Valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizė


Įvadas. Vadybos funkcijų samprata. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Akivaizdu, kad vienos pagrindinių komponentų, formuojančių valdymo sąvoka, yra valdymo funkcijos. Vadinasi, norint atlikti kiekvieną, nors lengvą ir nesudėtingą darbą, būtina iš anksto nusistatyti, kokį rezultatą norima gauti, kaip organizuoti darbą, kaip motyvuoti vykdytojus ir kontroliuoti darbo atlikimą. Valdymą būtina suprasti kaip ciklą, susidedantį iš konkrečių vadybininko darbo sričių, vadinamų valdymo funkcijomis. Laikui bėgant darbo sąlygos ir valdymo technika tobulėjo, tačiau pagrindinės valdymo funkcijos iš esmės išliko nepakitusios.

Darbo tikslas – išanalizuoti valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti valdymo funkcijų samprata.

Išanalizuoti planavimo funkcija.

Išanalizuoti organizavimo funkcija.

Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.

Klasikinės administracinės vadybos pradininkas ir administravimo teorijos autorius, Fayol H. (2005), valdymą apibrėžia kaip organizacijos bei įmonės vedimą į tikslą, siekiant optimalios naudos iš visų turimų išteklių ir sklandaus visų esminių funkcijų darbo. Jis pirmasis išskyrė ir apibrėžė pagrindines organizacijų valdymo funkcijas, kurias pavadino administravimo elementais:

Valdymo funkcijos atskleidžia ir paaiškina valdymo esmę ir turinį įvairiais lygiais. Jos veikia organizacijos kolektyvą. Valdymo funkcijos skirtos tikslui pasiekti ir yra viena valdymo santykių realizavimo formų. Jos atsako į klausimą, kas daroma arba turi būti daroma valdymo sistemoje. Valdymo procesui būdingi bendrieji ir specifiniai procesai, todėl išskiriamos bendrosios ir specialiosios valdymo funkcijos. Egzistuoja organiškas ryšys tarp bendrųjų valdymo funkcijų, kurios yra bendros įvairioms valdymo sričiai.

Stoner J.A.F. ir kt. (2005) sprendimų priėmimą apibrėžia kaip veiksmų krypties konkrečiai problemai spręsti nustatymą ir parinkimą. Tačiau labai dažnai sunku suprasti, ar susidariusi situacija įmonei yra grėsminga, ar tai tiesiog nauja galimybė, kurią, laiku pastebėjus ir priėmus tinkamus sprendimus, galima puikiai išnaudoti. Pastebėjus pasikeitusią ar nuo plano nukrypusią situaciją, išanalizavus ją, priimami sprendimai bei iškeliami tikslai, kurie išdėstomi ir analizuojami tolimesniuose įmonės veiklos planuose. Anot Bakanauskienės I. (2004), valdymo sprendimai dažniausiai yra klasifikuojami pagal vadybinės situacijos sudėtingumą ir pasikartojimo dažnumą į tipinius bei netipinius:

Netipiniai valdymo sprendimai priimami susidarius nepaprastoms ar netikėtoms situacijoms. Priimant tokio pobūdžio sprendimus, rekomenduojama naudoti racionalų sprendimų priėmimo modelį, kuris padeda vadovams įvertinti savo pasirinkimus ir optimalų rizikos laipsnį.

Norint, kad įmonės darbuotojai sėkmingai siektų svarbiausių organizacijos tikslų, suformulavus pagrindinius bei tarpinius organizacijos tikslus, būtina taip pat apibrėžti ir darbuotojų tikslus. Reikia neužmiršti, kad be organizacijos tikslų, taip pat yra ir joje dirbančių žmonių asmeniniai tikslai, kurie labai dažnai nesutampa. Šią problema paprastai padeda išspręsti tinkamai parinkta ir organizuota įmonės motyvavimo funkcija. Galima teigti, kad tikslai teiks naudą organizacijai tik tuomet, jei vadovai sugebės juos teisingai suformuluoti, aiškiai perteikti siektinus rezultatus darbuotojams bei tinkamai stimuliuos jų vykdytojus. Tikslai, kaip vidinis įmonės veiksnys, tiesiogiai įtakoja visas organizacijos valdymo proceso sudedamąsias dalis. Planavimo proceso metu yra analizuojama esama situacija ir, atsižvelgiant į norimus rezultatus ir realias galimybes yra suformuluojami tikslai.

Organizavimas padeda suderinti ir nukreipti tarpinius organizacijos tikslus, kad būtų pasiektas galutinis, trokštamas rezultatas. Taipogi tikslų įgyvendinimas, siekiant geriausio rezultato, verčia įsigilinti ir rasti tinkamiausią organizacijos motyvavimo sistemą, nes tik tinkamai paveikus žmones, galima pasiekti maksimalaus tikslų įgyvendinimo. Galiausiai kontrolė, kaip valdymo funkcija, koordinuoja veiklą, įvertina gautus rezultatus ir palygina su anksčiau iškeltais tikslais. Todėl galima teigti, kad tikslai yra tarsi kertinis akmuo, įtakojantis bei nukreipiantis visą valdymo procesą reikiama linkme. Reta įmonė turi tik vieną tikslą, paprastai jos suformuoja pagrindinį ir tarpinius tikslus, jie gali būti skirtingų lygių ir labai įvairūs. Vasiliauskas A. (2007) akcentuoja dvejopą organizacijos tikslų paskirtį:

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 44 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (3592 žodžiai)
  • Aurelija
  • Valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Valdymo funkcijų (planavimo, organizavimo) analizė. (2016 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/valdymo-funkciju-planavimo-organizavimo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 10:30
×