Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas


Įvadas. Procesiniai aspektai vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bylose. Asmenys, dalyvaujantys vaiko gyvenamosios vietos nustatymo procese. Teisės aktai bei mokslinė literatūra, susijusi su vaiko gyvenamosios vietos nustatymu skyrybų bylose. Kriterijai, įtakojantys vaikų gyvenamosios vietos nustatymą. Vaiko interesas. Tėvų galimybės ir pastangos užtikrinti tėvų vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą. Šeimos aplinkos sąlygos. Vaiko norai ir pažiūros. Išvados. Literatūros sąrašas.

Lietuva pagal ištuokų skaičių yra viena pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, paskutiniaisiais metais Lietuvoje skyrybų skaičius tenkantis 1000 gyventojų yra apie 3,4, tai reiškia, kad kiek daugiau nei pusė santuokų Lietuvoje – subyra. Tačiau, kad ir kokios priežastys būtų nutraukiant santuoką, įstatymai griežtai reglamentuoja vaiko interesų apsaugą po skyrybų. Vaiko išlaikymas, gyvenamosios vietos nustatymas, sutuoktinių dalyvavimas jų auklėjimo procese yra būtinos sąlygos, kurias, nutraukiant santuoką, turi aptarti sutuoktiniai ir įvertinti teismas.

Norėčiau plačiau panagrinėti vieną iš santuokos nutraukimo metu privalomų sąlygų – vaiko gyvenamosios vietos nustatymą.

Temos aktualumas pasireiškia tuo, kad, esant tokiam gausiam skyrybų skaičiui, vis dar kyla nemažai klausimų, nustatant kokie kriterijai yra svarbiausi, sprendžiant vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimus, kai nėra praktiškai pagrįsta jų reikšmė, vertinant juos teismuose ar institucijoms teikiant išvadas teismams. Taikant ne tuos kriterijus arba ne visa apimtim, arba neteisingai suvokiant jų turinį, vaikai tampa tėvų įkaitais ir žaislais, ko pasėkoje nukenčia vaiko interesai. Gausus skyrybų skaičius, lemia ir teismų darbo apkrovas, nagrinėjant skyrybų bylas. Skyrybų bylų skaičius įtakoja sprendimų priėmimo praktiką, sprendžiant įvairias situacijas santuokos nutraukimo atveju, nustatant vaiko gyvenamąją vietą. Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą, dėl didelės žmonių, o ne retai ir vieno iš sutuoktinių emigracijos, santuokos nutraukimo bylų ženkliai padaugėjo, tuo pačiu tapo aktualūs klausimų sprendimai bylose dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tėvams gyvenant skyrium, kai vienas iš tėvų gyvena ne Lietuvoje.

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas - atsakingas procesas, todėl reikia tiksliai žinoti kokiomis aplinkybėmis, kriterijais remtis sprendžiant, su kuriuo iš tėvų gyvenančiu skyrium vaiko gyvenimas atitiks jo interesus. Problema, su kuria tenka susidurti sprendžiant ši klausimą - nėra sudaryto apibrėžto vaikų gyvenamosios vietos nustatymo kriterijų sąrašo, kuriuo galėtų vadovautis institucijos spręsdamos šį klausimą ar ruošdamos dokumentus teismams. Teismai, spręsdami ginčus dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo tėvams gyvenant skyrium, siekdami teisingai pritaikyti teisės normas, reglamentuojančias šių ginčų sprendimą, turi patys nustatyti teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini sprendžiant šios kategorijos ginčus. Tik jų visetas leidžia padaryti teisingą išvadą, priimti pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Teisės normos tiesiogiai nenumato, kokius teisiškai reikšmingus faktus (faktines aplinkybes) teismas turi nustatyti, o CK 3.174 straipsnio 2 dalis numato tik pagrindinį principą – ginčas dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiamas vadovaujantis vaiko interesais, atsižvelgiant į vaiko norą, kai jis neprieštarauja vaiko interesams.

Žinoma, teismai yra tik galutinis subjektas, sprendžiantis vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimus, jei dėl to kyla ginčas. Visų pirma šeima, tėvai, sutuoktiniai turi pareigą įgyvendinti ir ginti vaikų interesus. Abu tėvai turi sukurti tinkamą ir pilnavertę aplinką vaikui augti. Tėvai, nutraukiant santuoką, privalo aptarti bei pateikti teismui siūlymus, kuris iš tėvų galės suteikti tinkamesnes sąlygas savo vaikui, pagrindžiant tai atitinkamais įrodymais. Būtent „tinkamesnių sąlygų“ teisingas įvertinimas kelia daugiausia problemų priimant sprendimus bylose dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Tad jei tėvai nesugeba susitarti, su kuriuo iš jų lieka gyventi vaikas tėvams gyvenant atskirai ar nutraukiant santuoką - t.y. kyla ginčas - jį sprendžia teismas. Į šio ginčo teisingą ir atitinkantį vaiko interesus išsprendimą yra įjungiamos įvairios institucijos, įstaigos, specialistai, ekspertai - tai rodo, koks reikšmingas ir aktualus yra vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas. Be to ir pats klausimas teismų privalomai išsprendžiamas kiekvienoje santuokos nutraukimo ar jos pripažinimo negaliojančia, taip pat dėl gyvenimo skyrium (separacijos), bylose. Tokiu būdu nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos klausimo išsprendimas tam tikros kategorijos bylose įgauna visuotinumo ir privalomumo pobūdį. Todėl tiek tarptautinės, tiek nacionalinės teisės lygmeniu yra įtvirtinta vaiko teisių įgyvendinimas ir jo interesų apsauga.

Viena aktualiausiu problemų, su kuria susiduria teismai nustatydami vaiko gyvenamą vietą – tai šiuo metu Lietuvoje paplitusios santuokos kai vienas iš sutuoktinių yra kitos valstybės pilietis, skirtingos kultūros atstovas ir pan. Šiuolaikiniame pasaulyje tiek mūsų valstybė, tiek mūsų teisės sistema nebegali būti izoliuotos nuo kitų valstybių ir jų teisės sistemų, jos privalo glaudžiai bendradarbiauti spręsdamos tokio tipo bylas. Todėl atsiranda ir kita problema - kaip surasti tuos bendrus sąlyčio taškus, kurių pagalba ginčuose priimami sprendimai, kurie būtų suprantami, pagrįsti ir įpareigojantys abiem šalim.

  • Microsoft Word 102 KB
  • 2015 m.
  • 27 puslapiai (9252 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elijus
  • Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas
    10 - 5 balsai (-ų)
Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas. (2015 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiko-gyvenamosios-vietos-nustatymas.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 19 d. 16:44
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo