Vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai


Įvadas. Vaikų probleminis elgesys. Elgesio sutrikimų samprata. Agresyvūs vaikai. Probleminio elgesio pasekmės. Nusikalstamumas. Narkomanija. Alkoholizmas. Probleminio elgesio sprendimo būdai. Korekcijos ir pagalba vaikui ir šeimai. Išvados. Literatūra.


Su laiku vis dažniau yra minimos sąvokos „sunkūs“, „probleminiai“ vaikai. Taip apibūdinami vaikai, kurių elgesys neatitinka įprastų elgesio normų. Toks išskirtins elgesys turėtų būti suprantamas kaip signalas aplinkai arba pagalbos šauksmas. Tokie vaikai bando atkreipti dėmesį į save. Tačiau jų bandymas atkreipti į save dėmesį nėra toleruojami visuomenės ir jų rodomas elgesys nėra palankiai vertinamas. Sutrikusio elgesio vaikai vengia vykdyti savo pareigas, daro teisės pažeidimus, nusikalsta. Probleminio elgesio vaikai tampa iššūkiu tėvams, globėjams, mokytojams bei kitoms valstybės ar vietos savivaldos institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms. Neretai girdime, kad šiandinos vaikai per daug triukšmingi, hiperaktyvūs, nesutelkiantys dėmesio, jų kalba ir elgesys yra įžūlūs. Tačiau tai problemos, kurių bandoma atsikratyti, bet nebandoma ieškoti būdų kaip išspręsti.

Šeima – tai pagrindinis vaiko socializacijos veiksnys, kurio dėka jis įgyja esminių socialinių žinių, formuojasi įgūdžius bei gebėjimus, perima tam tikras vertybes bei idealus, taisykles ir normas, kurios yra būtinos guvenant jį supančioje visuomenėje. (Leliūgienė, 2002). Kadangi šeima yra pirminė vaiko socialinė grupė, čia vaikas gauna pagrindus tolesniam gyvenimui, tai pirmas dėmesys ir turėtų būti kreipimas į šeimą, kuomet vaiko elgesys pažeidžia tam tikras normas. Pagalba turi būti teikiama ne tik pačiam vaikui, bet ir jo šeimai.

Darbo objektas – vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai.

Darbo tikslas – atskleisti vaikų probleminio elgesio prižastis ir įvardinti korekcijos ir pagalbos būdus vaikui ir šeimai.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti vaikų probleminio elgesio sampratą.

Atskleisti probleminio elgesio sprendimo būdus.

Metodas – mokslinės literatūros analizė.

Sutrikusio elgesio vaikai suaugusiems kelia didelį nerimą. Suaugusiųjų manymas, kad vaikai gali atsakyti už savo poelgius bei veiksmus labai apsunkina vaiko santykius šeima, bendraamžiais ir mokykla. Elgesio sutrikimu reiktų laikyti tokį vaiko elgesį, kuris trukdo formuotis priimtiniems toje socialinėje, kultūrinėje ir ekonominėje terpėje santykiams su visuomene bei aplinka. Vaiko emocijų ir elgesio sutrikimų prigimtis bei formos yra labai įvairios. Neabejotinai didelę įtaką vaiko ir aplinkos santykių formavimuisi turi socialinė aplinka, šeima ir kultūros tradicijos. Dauguma autorių mini, kad neadekvatus vaiko elgesys išryškėja tik tam tikrose situacijose – socialiniuose konfliktuose, kurie pirmiausiai iškyla šeimoje, vėliau ikimokyklinėse įstaigose ir mokykloje. Tokiu būdu atsiranda ir formuojasi socialinių – psichologinių veiksnių nulemti elgesio sutrikimai. Dauguma autorių elgesio sutrikimų turinčius vaikus įvardija kaip specialiųjų poreikių vaikus, kuriems apibudinti skiriami tokie požymiai:

nesugebėjimas palaikyti draugiškus tarpusavio santykius su bendraamžiais ar ugdytojais;

netinkamas elgesys ar jausmų apraiškos įptastoje aplinkoje;

psichinių sindromų išryškejimo tendencij ir baime, susieta su asmeninėmis ar mokyklinėmis problemomis.

Dauguma vaikų kartais demonstruoja antisocialinį elgesį ar turi įvaieių baimių, neigiamį įpročių, kurie yra epizodiški. (Radzevičienė, 1997).

Žmonių elgesys visada domino medikus, psichologus bei pedagogus. Iki pirmo pasaulinio karo, vaikai, kurių elgesys neatitiko normų, buvo vadinami sunkiai auklėjamais, apleistais ir net psichopatiškais. Laikui bėgant įsivyravo sąvoka „elgesio sutrikimas“, ja buvo įvardijamas netinkamas ir normų neatitinkantis elgesys pažintinėje, socialinėje ir emocinėje srityje. Tačiau ši sąvoka taip pat turi savį trūkumų, ji per daug mediciniška, lygiuojasi į normalią vaiko raidą ir nelabai atsižvelgia į vaikų charakterių skirtumus, jų individualumą. Šią problemą išryškina „elgesio sutrikimo“ sąvoka bei mokyklų sutrikusio elgesio vaikams steigimas.

Siekiant geriau pagrįsti požiūrį į sutrikusio elgesio vaikus studijuojantiems specialiąją pedagogiką ir edukologiją buvo įvesta nauja akademinė disciplina – elgesio sutrikimo pedagogika. Ši disciplina ne tik domis ypatingais vaikais, tačiau gilinamasi kaip tam tikromis tipiškomis gyvenimo aplinkybėmis , į kurias patekę vaikai per trumpesnį ar ilgesnį laiką patiria neabejotinų sunkumų. (Herm, 2003).

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3541 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eglė
  • Vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai
    10 - 6 balsai (-ų)
Vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai. (2016 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaiku-probleminio-elgesio-priezastys-korekcijos-ir-pagalbos-budai-vaikui-ir-seimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 16:39
×