Vaiko sveikatos priežiūros praktikos atestavimo dokumentai


Studijų programos pavadinimas Valstybinis kodas. Dalyko apimtis Semestras Studijų forma Struktūra Iš viso val. Kreditų PS PR KD NL II 120 40 160 Studento savarankiško darbo krūvio planavimas. Įvertinimo svoris proc. / koef. 12 13 14 15 16 17 100 Atsakingasis dėstytojas / Dalyko aprašo rengėjas /- ai. Dėstantys dalyką dėstytojai. Komiteto pirmininkas (- ė Aleksandra Sakalauskienė _ data ) parašas ) parašas Praktikos aprašas praktikos pavadinimas. Vaiko sveikatos priežiūros praktika / child health care practise. Praktikos apimtis Semestras Studijų forma Struktūra Iš viso val. Ps pr kd. Praktikos sąsajos Programos studijų rezultatai Praktikos studijų rezultatai Studento pasiekimų vertinimo metodai. Bendras valandų skaičius Rekomenduojami mokslo informacijos šaltiniai. Leidimo metai Šaltinio autorius ir pavadinimas. Praktikos organizavimo tvarka ir darbo vietos aprašymas. Dalyko aprašo rengėja. Priimančios organizacijos praktikos aprašas priimančios organizacijos praktikos vadovo veikla. Studento praktinė veikla. Priimančios organizacijos praktikos vadovui praktinės veiklos vertinimo kriterijai. Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto biomedicinos mokslų katedra vaiko sveikatos priežiūros praktikos rengimo ir gynimo aprašas studijų programa. Studijų dalyko rezultatai. Pasiekimų vertinimo kriterijai. Užduoties atlikimo sąlygos metodiniai reikalavimai užduočiai parengti. Atsiskaitymo būdas ir terminai. Procentinė vertinimo dalis. Praktikos ataskaitos rengimo ir gynimo reikalavimai. Titulinis lapas. Įvadas. Pasiektų praktikos rezultatų aprašymas Praktikos rezultatai.


Įgyti žinių ir įgūdžių apie įvairaus amžiaus tarpsnių vaiko sveikatos priežiūrą, raidos rizikos veiksnius, sveikatos stiprinimo principus, ligų profilaktiką. Formuoti asmeninius gebėjimus spręsti vaikų sveikatos priežiūros problemas, dirbant asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje. Ugdyti asmeninę profesinę atsakomybę vykdant vaiko sveikatos priežiūrą.

Praktika skirta įgyti gebėjimų dirbti komandoje, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Praktikos metu ugdomi specialieji gebėjimai spręsti klinikines situacijas, parenkant tinkamas vaiko raidai nuo naujagimio iki pilnametystės amžiaus tarpsnių sveikatos priežiūros rekomendacijas, ugdomi socialiniai ir asmeniniai gebėjimai: integruotis į komandinę visų lygmenų sveikatos priežiūros veiklą, vadovaujantis savo darbe profesine etika bendradarbiaujant su pacientais ir šeimos nariais bei skatinant juos dalyvauti slaugos procese.

3.1. Bendrauja, bendradarbiauja su pacientais ir jų artimaisiais bei dirba komandoje su įvairių sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą

Apibūdina asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir VRSAR komandos formavimo principus

Argumentuoja bendravimo ir bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais, pacientais, jų artimaisiais principus

Apibūdina komandinio darbo naudą paciento ir jo šeimos narių sveikos gyvensenos mokymo procese

Analizuoja pacientų ir šeimos narių sveikatinimo mokymo svarbą, priimant sprendimus slaugos praktikoje

Analizuoja slaugos rezultatus , pažangia praktika grįstoje vaiko, šeimos ir bendruomenės slaugoje

Aprašo slaugos veiksmus, įvertina slaugos rezultatus, pildo ir tvarko slaugos dokumentaciją

Apibūdina paciento sveikos gyvensenos mokymo svarbą, paaiškina mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktikos sampratą

Dirba asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje, analizuoja VRSAR specialistų komandos formavimo ir darbo principus, demonstruoja profesinio bendravimo įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje.

Ugdo paciento sveikos gyvensenos, higienos įgūdžius, demonstruoja mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką, dalyvauja imunoprofilaktikos procese.

Vertina šeimos socialines problemas, nustato savirūpos galimybes, skatina pacientą ir jo šeimos narius mokytis ir dalyvauti slaugymo procese.

Armonaitė - Engelmanienė ir kt. Paauglių sveikatos priežiūra šeimos gydytojo praktikoje. Vilnius: UAB Vitae Litera

Techninė ir programinė įranga – kompiuteris su interneto prieiga, multimedijos projektorius, Microsoft Office 2013 ar vėlesnė, Open Office 4.1 ar vėlesnė, MS Windows 2010 ar vėlesnė.

Praktikos paskutinę dieną siuntimo į praktiką lape parašyti studento charakteristiką, užfiksuoti praleistų dienų skaičių ir įvertinti studento praktinę veiklą 10 balų sistemoje pagal pateiktus praktinės veiklos vertinimo kriterijus.

Apibūdina paciento sveikos gyvensenos mokymo svarbą, paaiškina mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktikos sampratą.

Numato sveikatinimo mokymo svarbą, priimant sprendimus slaugos praktikoje. Analizuoja slaugos rezultatus , pažangia praktika grįstoje vaiko, šeimos ir bendruomenės slaugoje.

Pasirenkamas atitinkamo amžiaus kūdikis patronažo ar kūdikio apsilankymo sveikatos priežiūros centre metu ir pagal jo amžių kiekviename etape nurodomi slaugytojo veiksmai, kuriuos jis turėtų atlikti vykdant sveikatos priežiūrą pirminėje grandyje. Numatomas veiksmų rezultatas, kurio tikimąsi.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2705 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovilė
  • Vaiko sveikatos priežiūros praktikos atestavimo dokumentai
    10 - 2 balsai (-ų)
Vaiko sveikatos priežiūros praktikos atestavimo dokumentai. (2017 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiko-sveikatos-prieziuros-praktikos-atestavimo-dokumentai.html Peržiūrėta 2020 m. Spalio 29 d. 21:56
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo