Vaižgantas konspektas


Juozas tumas – vaižgantas 1869 - 1993 kontekstai. Literatūrinės srovės. Grožinė kūryba Kūriniai. Samprotavimo temos. Literatūrinio rašinio temos. Istorinis kontekstas. Socialinis kontekstas. Kitų autorių kūriniai. Kūrybos temos Senojo lietuvių kaimo ydos. Lietuvos politinis ir visuomeninis gyvenimas. Nacionalinis judėjimas. Gimtųjų namų aplinka. Konfliktas tarp jausmų ir moralinių nuostatų. Literatūrinės sąvokos Alegorija .

Asmenybė: Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai. 1879–1881 m. mokėsi Kunigiškių pradžios mokykloje, vėliau Daugpilio realinėje gimnazijoje. 1888 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Įsitraukė į slaptos lietuvių klierikų Lietuvos mylėtojų draugijos veiklą, o vėliau perėjo į Šv. Kazimiero draugiją. 1893 m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Jelgavą. 1895 m. dėl konflikto su kunigais ir dekanu perkeltas vikaru į Mosėdį. Buvo vienas iš „Tėvynės sargo“ išleidimo iniciatorių, jo redaktorius. Palaikė ryšius su vietos knygnešiais, rūpinosi slapta jų draugija, gaudavo draudžiamos spaudos, ją platindavo, mokė vaikus skaityti. 1898 m. perkeltas vikaru į Kulius. Čia vėl aktyviai įsitraukė į knygnešių veiklą ir slaptųjų mokyklų kūrimą. Nuo 1902 m. buvo slaptai policijos sekamas kaip nepatikimas. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, kūrė lietuviškas mokyklas, organizavo lietuvišką valsčiaus savivaldybę. Dirbo dienraščio „Vilniaus žinios“, laikraščio „Viltis“ redakcijose. 1911 m. paskirtas Laižuvos klebonu. Tuo pačiu metu išvyko į Ameriką „Saulės“ draugijos reikalais, parašė knygą apie emigrantų gyvenimą. 1914 m. dirbo „Rygos garso“ redakcijoje. 1915 m. pakviestas į Petrogradą, vienas Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikėjų. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir Vilniuje dalyvavo kultūrinėje veikloje, redagavo „Lietuvos aidą“. 1919 m. pradėjo leisti laikraštį „Nepriklausoma Lietuva“. 1920 m. persikėlė į Kauną, redagavo laikraštį „Tauta“, buvo Vytauto bažnyčios rektorius, Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją, 1924 m. suteiktas docento vardas, 1929 m. – garbės daktaro laipsnis. Palaidotas šalia Vytauto bažnyčios Kaune.

  • Lietuvių kalba Konspektas
  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 4 puslapiai (1238 žodžiai)
  • Monika
  • Vaižgantas konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Vaižgantas konspektas. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vaizgantas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 06:33
×