Vadybos raida Lietuvoje (1918-1940 m. ir po 1940 m. iki dabar)


Profesorius Stasys Nacevičius. Vileišį 1851 1926. Vabalas – Gudaitis ir. Mokslinės vadybos Draugija.

Žmonių suvokimas labia skirtingas , kiek žmonių - tiek nuomonių , šiuo atveju tiek valdymo apibūdinimų . Tai būtų labai tikslinga išsiaiškinti kas per savoka yra valdymas .

Tai yra keletas pavizdžių iš šiandieninės literatūros apibrėžiant valdymo savoką. Jei ieškotumėme daugiau apibrėžimų tai tikrai jų rastumėme ir neviena . Tikėtina , kad norėtumėme sužinoti kuris apibūdinimas yra tikslingiausias bei tinkamiausias .

Dauguma knygose pateiktų valdymo apibūdinimų išreiškia valdymo esmę ir yra tinkami . Jų įvairovė atsirado dėl trijų skirtingų priežasčių :

Iš pateiktų principų matosi, kad svarbiausias objektas yra darbuotojų vykdomos funkcijos, o teorijos esmė slypi atliekamo darbo organizavime.

Prie šios teorijos formavimo prisidejo daugybe XX amžiaus pradžios tyrėjų savo darbais , iš kurių dažniausiai minimi A. Fajolis, H. Emersonas, H. Gantas, H. Fordas, F. Gilbethas, L. Gilbreth.

Be šio pavadinimo mokslinėje literatūroje dažnai vartojami ir kiti pavadinimai : žmonių santykių teorija elgesio teorija ir biheivioristinė teorija .

Socialinio žmogaus koncepcija nagrinėjo ir kiti įvairūs tyrėjai : inžineriai , psichologai , matematikai, ir kitų specialybių žmonės . Dažnai minimi:

Ch. Bernardas (Chester Irving Barnard, 1886 - 1961)- kaip pastatė trampliną nuo tradicinės į žmogiškūjų santykių vadybą ,

V.Graičiūnas(1898-1952) daugiausia vadybos mokslui nusipelnęs mūsų tautietis. V.Graičiūnas gimė Amerikoje, lietuvių emigrantų šeimoje. Ten įgijo išsilavinimą, vadybos srityje dirbo JAV ir Vakarų Europos valstybėse . Jo sudaryta ryšių valdymo koncepcija ir empirinė formulė naudojama iki šiol. Nuo pirmųjų Lietuvoje dienų jis aktyviai skatina vadybos idėjas, vienija tuo besidominčius. Vienas iš aktyviausių jų tarpe buvo P.Lesauskis.

Susidomėjęs vadybos idėjomis jis, pirmiausia jas kritikuoja bei komentuoja savo kūrybos straipsniuose. Laikui begant išspausdina daugybę straipsnių įvairiais vadybos aspektais. Parašė knygą „Administracijos organizacijos paskaitos“ . Tai organizacijų valdymo teorijos kurinys , kuris yra išlikęs ir reikšmingas iki šių dienų. P.Lesauskis, bei V.Graičiūnas yra labiausiai nusipelnę ir didžiausią indelį padarę Lietuviai į tuometinę Lietuvos vadybos istoriją.

G.Galvanauskas straipsnyje „Darbas administracinėse įstaigose“ nagrinėjo darbuotojų rinkimo, priėmimo, jų darbo organizavimo klausimus.

Ekonomistų V.Jurgučio, Z.Rimšos ir kitų darbuose galime rasti vieną kitą vadybos problemų analizę ūkio ar ekonomikos tematika.

Šiuo metu visi žodžiai kurie susija su vadyba (vadybininkas, vadybos mokslas) Lietuvoje labai gerai žinomi bei tampa labai populiarūs.

Danktaras P.V.Raulinaitis - buvo žymus vadybos idėjų platintojas bei skatintojas. Savo raštų darbuose nagrinėjo Lietuvos valstybės valdymo struktūrą , bei įterpdamas savo minčių jis pateikė H.Fajolio bei F.Teiloro darbus.

J.Vabalas – Gudaitis ir A.Gučas. Taip pat buvo svarbus J.Bučo indėlis plėtojant ekonomiką .Vieną – kitą įdomų straipsnį bei darbą parengė A.Valašinas, A.Baliūnas, J.Rugis, J.Rimantas. Tai rodo, kad

didžiausią įtaką vadybos idėjų vystymuisi Lietuvoje turėjo Mokslinės vadybos draugijos įkūrimas.

1962 – 1967m. Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete susiformavo grupė specialistų – M.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2976 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mescanskyte
  • Vadybos raida Lietuvoje (1918-1940 m. ir po 1940 m. iki dabar)
    10 - 3 balsai (-ų)
Vadybos raida Lietuvoje (1918-1940 m. ir po 1940 m. iki dabar). (2015 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-raida-lietuvoje-1918-1940-m-ir-po-1940-m-iki-dabar.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 06:39
×