Valdymo apskaita savarankiškas darbas 1 variantas


Įvadas. Valdymo apskaita dalyko savarankiško darbo užduotis. Teorinė dalis. Valdymo apskaitos esmė. Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Produkcijos savikaina ir jos reikšmė. Ribinio pelno esmė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šiame darbe analizuosiu informaciją apie gaminio savikainą. Bus skaičiuojamos duonos ir pyrago gaminių savikainos, pagal pateiktą užduotį. Buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos analizės literatūroje produkcijos savikaina dažniausiai buvo apibūdinama kaip įmonės ūkinės veiklos kokybinis rodiklis, parodantis įmonės išlaidas, susijusias su produkcijos gamyba ir pardavimu. Ypač didelė produkcijos savikainos reikšmė prognozuojant kainas, įvertinant įmonės ir jos padalinių ūkinę veiklą, priimant racionalius valdymo sprendimus. Taigi, iš gautų rezultatų nuspręsiu apie įmonės veiklos pelningumą.

Darbo tikslas – įvertinti įmonės finansinę būklę pagal pateiktą užduotį.

Darbo uždaviniai:

Susipažinti su valdymo apskaitos esme;

Paruošti savikainos kalkuliacijos lenteles;

Nustatyti gaminių savikainą;

Sudaryti suvestinę;

Užpildyti pelno (nuostolių) ataskaitą.

Įmonės “X“ veikla – duonos pyrago gaminių gamyba. Per 20XX m. sausio mėnesį įmonė „X“ pagamino ir realizavo duonos-pyrago gaminių sekančiai:

Įmonėje „X“ per 20XX m. sausio mėnesį duonos-pyrago gaminių gamyboje trimis pamainomis dirbo 3 meistrai (darbo sutartyje nustatyta mėnesinė alga 580 Eur) ir 24 kepėjai (darbo sutartyje nustatytas minimalus valandinis tarifinis atlygis 1,97 Eur). Gamybos darbuotojams atlyginimas skaičiuojamas pagal įkainius, taikant koeficientą 2.

Įmonėje „X“ patvirtintos sekančios duonos-pyrago gaminių išdirbio normos:

- duonos gaminiams 540 kg per 8 val.

- pyrago gaminiams 360 kg per 8 val.

Duonos-pyrago gaminių gamybai įmonės „X“ laboratorijoje patvirtintos sekančios receptūros (žaliavos be miltų ir salyklo apskaičiuotos 100-ui kg miltų):

Šiame skyriuje bus pateikiama teorinė medžiaga, skirta susipažinti su valdymo apskaitos esme ir principais. Plačiau paanalizuosiu išlaidų klasifikavimą, produkcijos savikainą bei ribinį pelną.

Valdymo apskaita – tai finansinės informacijos identifikavimo, kaupimo, analizės, paruošimo, integracijos ir perdavimo valdymo personalui procesas, siekiant panaudoti ją gamybinės veiklos ir efektyvaus išteklių naudojimo planavimui, įvertinimui ir kontrolei.

Gamybos (produkcijos) – tai visos patirtos išlaidos produkcijai pagaminti.

Jau minėta, kad visos išlaidos pagal įskaitymo į produkcijos savikainą požymį yra skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines.

Sprendžiant šią problemą, į produkcijos savikainą būtina įskaityti kuo daugiau tiesioginių išlaidų, t.y. tokių išlaidų, kurias galima tiesiogiai priskirti konkretiems gaminiams, darbams, užsakymams bei procesams. (Mackevičius J., 2003)

27,29/540kg*100kg=5,05 Eur;15,76/540 kg*100kg=3,25 Eur;

27,29/360kg*100kg=7,58 Eur.15,76/360kg*100kg=4,38 Eur.

Kitų gaminių skaičiavimai buvo atlikti analogiškai. Viską apskaičiavus matome, kad įmonė dirbo pelningai, t.y. gavo 40524 Eur pelno.

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 273 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (2478 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabriele
  • Valdymo apskaita savarankiškas darbas 1 variantas
    10 - 2 balsai (-ų)
Valdymo apskaita savarankiškas darbas 1 variantas. (2015 m. Spalio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-apskaita-savarankiskas-darbas-1-variantas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 06:16
×