Valdymo funkcijų analizė: teoriniai aspektai


Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo tikslai ir objektas. Vadovavimas. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės žingsniai. Organizacijų valdymo struktūros. Išvados. Žodynas. Literatūra.

Organizacija – tai socialinis darinys, turintis atitinkamą struktūrą ir savo veikla siekiantis bendro tikslo. Norint pasiekti bendrą tikslą, visa organizacijos veikla turi būti valdoma.Valdymas – tai visų organizacijos išteklių panaudojimas iškeltiems organizacijos tikslams siekti. Tai pagrindinė veikla, nuo kurios priklauso, ar gerai organizacijos tarnauja žmonėms, kuriems daro įtaką. Už valdymo procesą yra skiriamas atsakingas asmuo – vadovas, nuo kurio priklauso, kaip sėkmingai organizacija sugebės pasiekti savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus. Todėl, kas kam yra pavaldus, kas yra vadovas, o kas pavaldinys nusako hierarchija.

Darbo problema – ar remiantis teoriniais aspektais organizacijos valdymas yra veiksmingas?

Darbo objektas – organizacijos valdymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti organizacijos valdymą remiantis moksline literatūra.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti organizaciją kaip valdymo objektą;

Aptarti organizacijos valdymo funkcijas;

Išanalizuoti organizacijos valdymo struktūras.

Darbo tyrimo metodai:

Aprašomieji ir aiškinamieji;

Mokslinės literatūros šaltinių palyginamoji analizė.

VALDYMO FUNKCIJOS

Mokslinėje literatūroje, taip pat yra išskiriama keletas priežasčių sąlygojančių planavimo poreikį:

Planavimas pats savaime negarantuoja sėkmės, tačiau veda į ją. Įvairios studijos parodo, kad, esant vienodiems kitiems veiksmams, planavimas atsiperka sulaukiant didesnės sėkmės ne tik versle, bet ir kitose srityse.

Būtinybė laiku reaguoti į permainas. Vadybininkams nuolat tenka susidurti su kintančia vidine ir išorine organizacijos aplinka. Išvengti nepageidaujamų reiškinių geriausia pavyksta planuojant. Vadybininkas jaučiasi dar tvirčiau, jeigu jis laiku numatė kai kurias galimas permainas ir atitinkamai suplanavo savo veiklą.

Planas disciplinuoja vadybininką. Atsižvelgiant į laiko ir sąnaudų poreikį, pelnas padeda neatitrūkti nuo laukiamų ir faktinių rezultatų. Tai vienas iš būdų drausminti vadybininką. Jis turi dabartyje numatyti ateitį.

1.1.2 Planavimo žingsniai

Mokslinėje literatūroje yra skiriami keturi planavimo žingsniai.

1.2.1 Organizavimo tikslai ir objektas

Mokslinėje literatūroje organizavimo tikslas apibrėžiamas kaip organizacijos veiklos optimizavimas, kuris sudaro prielaidą didinti šios veiklos efektyvumą parenkant: optimalią valdymo struktūrą, tinkamiausius žmones, darbo metodus, pakankamus išteklius, patogiausią vietą, palankiausią laiką. Be to, tikslinga nurodyti kiekvienam darbuotojui jo darbą (pareigas) ir suteikti jam įgaliojimus (teises) ištekliams panaudoti. Organizavimo objektas yra organizacija arba jos dalis, atliekantis numatytus darbus (Martinkus ir kt., 2010, 98 p.).

Taigi, visos darbuotojų veiklos funkcijos sistemoje išreiškiamos užduotimis, atsakomybe, priemonėmis – įgaliojimais ir valdžia. Kiekviena darbo vieta ar pareigos turi būti subalansuotos, nes negalima pareigoms skirti funkcijų, kurioms atlikti neduota pakankamai įgaliojimų. Be to, skirtingoms pareigoms reikia ir skirtingo dydžio įgaliojimų (Stoškus ir kt., 2005, 127 p.).

Liberalus vadovo darbo stilius. Liberaliajam valdymo stiliui būdingas minimalus vadovo kišimasis į pavaldinių veiklą. Vadovas liberalas nedemonstruoja savo vadovaujančios padėties, labai atsargiai priima sprendimus, todėl labi mėgsta papunkčiui vadovautis įstatymais, instrukcijomis, nes taip jis tikisi kompensuoti trūkstamas savarankiškos veiklos galimybes. Bendraudamas su pavaldiniais, liberalas pabrėžtinai mandagus, geranoriškas ir taktiškas. Jis visada išklauso kritiką ir kitų nuomonę, tačiau nesugeba nieko keisti. Toks vadovas nereiklus, nemoka įtikinti pavaldinių, nesugeba apginti savo nuomonės.

Vykdant kontrolę yra stebimos tokios darbų charakteristikos:

Paskirties rodikliai. Jie rodo produkto technines galimybes atlikti jų funkciją, kuriai buvo sukurtas.

Tinkamumo remontuoti rodikliai. Rodo produkto tinkamumą ilgai naudoti, nuolat atkuriant pablogėjusias jo charakteristikas.

Ergonominiai rodikliai. Rodo produkto pritaikymo žmogaus darbui lygį. Skiriami: higieniniai, antropometriniai, fiziologiniai ir psichologiniai.

Taigi kontrolė yra vadovo veiksmas, kuriam pavaldiniai labiausiai priešinasi. Ją pavaldiniai dažniausiai laiko nepasitikėjimo ir persekiojimo apraiška. Yra pastebėta, kad kai darbuotojų ir organizacijos tikslai nesutampa, pavaldiniai kartais ima peržengti organizacijos interesus saugodami savuosius. Ir vienu, ir kitu atveju pavaldiniai nori išvengti kontrolės, nukreipti tikrinančiojo dėmesį nuo savo veiklos nukrypimų (Butkus, 1996, 121 – 123 p.; Martinkus ir kt., 2010, 133 – 134 p.; Stoškus ir kt., 2005, 169 – 172 p.).

1.4.1 Kontrolės žingsniai

Siekiant efektyvių rezultatų, darbuotojus galima paveikti:

• Nustatant abipusį bendravimą. Pavaldinys turi turėti galimybę atvirai apsvarstyti iškilusius sunkumus dėl kontrolės problemos. Tada tikėtina, kad jis geriau supras kontrolės tikslą.

• Vengiant perdėtai intensyvios kontrolės. Reikia nuspręsti, ką kontroliuoti daugiau, ką mažiau. Per stipri ir per dažna kontrolė erzina ir trukdo dirbti.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (5683 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lauryna
  • Valdymo funkcijų analizė: teoriniai aspektai
    10 - 4 balsai (-ų)
Valdymo funkcijų analizė: teoriniai aspektai. (2015 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-funkciju-analize-teoriniai-aspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 17:19
×