Valdymo apskaitos savarankiškas darbas (2)


Valdymo apskaitos. Savarankiško darbo užduotis. Padalinių gamybos ataskaitos. Paruošimo padalinys FIFO metodas. Surinkimo padalinys FIFO metodas. Pakavimo padalinys FIFO metodas. Pilnasis ir dalinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodai. Ii iii.


Įmonė „Saturnas“ pateikė tokią informaciją apie kovo mėn. pagamintų gaminių vienetų skaičių ir patirtas gamybos išlaidas:

Pilnas savikainos kalkuliavimas- kai į savikainą įtraukiamos tiesioginės ir netesioginės gamybos išlaidos (dalis kintamų ir dalis pastovių išlaidų). Tai galima pavadinti- tradicinis savikainos kalkuliavimo būdas, pripažintas finansinėje apskaitoje , aprašytas formule:

Savikaina = Tiesioginės išlaidos + Netesioginės išlaidos (V.Lakis, J.Mackevičius, L.Gaižauskas; Valdymo apskaitos teorija ir praktika, 2010, p.111). Pažimėtina, kad negamybinės išlaidos apskaičiuojamos kaip laikotarpio išlaidos, t.y. nukeliamos į pelno (nuostolių) ataskaitą.

Pelno (nuostolių) ataskaita taikant pilnos savikainos metodą sudaroma:

Kaip matyti, tai tradicinė pelno nuostolių ataskaita. Joje nepateikti finansinės-investicinės veiklos, kitos veiklos straipsniai, nes jie savikainos rodiklio požiūriu nėra reikšmingi.

Taikant dalinę kalkuliavimo sistemą, į produkcijos savikainą įtraukiamos tik kintamos gamybinės išlaidos, o pastovios gamybinės išlaidos bei visos bendrosios, valdymo administracinės bei produkcijos realizavimo išlaidos nurašomos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas, t.y. į pelno (nuostolių) ataskaitą (V.Lakis, J.Mackevičius, L.Gaižauskas; Valdymo apskaitos teorija ir praktika, 2010, p.112). Dažniausiai šiai sistemai pagrįti naudojamas argumentas, yra tai, kad pastovios gamybinės išlaidos yra siejamos su galimybe gaminti- sudaro gamybos sąlygas, todėl negali būti siejamos su konkretaus produkto gamyba. O kintamos išlaidos atsiranda tik gaminant produkcija, jų nėra negaminant, todėl tik šios išlaidos ir turi būti įtraukiamos į savikainą. Savikaina pagal šią sistemą apskačiuojama:

Savikaina = Kintamos tiesioginės medžiagos + Kintamas tesioginis darbo užmokestis + Kintamos netesioginės gamybos išlaidos.

Pilnos savikainos metodo trūkumas- neleidžia nustatyti produkcijos vieneto įtakos pelnui. Ją taikant neįmanoma nustatyti veiklos rezultatų esant skirtingai gamybos apimčiai, pasikeitus kitiems pelningumo analizėje nagrinėtiems veiksniams. Ir atvirkščiai dalinis savikainos metodas tai leidžia nustatyti. Dalinio metodo trūkumas-neatitinka privalomos finansinėje apskaitoje pelno (nuostolių) ataskaitos formos.

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 72 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2314 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gintaute
  • Valdymo apskaitos savarankiškas darbas (2)
    10 - 7 balsai (-ų)
Valdymo apskaitos savarankiškas darbas (2). (2016 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-apskaitos-savarankiskas-darbas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 00:06
×