Vaikų lopšelio - darželio „žvaigždutė“ įsteigimas


Įvadas. Įstaigos pristatymas bei steigimo procedūra. Organizacinė struktūra. Laiko grafikas ir biudžetas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Nors šeima yra viena esminių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus vis daugiau šeimų priverstos naudotis ikimokyklinių įstaigų teikiamomis paslaugomis. Tačiau daugelis šalies gyventojų susiduria su sunkumais, kurių dažniausi -tokių įstaigų trūkumas. Tada atsiranda poreikis įsteigti naują darželį.

Projekto objektas – Skuodo vaikų lopšelis - darželis.

Taigi, šio projekto tikslas - įsteigti biudžetinę įstaigą - vaikų lošelį - darželį Skuode ir pradėti teikti paslaugas.

Siekiant šio tikslo darbe formuluojami šie uždaviniai:

Pristatyti įstaigos tipą bei pateikti steigimo procedūrą;

Aprašyti įrengimų procedūras bei darbuotojų struktūrą;

Pateikti projekto įgyvendinimo laiko grafiką ir biudžetą;

Pateikti pasiūlymus, ką galima būtų tobulinti ateityje.

SKUODO VAIKŲ DARŽELIO - LOPŠELIO PRISTATYMAS BEI STEIGIMO PROCEDŪRA

Skuodo vaikų lopšelis - darželis bus ikimokyklinio ugdymo įstaiga Skuodo mieste. Lopšelis - darželis bus Skuodo rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

2. Surasti tinkamas ugdymui patalpas, išsiaiškinti kokiomis sąlygomis galėtumėme jomis disponuoti. Kreiptis į miesto Visuomenės sveikatos priežiūros centrą konsultuotis dėl galimybės pritaikyti pastato patalpas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.

3. Parengti įstaigos steigimo dokumentus: steigimo sutartį, kurią pasirašo visi steigėjai bei įstaigos įstatus.

5. Gauti iš teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos leidimą-higienos pasą.

Ugdymo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos rūšis ir kodas – ikimokyklinis ugdymas, 85.10.10. Kitos veiklos rūšys ir kodai:

pradinis specialusis ugdymas – kodas 80.10.40

Skuodo vaikų lopšelis - darželis teiks šias paslaugas:

Pagrindinė lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ koncepcija– modernizacija. Planuojama įsigyti stacionarių ir nešiojamų kompiuterių, daugiafunkcinį įrenginį, multimedią (projektorių), interaktyvų ekraną, videokamerą, fotoaparatų, biuro programų paketų ir antivirusinių programų. Naudodamosi šia įranga, auklėtojos galės žymiai kokybiškiau organizuoti savo darbą, visapusiškai pasirengti vaikų ugdomajam procesui, mokytis, dalintis gerąja darbo patirtimi su kitais darželiais. Taip pat kiekvieno renginio, šventės, parodos metu nereikės prašyti vaikų tėvų, kad jie atsineštų savo prietaisus ir įamžintų svarbiausias vaikų akimirkas. Taikant šiuolaikines technologijas, bus galima pasiekti efektyvesnių vykdomos veiklos rezultatų, o tai sudarys sąlygas teikti kokybiškesnę ugdymo programą.

Pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – užtikrinti geresnę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę ir prieinamumą Skuodo rajone.

Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių – modernizuoti lopšelio - darželio „Žvaigždutė“

patalpas, įsigyjant modernius, kokybiškus baldus ir įrangą.

Planuojame, jog daugelis darbų lopšelyje - darželyje bus atliekami palaipsniui, tačiau visu pajėgumu, kad kuo greičiau pradėtų lopšelis - darželis savo veiklą.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintas prieinamesnis ugdymo procesas, atsiras naujų darbo vietų. Šis modernus pastatas padės kurti saugią, modernią bei funkcionalią aplinką vaikų lopšelyje – darželyje .

  • Microsoft Word 96 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2609 žodžiai)
  • Universitetas
  • Alvydas
  • Vaikų lopšelio - darželio „žvaigždutė“ įsteigimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Vaikų lopšelio - darželio „žvaigždutė“ įsteigimas. (2016 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiku-lopselio-darzelio-zvaigzdute-isteigimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 03:58
×