Vaiko teisių įgyvendinimas Lietuvoje


Vaiko teisių įgyvenidminas Lietuvoje. Pagrindinis vaiko teisių pažeidimas , darantis didžiausią žalą vaiko raidos ir socializacijos procesams , yra tėvų fizinis smurtas prieš vaikus. Mano darbo tikslas –. Vaikas – pažeidžiamiausia visuomenės dalis vaiko samprata. Vaiko teisės ir jų svarba. Vaiko teisės šeimoje užtikrinimas ir pažeidimai. Tėvų teisių ir pareigų specifika. Vaiko teisių pažeidimų formos šeimoje. Fizinė prievarta. Emocinė prievarta. Psichologinė prievarta. Seksualinė prievarta. Vaiko teisių pažeidimų įtaka vaikui.

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apie šeimą, ir vaikus parašyta tik labai abstrakčiai. Riamiantis LR konstitucija 38 straipsniu “ Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas” taip pat keliais sakiniais nusakomos tėvų teisės ir pareigos ir vaikų teisės ir pareigos: tėvai privalo auginti savo vaikus dorais žmonėmis ir išlaikyti juos iki pilnametystės, o vaikai privalo gerbti savo tėvus, išlaikyti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. Taigi Lietuvos konstitucija tik labia abstrakčiai reglamentuoja šeimos santykius mūsų valstybėje. Visas taisykles palikdami pačiai šeimai. Dėl šios priežasties kyla labia daug ginčų mūsų visuomenėje, ar valstybės nesikišimas į šeimos vidų priveda tik prie gero?

Vaiko teisių apsaugos įgyvendinimas šeimose šiais laikais yra labia aktualus klausimas. Dažnai šeimoje yra pažeidžiamos net tokios vaiko teisės, kurios tūrėtų būti suprantamos kaip įprastas reiškinys vaiko gyvenime. Pvz. Teisė žaisti. Tėvai verčia vaikus daryti tai, ko jie nenori, uždrausdami daryti, tai ko vaikai išties nori. Tėvai kontroliuoja vaiko elgesį, taip kaip jie tik nori.

Vaiko teisės apibrėžtos įvairiuose dokumentuose ir teisės aktuose, kurie gina ir užtikrina vaiko teises, tačiau kaip rodo mūsų šalies patirtis reikalavimų, kurie nusakyti būtent vaiko teises užtikrinančiuose dokumentuose, pažeidimų vis dar pasitaiko. Svarbiausias veiksnys, kuris padėtų užtikrinti vaiko teises yra šeima. Šeima - tai pirminis vaiko socializacijos institutas, kuriame vaikas susipažįsta su šeimos vertybėmis tradicijomis ir pan. Šeimoje vaikas turi turėti nevaržomas teises ir laisves sėkmingai augti ir vystytis. Nuo šeimoje ir kitoje vaiką supančioje aplinkoje esančių sąlygų, priklauso vaiko padėties stabilumas, sveikata ir saugumas.

Šiuo metu ši problema ypatingai daug dėmesio susilaukia iš vaikų teisių kontrolieriaus įstaigos. Ši įstaiga atlieka daug tyrimų susijusių su vaikų teisėmis šeimoje. Pagrindinis vaiko teisių pažeidimas, darantis didžiausią žalą vaiko raidos ir socializacijos procesams, yra tėvų fizinis smurtas prieš vaikus.

Mano darbo tikslas – atskleisti galimas vaiko teisių pažeidimų formas šeimoje ir jų daromą įtaką.

Atlikti mokslinės literatūros analizę apie vaiko teisių pažeidimus šeimoje, jos formas įtaką, problemas kilmę ir pan.

Atlikti dokumentų bei kitų teisės aktų užtikrinančių vaikų saugumą šeimoje, bei išsiaiškinti tėvų pareigas ir teises vaiko atžvilgiu.

LR Konstitucijos 39 straipsyne rašoma, kad nepilnamečius gina įstatymas, tačiau pirmiausia reikia išsiaiškinti kas yra nepilnametis. Prieš pradėdant analizuoti vaiko teisių pažeidimus šeimoje reikėtų išsiaiškinti kas yra vaikas ir kokios yra vaiko teisės. Vaiko sąvoka ir amžiaus bruožai, skiriantys vaiką nuo suaugusio žmogaus pirmą kartą buvo įtvirtinti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1989 m. Jungtinių Tautų Vaiko Teisių Konvencijoje pimoje dalyje, pirmame straipsnyje tvirtinama vaiko nuostata, “jog vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18–os metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau.”

  • Lietuvių kalba Referatas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2623 žodžiai)
  • Andrius
  • Vaiko teisių įgyvendinimas Lietuvoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Vaiko teisių įgyvendinimas Lietuvoje. (2015 m. Lapkričio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiko-teisiu-igyvendinimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 00:59
×