Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės


Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos tarpsnio ypatumai. Adaptacijos samprata. Adaptacijos priežastys. Adaptacijos simptomai. „Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės“ tyrimo organizavimas. „Vaikų adaptacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės“ tyrimo rezultatai. Tėvų požiūris į adaptacijai skirtas priemones. Pedagogų požiūris į adaptacijai skirtas priemones. Vaikų veiklos pokyčiai mokslo metų pabaigoje. Išvados. Literatūra. Priedai.

Adaptacija šiandien bene vienas svarbiausių iššūkių. Ne išimtis ir vaikai, kuriems pakankamai anksti tenka susipažinti su adaptacija.

Vaikų adaptacija - labai aktuali tema, tad atliktas tyrimas, kurio metu bandoma išsiaiškinti pagrindines adaptacijos priemones.

Tyrimo tikslas – apibūdinti vaikų adaptacijai skirtas priemones ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: išryškinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumus, atskleisti vaikų adaptacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje sunkumų priežastis, apibrėžti pagrindines priemones skirtas vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Baigiamajame darbe pasirinkta kiekybinė duomenų analizė, atlikta gautų anketinės apklausos duomenų pagrindu, analizuojant ir interpretuojant kiekybinio tyrimo rezultatus, sisteminant respondentų pasisakymus, apie vaikų adaptaciją ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Teorija vadovauja tyrimui, o nuo jos tyrimas prasideda. Prielaidos išvedamos iš teorijos. Toks tyrimas leidžia apčiuopti bendras tendencijas, bei galima pritaikyti standartizuotas technikas.

Šiame tyrime naudojami kiekybiniams tyrimams būdingi metodai: stebėjimo metodas, apklausos raštu metodas, pokalbio metodas.

Tyrime dalyvauja Klaipėdos lopšelio-darželio pedagogai, vaikai ir jų tėveliai.

Tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vaikų adaptacija priklauso nuo mamos ir tėčio, su kuriais jis gyvena, nuo gyvenimo ir jo paties įpročių, o taip pat nuo adaptacijai skirtų priemonių. Kiekvienas vaikas yra skirtingas, todėl nėra taisyklių, kurios tiktų visiems. Tik tėvai gali suprasti ir parinkti savo vaikams tinkamiausias priemones adaptacijai lengvinti.

The main goal of the research is to find different means of children adaptation at pre- school education institution.

To define pre- school children education peculiarities.

To establish children’s adaptation difficulties and their reasons at pre- school institution.

To define the main means, which help children to solve adaptation problems.

Theory headed the investigation since its survey started. The assumptions are derived from the theory.

This study used quantitative research methods: tracking method, written survey method, interview method.

The study involved Klaipėda kindergarten educators , children and their parents.

Having analyzed theoretical approach to the adaptation at pre- school education institution and having summarized the results of the research we can propose that it depends of the family. Every child is different, so there are no rules that would suit for everyone. Only parents can understand and choose the most appropriate measures to their children to facilitate adaptation.

Vaikystė – svarbiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis bei vienas esminių gyvenimo etapų. Vaikystės laikotarpis yra pirminis jo socialinio formavimosi etapas. Tai žmogaus asmenybės formavimosi pradžia ir esmė, nes kaip tik vaikystės laikotarpiu pradeda formuotis tie žmogaus asmenybės bruožai, kurie išlieka visą laiką – pasitikėjimas savimi, aplinka, smalsumas bei atvirumas jį supančiai aplinkai.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie padeda vaikams įveikti kalbos, regėjimo ir kitas panašias problemas, taip pat įstaigos yra įrengtos taip, kad vaikams būtų saugu ir kiltų kuo mažesnis pavojus susižeisti. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbas labai svarbus ugdant vaikus kaip asmenybes. Pedagogai, dirbantys su vaikais tik padeda tėvams ugdyti vaikus, jų socialinį vystymąsi, papildo patirtį bendraujant su kitais vaikais, ruošia mokyklai. Darželiuose yra įrengti kabinetai logopedėms, kūno kultūros ir muzikos pedagogei, psichologei. Yra salės skirtos įvairiems renginiams ir meniniams užsiėmimams. Visos patalpos įrengtos pagal paskirtį, su reikiama įranga, aparatūra. Tačiau ne visada tai padeda vaikams adaptuotis.

Tyrimo problema: vaikų adaptacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje sunkumai.

Tyrimo probleminis klausimas: Kaip galime palengvinti adaptaciją ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje?

Tyrimo objektas: vaikų adaptacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje priemonės.

Tyrimo tikslas: apibūdinti vaikų adaptacijai skirtas priemones ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3732 žodžiai)
  • Rima
  • Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės
    10 - 5 balsai (-ų)
Vaikų adaptacijai ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skirtos priemonės. (2015 m. Birželio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiku-adaptacijai-ikimokyklineje-ugdymo-istaigoje-skirtos-priemones.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 18:49
×