Valdymo apskaitos koncepcija ir principai


Valdymo apskaitos koncepcija ir principai. Vadybos informacijos poreikiai Pagrindinės valdymo funkcijos vykdomos verslo įmonėse. Valdymo struktūra Valdymo struktūra –. Valdymo personalo klasifikacija. Kiti tarnautojai , techniniai vykdytojai. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimo tikslas. Problemos formulavimas. Galimų sprendimų parinkimas. Geriausio sprendimo parinkimas. Sprendimo aprūpinimas ištekliais. Sprendimai gali būti. Operatyvinės veiklos –. Sprendimų priėmimo sistema. Dabarties ir ateities sprendimus. Valdymo sprendimų priėmimo priemonė. Teikiami duomenys. Valdymo apskaitos funkcijos. Apskaitos rūšys. Finansinė apskaita. Valdymo apskaita. Apskaitos vieta įmonės informacinėje valdymo sistemoje. Išlaidų apskaita. Finansinė apskaita ir valdymo apskaita , papildydamos viena kitą , sudaro vientisą įmonės apskaitos sistemą. Valdymo apskaitos apibrėžimas. „ Valdymo vidaus apskaita – informacijos , reikalingos ūkio subjektui valdyti , rinkimas , sisteminimas , įvertinimas ir pateikimas “. Apskaitos tikslai. Finansinės apskaitos tikslai. Valdymo apskaitos tikslai. Valdymo apskaitos reikšmė. Valdymo apskaitos vaidmuo. Valdymo apskaita apima. Svarbiausi informacijos vartotojai. Reglamenta vimo laipsnis. Tyrimo objektas. Priklausomy bė nuo veiklos pobūdžio. Ataskaitų periodišku mas ir pobūdis. Apskaitos darbuotojų atsakomybės laipsnis. Duomenų tikslumo laipsnis. Komercinės paslapties aspektas. Laiko aspektas. Mato vienetai. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Valdymo apskaitos sistemos Valdymo apskaitos sistemos gali būti šios. Pagal tikslus. Pagal ryšį su finansine apskaita. Pagal standartizavimo ir unifikavimo laipsnį. Pagal išlaidų , įskaičiuojamų į produktų savikainą , apimties laipsnį. Pagal vaidmenį valdymo procesuose. Metodinis valdymo apskaitos aspektas. Organizacinis valdymo apskaitos aspektas. Techninis valdymo apskaitos aspektas.

•Planavimas– procesas, kai nustačius bei suformulavus veiklos tikslus ir kryptis, yra apibrėžiami veiksmai jiems pasiekti ir numatoma tų veiksmų tvarka ir derinimas.

•Organizavimas– procesas, kai parengiami, surenkami, sutelkiami visi ištekliai (personalas, medžiagos, įrengimai, plotai, lėšos, informacija), reikalingi planinei veiklai įgyvendinti ir numatytiems tikslams pasiekti, bei sukuriamos tam tikros struktūros, nustatomos teisės, pareigos ir įgaliojimai, t.y. nusprendžiama, kas ką turi padaryti.

•Vadovavimas– darbų paskirstymas konkretiems vykdytojams, jų aktyvinimas, raginimas, skatinimas efektyviai dirbti.

•Reguliavimas– yra reikalingas, kai planavimas, organizavimas ir vadovavimas nėra pakankamai efektyvūs bei darbai ir procesai vyksta nukrypstant nuo planų, normų ar standartų, todėl reguliuojant daromos pataisos ir reikiamos korekcijos.

•Kiti tarnautojai, techniniai vykdytojai – siauros specializacijos darbuotojai, aptarnaujantys vadovų ir specialistų veiklą (braižytojai, agentai, dispečeriai, sekretorės ir kt.

•Valdymo apskaita pateikia informaciją vadovams, kad jie galėtų planuoti bei kontroliuoti įmonės veiklą. Pagrindinis valdymo apskaitos tikslas – gerinti įmonės veiklos planavimo ir kontrolės sistemą. Paprastai valdymo apskaitos sistemos įvairiose įmonėse skiriasi. Didžiausią įtaką valdymo apskaitos sistemai turi įmonės dydis, veiklos ypatybės, valdymo struktūra.

Valdymo apskaita yra tiesiogiai susijusi su finansinės apskaitos dalimi, t.y. ta finansinės apskaitos dalimi, kuri skirta įmonės vidaus poreikiams.

Mažesnis ryšys yra su mokestine apskaita – finansinės apskaitos dalimi, kuri skirta mokesčiams apskaičiuoti.

Dalis, kuri jungia finansinę ir valdymo apskaitą yra išlaidų apskaita.

Išlaidų apskaitos informacija yra svarbi tiek finansinei, tiek valdymo apskaitai.

•Valdymo apskaitos vaidmuo – teikti informaciją sprendimo reikalaujančioje valdymo situacijoje. Valdymo apskaita apima pradinių kaštų apskaitą, kainodaros modelius, taip pat sudėtingas veiklos įvertinimo bei strateginio planavimo sistemas.

–Biudžetų parengimą ir jų vykdymo kontrolę.

•Valdymo apskaitos reglamentavimas labai suvaržytų vadovų veiksmus ir iniciatyvas.

• Metodiniam aspektui priskiriamas valdymo apskaitos sistemos pasirinkimas. LR BAĮ pasakyta, kad valdymo (vidaus) apskaitos sistemą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai.

–darbo laiko ir/ar išdirbio normų nustatymo tvarka;

Organizacinis valdymo apskaitos aspektas

Techninis valdymo apskaitos aspektas

5. Kompleksiškumo - reikalavimas reiškia daugkartinį vieną kartą užfiksuotų apskaitos duomenų naudojimą.

6. Analitiškumo - reikalavimas susijęs su pačia valdymo apskaitos esme, jos metodika.

  • Microsoft Word 56 KB
  • 2015 m.
  • 10 puslapių (2640 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintarė
  • Valdymo apskaitos koncepcija ir principai
    10 - 6 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Valdymo apskaitos koncepcija ir principai. (2015 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-apskaitos-koncepcija-ir-principai.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 13 d. 00:35
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo