Vadybos teorija konspektai


Vadybos konspektai. Vadybos teorija konspektas. Vadyba konspektai. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Teorijos x y ir z valdyme. Operatyvaus valdymo ypatumai organizacijoje. Valdymo sprendimo medis. Planavimo ir prognozavimo teorija spera. Vadybos konspektas. Vadybos samprata.

Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektai, subjektai ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Teorijos x, y ir z valdyme. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadybos ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų laikymas lietuvoje. Strateginio ir operatyvaus valdymo esmė ir metodologijos. Aplinkos ir strategijų sąveika. Alternatyvinės strategijos ir jų atranka. Įmonės strategijos normavimas. Analizes vaidmuo strateginiame ir operatyviame planavime. Analizė ir prognozės. Analizės rūšys ir prognozavimo metodai. Ištekliai ir strategija. Kaštai ir jų mažinimo keliai įmonėse. Žmonių ir finansų išteklių valdymas. Organizacijos esmė, organizacijų tipai. Organizacijos vizija, misija ir tikslai. Valdymas per tikslus teorijos raida. Mažųjų ir vidutinių įmonių rūšys ir reikšmė, jų valdymo ypatumai, metodai ir funkcijos. Strateginiai sprendimai ir jų alternatyvos. Alternatyvų vertinimas ir strategijų parinkimas. Įmonės kaip žmonių veiklos sistemos kūrimas ir posistemių formavimas. Įmonės kūrimo etapų realizavimas. Valdymo sprendimai įmonėje. Sprendimų medis, kriterijai ir alternatyvūs sprendimai. Aternatyvų įvertinimas. Sprendimų ir naudingumo teorija. Strategijos įgyvendinimas: strategija ir struktūros. Prognozavimas, planavimas irorganizavimas. Strategijos įgyvendinimas:valdžios ir autoriteto sąveika. Valdymo stiliaus formavimas ir valdymo kontrolė. Darbo normavimas ir vertinimas įmonėje. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka produktyvumui. Beheveristinės valdymo mokyklos esmė ir raida. Komandinis darbas ir jo ypatumai projektavimo ir konstrukcijų montavimo įmonėse. Komunikacijų vaidmuo valdyme. Komunikacijų ypatybės įvairiose įmonėse. Konfliktai ir jų sprendimo būdai. Dorovės principų taikymas vadyboje.

1vadybos samprata ir turinys. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Teorijos x, y ir z valdymebe vadybos neišsiversi jokioje organizacijoje (ar tai būrų pramonės, žemės ūkio įmonė, ar šeima), jos reikia bet kuriame procese (ir socialiniame, ir techniniame). Principiniai vadybos teiginiai yra analogiški ir nepriklauso nuo valdomo proceso ar objekto, tačiau atskiri ypatumai neabejotinai pasireiškia.

Struktūrinė vadybos traktuotė rodo vadybos kryptis. Išskiriamos trys pagrin­dinės valdymo reikalaujančios įmonės veiklos sritys: aprūpinimas, gamyba ir par­davimai. Prie jų priskiriami ir tyrimai, vystymas. Kiekviena šių stambių krypčių detalizuojama - išskiriami konkretūs gamybos (paruošimo, apdirbimo, surinkimo), aptarnavimo ar pardavimo padaliniai.

Bet kurio padalinio sėkmingas darbas galimas, tik tinkamai suderinus pagrindinius veiksnius: darbo objektus, darbo priemones, finansinius išteklius -kapitalą ir pačią darbo jėgą. Kiekvienam veiksmui būdingi savi ypatumai, į ku­riuos dera atsižvelgti. Struktūrinio ir objektinio vadybos klasifikavimo bazėje suformuojamos konkrečios vadybos funkcijos - valdomi objektai. Įmonė valdoma kaip visuma (tikslų, politikos ir pan. Formavimas), tačiau svarbu valdyti ir atskirus objektus: gaminius, atskiras rinkas, išskirtus padalinius, darbo jėgą, finansus ir pan. Juos valdant akcentuojamas procedūrinis vadybos aspektas, kuriame išskiriamos bendrosios vadybos funkcijos. Visi šie vadybos aspektai nėra izoliuoti. Valdant gamybą, reikia valdyti atskirų gaminių gamybą, o tai realizuojama, valdant tam naudojamus įrengimus, darbo jėgą, apdirbamas medžiagas ir pan. , valdymas realizuojamas per bendrą­sias valdymo funkcijas (nustatomi tikslai, priimamas sprendimas, planuojamas, organizuojamas, kontroliuojamas ir koreguojamas jo vykdymas).

Nusakius konkrečias valdymo funkcijas - kryptis, galima išskirti atskiras valdymo kryptis. Kalbant apskritai apie įmonę, turima galvoje įmonės vadyba; jei gamyba traktuojama tik kaip materialinio perdirbimo procesas, tai kalbama apie gamybos vadybą; kai kalbama apie personalo valdymą, akcentuojama personalo vadyba. Galima išskirti ir atskirų gaminamų gaminių vadybą, atskirų pardavimų rinkų vadybą ir panašiai.

Pats vadybos procesas realizuojamas, atliekant bendrąsias vadybos funk­cijas, šis procedūrinis vadybos aspektas yra vienodas visoms įmonės veiklos kryptims; savitumai išryškėja ne metodologijos, bet pasirinktųjų metodų lygyje. Bendrosios vadybos funkcijos atliekamos įvairiuose valdymo lygiuose.

  • Microsoft Word 61 KB
  • 2010 m.
  • 7 puslapiai (12735 žodžiai)
  • Universitetas
  • Danius
  • Vadybos teorija konspektai
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Vadybos teorija konspektai. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vadybos-teorija-konspektai.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 21 d. 17:05
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo