


Nuokrypių, kai sprendimai daromi tik ypatingais atvejais; Sprendimo taisyklių (pagal iš anksto sudarytą pakankamą galimų situacijų sąrašą);

Delegavimo, kai aiškiai apibrėžtos srities uždavinius atsakingai sprendžia atitinkamos kompetencijos specialistas; orientacinė pusiausvyra – organizuoti reikia tiek, kiek galima, o reguliuoti tiek, kiek reikia

Tikslinio vadovavimo, kai kiekvienam darbuotojui suformuluojami konkretūs tikslai, kuriuos jis priima kaip užduotis. Vadovas turi nurodyti ką, kas ir kada privalo atlikti, tačiau didelė klaida yra nurodinėti, kaip tai padaryti;

Asmenų nepriklausomybės – ne asmenį reikia aprūpinti darbu, o parinkti žmones, reikalingus tam darbui padaryti. Kiekvienam darbuotojui turi būti skiriama tiek užduočių, kiek jis geba atlikti;

Gamybiniai-techniniai metodai -naudojami tose organizacijose, kurios vykdo gamybinę veiklą, teikia tam tikras paslaugas.

Ekonominiai-socialiniai metodai -poveikio organizacijai, jos padaliniams, kolektyvui, naudojant ekonominius ir socialinius svertus, būdai.

Administraciniai (organizaciniai) metodai -poveikio būdai, taikomi administracinių (organizacinių) santykių tarp atskirų padalinių, darbuotojų, vadovų ir pavaldinių reglamentavimui bei koordinavimui.

Psichologiniai metodai -reguliuoja santykius tarp darbuotojų, formuojant kolektyve palankų psichologinį mikroklimatą.

Jie sudaromi vykdyti veiklą viduriniame arba žemesniame organizacijos padalinių lygmenyje.

biudžetai - skaičiais išreikštos programos, sudaromos pagal vertinius, natūrinius ir darbo vienetus. Jais išreiškiami rodikliai: pajamos, išlaidos, pelnas, nuostolis.

• galimybių ir grėsmių įvardijimas (technologiniai pokyčiai, pasikeitimai konkurencijoje, reguliavimo pakitimai, naujų rinkų radimas, nauji apribojimai ir t. t.)

uždavinių vienovė – kiekviena organizacijos grandis turi prisidėti prie organizacijos siekiamų uždavinių;

 kontrolės apimtis – nuspręsti, kokiam darbuotojų skaičiui vadovas gali produktyviai vadovauti;

individualūs tiesioginiai ekonominiai motyvavimo būdai (vienetinis darbo uţmokestis, laikinis darbo uţmokestis, premijos uţ racionalius siūlymus, premijos uţ uţduoties įvykdymą, premijos uţ našumo didinimą, priemokos uţ geresnį darbo laiko panaudojimą, priemoka uţ kvalifikaciją, priemoka uţ staţą).

individualūs netiesioginiai ekonominiai motyvavimo būdai (maitinimas maţesnėmis kainomis, kategorijos pakėlimas, perkėlimas į geriau apmokamas, atsakingesnes pareigas, apdovanojimai vertingomis dovanomis).

individualūs socialiniai - psichologiniai motyvavimo būdai(laisvų dienų suteikimas, darbo struktūros praturtinimas, lankstus darbo grafikas, informuotumo didinimas, tarpusavio santykiai, mokymosi galimybės, garantuotas darbas, padėkos, ekspertų vardų suteikimas, kelialapiai maţesnėmis kainomis).

grupiniai tiesioginiai ekonominiai motyvavimo būdai (pelno pasiskirstymo sistemos, grupinės premijos, brigadinio darbo organizavimas ir skatinimas, kompleksinė darbo kokybės vertinimo sistema).

grupiniai socialiniaipsichologiniai motyvavimo būdai(darbo sąlygų gerinimo programos, kokybės grupės, našumo grupės, bedefektinio darbo sistemos, grįţtamasis ryšys iš produkcijos vartotojų, psichologinis klimatas kolektyve).

  • Microsoft Word 127 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (2369 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Vadybos principai ir metodai
    10 - 1 balsai (-ų)
Vadybos principai ir metodai . (2017 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-principai-ir-metodai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 25 d. 02:14
×
144 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo