Valdymo apskaitos kursinis darbas


Strategine valdymo apskaita. Valdymo apskaita referatas. Statinis biudžetas. Lankstus biudžetas. Darbo laiko biudžetas. Statiniai biudžetai. Valdymo apskaita kursinis. Statiniai ir lankstus biudzetai. Lankstus biudzetai. Strategine valdymo apskaita kursinis.

Įvadas. Bendros žinios apie įmonės biudžeto sudarymą. Apie įmonę. Uab „simpatija“ biudžeto sudarymas. Prognozuojamas pardavimo biudžetas. Gamybos programa. Medžiagų išlaidos. Tiesioginės medžiagos pirkimai. Darbo laiko norma produktui. Darbo laiko biudžetas gamybos programai. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Pakavimo išlaidų apskaičiavimas. Pridėtinių kaštų absorbavimo norma. Gamybinis biudžetas. Administravimo kaštų biudžetas. Negamybinių kaštų biudžetas. Pardavimų paskirstymas. Išlaidų paskirstymas.

Biudžetas – tai kiekybiškai išreikštas veiklos planas, paskirstan biudžetas – tai kiekybiškai išreikštas veiklos planas, paskirstantis užduotis ir išteklius visoms įmonės grandims planiniu laikotarpiu. Biudžetas subalansuoja ir koordinuoja visas įmonės veiklos sritis, juo siekiama tikslo – uždirbti pelno, taupiai naudojant išteklius. Biudžetas, tai ataskaitų sistema, analogiška finansų ataskaitoms, tik atspindi ne faktinius duomenis, o planuojamus.

Sudarant biudžetus, planuojant veiklos apimtį ir naudotinus išteklius, tenka atsižvelgti į tam tikrus išorinius ir vidinius apribojimus.

Paklausa. Tai esminis išorinis apribojimas, jis lemia kiekvienos įmonės pardavimus ir veiklos apimtį.

Pastovieji ištekliai. Tai vidiniai įmonės ištekliai, kurių neplanuojama keisti per biudžeto laikotarpį. Tai būtų: įrengimų pajėgumai, technologija, turimo ilgalaikio turto būklė.

Lankstieji ištekliai. Tai vidiniai įmonės ištekliai, kurie gali kisti biudžeto sudarymo laikotarpiu. Tai būtų: įsigijimo kanalai, darbo kokybė ir išlaidos, žaliavų kiekis ir kokybė.

Sudarant veiklos programą, atskirų padalinių biudžetai planuojami taip kad būtų atsižvelgta į šiuos apribojimus.

Taktinis biudžetas detalizuoja strateginį, išdėsto jo vykdymą trumpesniems laikotarpiams, paprastai metams. Tai populiarus biudžetas, nes jame numatoma kiekvienų metų laikotarpio veikla, patogu pagal apskaitą išskirti pastoviuosius ir lanksčiuosius išteklius, numatyti kainas, palūkanų normas ir pan.

Operatyvinis biudžetas numato kurio nors padalinio veiklą trumpu laikotarpiu, paprastai mėnesio. Jie yra det kiekviena savo veiklą planuojanti įmonė pasirenka jai tinkantį biudžeto sudarymo būdą. Skirtingų įmonių biudžetai skirsis detalumu, lankstumu, duomenų baze. Kadangi įmonės stuktūra gali būti labai sudėtinga, biudžetai gali būti skirstomi pagal veiklos kryptis, atsakomybės centrus, pajamų iš išlaidų centrus. Tačiau yra bendrų rodiklių, pagal kurias biudžetus galima suskirstyti į keletą rūšių.

Visų pirma pagal veiklos scenarijų, biudžetai gali būti statiniai arba lankstūs. Statinis biudžetas sudaromas vienai veiklos apimčiai, neįvertinus, kad paklausa gali pasikeisti. Toks biudžetas tiktų, kai galima tiksliai numatyti būsimą veiklos apimtį, sakykime, yra ilgalaikės sutartys su pirkėjais.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2011 m.
  • 15 puslapių (2440 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ginte
  • Valdymo apskaitos kursinis darbas
    10 - 1 balsai (-ų)
Valdymo apskaitos kursinis darbas. (2011 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-apskaitos-kursinis-darbs.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 09:21
×